Aktualności Borówiec

Renowacja amfiteatru przy kościele

Wszystkich chętnych zapraszamy do wsparcia finansowego i materialnego renowacji ławek w amfiteatrze w Borówcu.

Wpłat można dokonać na konto parafii: 32 1090 1418 0000 0001 1251 5940

Nie zbliżaj się, nie dotykaj, nie zabieraj

Uwaga! Jeżeli podczas spaceru spotkacie w lesie lub w trawie małą sarenkę, nie dotykajcie jej i nie zabierajcie. Swoje młode, które są zbyt słabe żeby podążać za rodzicami, sarny i jelenie zostawiają ukryte w trawie. Dzięki temu, że małe sarenki nie mają zapachu, są praktycznie niewyczuwalne dla drapieżników. Niemniej sarenka dotknięta przez człowieka nabiera ludzkiego zapachu, co powoduje, że matka może ją odrzucić. Pamiętajmy też, by podczas spacerów trzymać psa na smyczy. Pierwsze małe sarenki były już widziane w okolicach Borówca. Pozdrowienia dla P. Krzysztofa, który zwrócił uwagę na ww. sprawę.

Piknik weimarski w Kórniku

Mobilny urząd w Borówcu

09.05.2023 w godz. 13:00-15:00 w świetlicy wiejskiej w Borówcu odbędzie się akcja „Mobilny Urząd”.

Będzie to okazja do porozmawiania z urzędnikami, złożenia wniosków, jak również porozmawiania z Burmistrzem.

W imieniu urzędu, serdecznie zapraszamy!

Rodzinny spacer rowerowy – 02.05. g. 11:00

W dniu 02.05.2023 r. odbędzie się Rodzinny Spacer Rowerowy organizowany przez proboszcza, prowadzony przez p. Tomasza Grześkowiaka.

Start: g. 11:00 spod krzyża przy kościele (poprzedzony błogosławieństwem)

Trasa: 10 km (poziom trudności: łatwy)

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Dyskusja dot. zmian mpzp dla Arkusza 4 w Borówcu (przy ul. Deszczowej)

Na Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dn. 20.04.2023 g. 12:00 w ratuszu w Bninie omawiany będzie temat toczącej się procedury planistycznej dla ark. 4 w Borówcu. Przewodniczący zaprasza zainteresowanych mieszkańców.

Konsultacje statutów sołectw

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik nr 25/2023 z dnia 8 marca 2023 r. w terminie od 13 do 27 marca będą przeprowadzane konsultacje społeczne w sprawie Statutu Sołeckiego.

Borówiec Nowy – link do formularza konsultacji i projektu statutu:

https://kornik.konsultacjejst.pl/konsultacje/0186d9fc-a0fa-45ab-b8f7-91fdce07f671

Borówiec (Stary) – link do formularza konsultacji i projektu statutu:

https://kornik.konsultacjejst.pl/konsultacje/0186d9fb-7ccc-4c66-9629-186cf5313e5a

Konsultacje będą odbywały się poprzez wypełnienie formularza opinii i uwag, a następnie jego zwrot w jednej z poniższych możliwości:

  1. złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,
  2. przesłanie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1,62-035 Kórnik,
  3. wypełnienie w wersji elektronicznej poprzez platformę do konsultacji kornik.konsultacjejst.pl.

Zapraszamy do zgłaszania swoich uwag.

Dzień Kobiet w Borówcu

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie z Borówca na Dzień Kobiet.

07.03 (wtorek) g. 19:00 – Stara Szkoła

Tym razem poznamy tajniki sztuki makijażu. Wstęp wolny, jednak obowiązują zapisy u sołtysek.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania MPZP dla Borówca – arkusz 4 (teren przy ul. Głównej, od Wrzosowej do Deszczowej)

Uwaga! Ważne!

Do dnia 21 marca można składać w urzędzie wnioski do opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Borówiec – arkusz 4 (tereny ul Wrzosowej, Zapomnianej, Spółdzielczej, Buczynowej, Lisa Witalisa, Pod Borem Pod Lasem, Sosnowej, Żurawinowej, Deszczowej oraz Głównej od os. Marzenie (nr 18k) do Biedronki).

Każdy taki wniosek może złożyć poprzez wysłanie wiadomości na adres: kornik@kornik.pl ze wskazaniem nr działki, którego wniosek dotyczy. Obwieszczenie dotyczy przystąpienia do sporządzenia, zatem nie ma jeszcze propozycji planu.

Zbierane są nasze wnioski i jako sołectwo na pewno będziemy takie wnosić. O szczegółach w terminie późniejszym.

Zebranie wiejskie – wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszam na zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej w sołectwie Borówiec, które odbędzie się 28 lutego 2023 roku o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu. Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie (18:15).

2. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.

3. Powołanie komisji skrutacyjnej i objaśnienie zasad głosowania.

4. Zgłaszanie kandydatów na członka rady sołeckiej.

5. Przeprowadzenie wyborów członka rady sołeckiej- głosowanie tajne.

6. Ogłoszenie wyników głosowania i wyborów członka rady sołeckiej.

7. Zakończenie zebrania.

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa.

Zapraszam,

Natalia Mucha – sołtyska sołectwa Borówiec