Aktualności Borówiec

Książka o Borówcu – zapraszamy na spotkanie autorskie – 31.01.2019 g. 19:00

Już niebawem ukaże się drukiem cenne źródło informacji o Borówcu i jego historii. Praca zbiorowa przygotowana przez: Ilonę Potocką, Justynę Wagner, Elżbietę Bartkowiak oraz Grzegorza Kubackiego, Kazimierza Krawiarza, Jerzego Lechnerowskiego, Łukasza Grzegorowskiego, Grzegorza Maślanko z inspiracji i przy udziale Tomasza Grześkowiaka, ostatecznie zatytułowana „Borówiec – przyczynek do monografii”, trafi do rąk czytelników 31 stycznia, podczas spotkania autorskiego, które odbędzie się o godzinie 19:00 w Starej Szkole w Borówcu. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy na to spotkanie. Wydawnictwo powstało dzięki zaangażowaniu borówczan, głównie zaś stowarzyszenia „Przyjazny Borówiec”, które pozyskało na ten cel środki z budżetu Miasta i Gminy Kórnik.

Tytuł: Borówiec – przyczynek do monografii

Data spotkania autorskiego: 31.01.2019 r. g. 19:00

Miejsce: Stara Szkoła w Borówcu

ZAPRASZAMY!

Warsztaty z pomocy przedweterynaryjnej dla psów

Warsztaty odbędą się w małej sali, zapraszamy!

Przedstawiamy Drugiego Wiceburmistrza!

Z dniem 1 stycznia 2019 roku powołano na stanowisko wiceburmistrza dotychczasowego kierownika Wydziału Inwestycji UMiG Kórnik – Bronisława Dominiaka. Bronisław Dominiak, urodzony 1 września 1959 roku w Śremie, jest Absolwentem Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego. Jest inżynierem budownictwa, zrzeszonym w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Z gminą Kórnik związany zawodowo od 1997 roku, kiedy to rozpoczął pracę na stanowisku inspektora ds. inwestycji. W roku 2004 objął stanowisko kierownika Wydziału Inwestycji, którą to funkcję pełnił do dnia 31 grudnia 2018 roku. Posiada duże doświadczenie oraz szeroką wiedzę dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych, a także dobrą znajomość przepisów w tym zakresie, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Na powierzonym stanowisku będzie odpowiadał przede wszystkim za pracę Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej, a także za działania Straży Miejskiej. Ponadto będzie kierował pracami Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, do której należy opiniowanie wniosków oraz proponowanie rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa na drogach.

Źródło: FB Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Borówiec Photo Day

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi pracami uczestników I Borówiec Photo Day, który odbył się z inicjatywy p. Jarosława Janowskiego.

Planowane są kolejne edycje tego wydarzenia, więcej szczegółów wkrótce!

SMOG – warsztaty informacyjne 09.01. g. 16:30

Zapraszamy na warsztaty informacyjne dot. zanieczyszczenia powietrza.

Kórnik Sala OSP – 09.01.2019 r. g. 16:30

Życzenia świąteczne

Borówiec Photo Day – 06.01.2019 r.

Utwardzanie ulic pomiędzy Pod Borem i Pod Lasem

Zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego sołectwa Borówiec Nowy oraz zapewnieniami p. Burmistrza, w najbliższym czasie gmina przystąpi do częściowej likwidacji pylistych nawierzchni w Borówcu.

Otrzymałam informację, iż w nadchodzącym tygodniu rozpocznie się utwardzanie dróg pomiędzy ul. Pod Borem a ul. Pod Lasem. W pierwszym etapie destrukt zostanie ułożony na ulicach Skwer Brzozowy, Jesionowa, Skwer Topolowy, a w kolejnych etapach na pozostałych ulicach. Niestety na razie nie zadeklarowano terminu dla pozostałych ulic, a zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego oprócz w/w ulic były to także ul. Wierzbina, Bukowa, Świerkowa, Lisa Witalisa, Kurkowa oraz fragment ul. Buczynowej.

Zarówno termin utwardzania, jak i ilość ulic wybranych do realizacji uzależniona jest od dostępności materiału, tj. tzw. pofrezu.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

„Takich świąt jeszcze nie było” w Borówcu

Mikołaj odwiedził Borówieckie dzieci w miniony piątek. W tym roku wizyta ta poprzedzona była występem Teatru Fuzja, który zaprezentował nam przedstawienie pn. Takich świąt jeszcze nie było. Po reakcjach publiczności, zarówno tej młodszej, jak i tej starszej, wnioskujemy, że występ bardzo Wam się podobał. Wszystkie dzieci po przedstawieniu otrzymały upominki od Mikołaja, który obiecał odwiedzić Borówiec także za rok.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym gościom za uczestnictwo, a także Nadleśnictwu Babki za piękną choinkę, która przybliżyła nam świąteczną atmosferę.

 

Włamania w Borówcu i okolicach

Szanowni Państwo!

Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, gdyż w ostatnim czasie doszło do kilku włamań w Borówcu (wczoraj i dziś, rejon os. Piaskowego i ul. Kwitnącej, ale zagrożenie dotyczy całego Borówca i okolicznych wsi). Włamywacze niszczą okna i drzwi, a kradną przede wszystkim biżuterię i pieniądze. Według informacji pozyskanych od dzielnicowego, do włamań dochodzi podczas nieobecności domowników. Złodzieje obserwują domy i ustalają godziny powrotu domowników.  Warto zwiększyć czujność!

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do zidentyfikowania sprawców, proszę przekazywać bezpośrednio do KP w Kórniku (61 841 30 30).
Proszę również porozmawiać z  sąsiadami, czujny sąsiad to najlepsze zabezpieczenie.