Aktualności Borówiec

Spotkanie z dzielnicowymi – 27.05.2019 g. 17:00

W dniu 27.05.2019 r. o godzinie 17:00 w Sali Rady Miasta i Gminy Kórnik ul. Rynek 10 Zespół Dzielnicowych Komisariatu Policji w Kórniku zaprasza mieszkańców miasta i gminy na konsultacje społeczne podczas których będzie można spotkać się z Dzielnicowym każdego z pięciu rejonów, poinformować go o problemach i zagrożeniach występujących na danym rejonie, zostaną także przedstawione plany priorytetowe dla każdego z rejonów.

źródło: kornik.pl

Dyskusja publiczna dot. mpzp dla ul. Malinowej

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji dot. planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Malinowej, która odbędzie się 08.04.2019 (poniedziałek) o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej (mała sala)

Projekt do pobrania: MPZP ul. Malinowa

Wiosenny rajd rowerowy

Zapraszamy!

Sprzątanie Borówca rozpoczęte!

Przypominamy, że do 09.04.2019 trwa wiosenne sprzątanie Borówca. Zachęcamy do publikowania zdjęć przed i po porządkowaniu w ramach akcji #trashChallenge. Każda osoba, która prześle je do nas (za pomocą mediów społecznościowych lub w wiadomości mailowej na adres: borowiecnowy.soltys@gmail.com) otrzyma EKOupominek!

Przykład idzie z góry, także poniżej zamieszczamy swoje zdjęcia.

Dbajmy o naszą planetę zaczynając od najbliższej okolicy! Zaproście sąsiadów do naszej akcji.

Amatorski turniej gry w bule – 06.04.2019 g. 15:00

Zapraszamy!

Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy – 09.04.2019 r. 19:00

Serdecznie zapraszam na

zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy

w dniu

09.04.2019 (wt.) g. 19:00

w świetlicy wiejskiej (ul. Szkolna 2 w Borówcu)

Ustala się następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności..
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacje bieżące o działaniach w sołectwie.
  4. Przedstawienie propozycji ulicy do opracowania projektu oświetlenia i głosowanie.
  5. Informacje z Wydziału Planowania Przestrzennego.
  6. Przedstawienie zasad współpracy sołectw i głosowanie.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

Na zebranie zaproszony został Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik oraz p. Tomasz Wojciechowski – Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego.

w imieniu swoim oraz Rady Sołeckiej sołectwa Borówiec Nowy serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska

Wiosenne sprzątanie Borówca i wyprzedaże garażowe – 6.04.2019 r.

Robimy wiosenne porządki!
Jak co roku, sołtyski i rady sołeckie Borówca i Borówca Nowego zapraszają do wspólnego porządkowania naszej miejscowości.

W tym roku włączamy się do akcji #trashchallenge
Zachęcamy do robienia zdjęć przed i po sprzątaniu.
Każda osoba, która zamieści zdjęcia z porządkowania naszej miejscowości otrzyma ekoupominek!

Kilka informacji organizacyjnych:
– worki i rękawiczki można pobierać od dzisiaj:
z ul. Granicznej 29,
z ul. Karmelowej 23,
– worki i rękawiczki można będzie pobrać również w dn. 06.04 w godz. 10:00 – 11:00 ze świetlicy wiejskiej w Borówcu.
– śmieci można zbierać również do własnych worków!
– wypełnione worki zostawiamy wzdłuż ulic: Głównej, Poznańskiej i Szkolnej, zostaną wywiezione w dn. 09.04.

Zachęcamy do wspólnego porządkowania naszej wsi!

Uwaga uwaga: w dn. 06.04.2019 r. zaplanowane zostały również wyprzedaże garażowe przy świetlicy wiejskiej w Borówcu.

Czas wyprzedaży: 11:00 do 13:00

Wszystkich poszukiwaczy skarbów zapraszamy na zakupy – podczas wyprzedaży znudzone i niepotrzebne już ubrania, książki, zabawki, pamiątki z podróży, sprzęty i różne bibeloty zyskają drugie życie!

Zgłoszenia wystawców: borowiecnowy.soltys@gmail.com

Zapraszamy!

Wiosenny marsz z kijkami – fotorelacja

Wiosenny marsz z kijkami już za nami! Było dużo słońca ☀️, dobrej zabawy oraz wiosenne bratki dla każdego uczestnika 💐.

W marszu udział wzięło ponad 40 osób! Dziękujemy Wam za wspólne chwile i już dziś zapraszamy na nasz jesienny marsz w dn. 11.11.2019 r.
Poniżej fotorelacja z wydarzenia.

Wiosenne bratki dla każdego uczestnika

(więcej…)

Aktualizacja rozkładu jazdy linii 599 – nowy przystanek na trasie

Szanowni Państwo,

na wniosek kilkorga mieszkańców wielokrotnie składałam do Urzędu prośbę o modyfikację trasy bezpłatnego autobusu nr 599 poprzez wprowadzenie przystanku Borówiec Szkoła. Dodanie tego przystanku na trasie autobusu zdecydowanie ułatwi dzieciom z rejonu ulicy Szkolnej dojazd do szkoły w Kórniku, a mieszkańcom umożliwi dojazd do stacji PKP Gądki i do Kórnika.

Pod koniec lutego otrzymałam odpowiedź, iż wraz z marcową aktualizacją rozkładu jazdy trasa autobusu zostanie zmieniona. W ostatnim czasie opublikowano zaktualizowany rozkład jazdy linii 599 zawierający przystanek Borówiec Szkoła dla kilku kursów.

Aktualny rozkład: Linia 599

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym za pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków. Jednocześnie zachęcam Państwa do korzystania z bezpłatnego transportu na terenie Gminy Kórnik.

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

System Powiadamiania Mieszkańców

Szanowni Państwo,

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik powstaje nowy system do komunikacji z mieszkańcami. Od 2019 roku można złożyć wniosek na otrzymywanie wiadomości z Systemu Powiadamiania Mieszkańców. Wiadomości te będą wysłane w formie sms lub e-mail do wszystkich zarejestrowanych w systemie osób.

System Powiadamiania Mieszkańców wysyła powiadomienia urzędowe do konkretnego mieszkańca dotyczące np. terminu zbliżającej się płatności, przeterminowania raty podatku, itp. (PESEL – w przypadku osób fizycznych, NIP – w przypadku osób prawnych wymagany jest w celu jednoznacznej identyfikacji), jak również możliwe jest wysyłanie informacji o różnego rodzaju wydarzeniach z życia miasta, powiadomienia o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych.

Szczegóły: https://www2.kornik.pl/miasto/Zarejestruj_sie_i_korzystaj_z_Systemu_Powiadamiania_Mieszkamcow_/

źródło: kornik.pl