Aktualności Borówiec

Fundusz sołecki na rok 2023 – Borówiec Nowy

Spotkanie dot. CPK

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie CPK odbędzie się 5 września 2022 r. o godz. 18:00 w budynku OSP Kórnik przy ul. 20 października 93

Msza polowa i gra terenowa- 15.08 – zaproszenie

Trzebież przy ul. Spółdzielczej i Grzybobranie

Szanowni Państwo, otrzymałam informację z Leśnictwa Drapałka, iż w najbliższym czasie rozpocznie się trzebież w lesie w rejonie ul. Spółdzielczej i ul. Grzybobranie.

Zaplanowane prace mają charakter cięć pielęgnacyjnych tj. wykonywane są w drzewostanach dojrzewających i polegają na usuwaniu wyznaczonych drzew z drzewostanu. Według obowiązujących Zasad Hodowli Lasu w trzebieżach stosowany jest kierunek selekcji pozytywnej, wyrażający się w wyborze i popieraniu odpowiedniej liczby drzew najlepszej jakości z górnej warstwy drzewostanu i o dużym przyroście, rozmieszczonych w miarę możliwości równomiernie w całym drzewostanie z jednoczesnym popieraniem biogrup drzew tworzących szkielet drzewostanu i mających szanse przetrwania do wieku rębności i dłużej. Realizuje się to przez systematyczne usuwanie drzew przeszkadzających prawidłowemu rozwojowi drzew najlepszych wraz z ich osłoną zapewniającą im stabilność. (cyt. encyklopedialesna.pl)

Sylwia Brzoskowska

Dożynki gminy Kórnik

Letnie kino plenerowe

Dyskusja publiczna ws. studium

Przedstawiam poniżej skrótowy opis 5 godzinnej dyskusji, która miała miejsce w poniedziałek w sali OSP Kórnik. Notatka ta jest próbą zobiektywizowania jej przebiegu i streszczenia najważniejszych faktów.

W dniu 20.06 odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami ( z dokumentem studium można zapoznać się pod adresem: https://kornik.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

W spotkaniu udział wzięli Wiceburmistrzowie, pracownicy wydziału planowania przestrzennego, autorzy projektu z kancelarii urbanistycznej oraz licznie przybyli mieszkańcy. W kontekście Borówca rozmawiano m.in. o wątpliwościach ws.: lokalizacji planowanego cmentarza, drogi powiatowej łączącej Borówiec i Mościenicę, ulicy Spółdzielczej jako drodze zbiorczej czy też dopuszczalnych w projekcie możliwościach zagospodarowania tzw. „wielkich pól”, oznaczonych w studium symbolem US*US.

Dyskusja przebiegała burzliwie, gdyż omawiano tematy ważne, o które lokalna społeczność zabiega bezskutecznie od lat. Ze strony przedstawicieli mieszkańców padło wiele merytorycznych argumentów podważających zasadność budowy drogi powiatowej przez kompleksy leśne, powodującej konieczność wycinki wielu cennych drzew, generującej hałas oraz de facto odcinającej osiedla od lasów i terenów rekreacyjnych, dla których się do Borówca wprowadziliśmy. Dzięki determinacji jednego z Panów, p. Wiceburmistrz Dominiak zobowiązał się do złożenia w Zarządzie Dróg Powiatowych pisma z prośbą o zniesienie kategorii drogi powiatowej dla naszego duktu leśnego. Poinformowano mieszkańców, że działania takie mogą zatrzymać procedurę uchwalenia studium.

Nie zapadły żadne wiążące decyzje w kontekście zmiany lokalizacji planowanego cmentarza w Borówcu. Szczególne zastrzeżenia, poza lokalizacją w środku lasu, budziły wielkość cmentarza, jak również wyznaczone drogi dojazdowe oraz zagrożenia wynikające z jego ewentualnej budowy zarówno dla środowiska, jak i dla lokalnej społeczności (wzmożony ruch, autobusy, hałas, powstanie okołocmentarnej działalności handlowo-usługowej). Włodarze poinformowali zgromadzonych, że prowadzą rozmowy nad znalezieniem innej lokalizacji dla cmentarza, niemniej jednak ze względu na wstępny etap prac nie ujawniono żadnych szczegółów. Nie mamy też pewności, czy prowadzone rozmowy zakończą się powodzeniem.

Stanowisko mieszkańców zostało podczas dyskusji wyraźnie zaakcentowane, a w dalszym etapie procedowania studium powinniśmy złożyć uwagi do projektu, co można uczynić poprzez stronę: https://kornik.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

Termin składania uwag został przedłużony do 01.08.2022 r.

Serdecznie dziękuję Państwu za poświęcenie swojego czasu i udział w dyskusji, za cenny i merytoryczny wkład w dyskusję, jak również za wszystkie emocjonalne wystąpienia, którymi się Państwo podzielili by pokazać, jak ważne są poruszone tematy.

Sylwia Brzoskowska

sołtyska Borówca Nowego

Kórnickie wianki – 25.06.2022

Głosujemy na projekt dla Borówca – Budżet Obywatelski

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim rozpoczęte. Postawmy „kropkę nad i” i zagospodarujmy kompleksowo teren przy ul. Gruszkowej. 3 etap CBA to projekt nr 9! Pumptrack dla młodzieży jest super, ale jego otoczenie wymaga jeszcze sporo nakładów. Plac zabaw dla dzieci jest projektowany, zatem zadbajmy teraz o dorosłych i seniorów oraz o zieleń! Nasadzenia, w tym łąki przyjazne motylom i zapylaczom, ogród deszczowy, przyrodnicza ścieżka edukacyjna, siłownia plenerowa, stoły do gier – to tylko niektóre z planowanych atrakcji! Głosujemy na duży projekt nr 9! (zadania małe przechodzą wszystkie, ze względu na małą ilość zgłoszonych zadań).

Kornik.budzet-obywatelski.org
Zadanie nr 9, EKOPROJEKT, głosują także dzieci!

Kórnickie Spotkania z Białą Damą