Aktualności Borówiec

Nabór do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych oraz klas 1 w Mieście i Gminie Kórnik

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

W dniach od 11.03.2024 r. – 29.03.2024 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Podstawą przyjęcia dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce w roku szkolnym 2024/2025, jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

Druk deklaracji należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza.

W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola (szkoły), w terminie od 19.02.2024 r. godz. 8:00 do dnia 1.03.2024 godz. 15.00.

W przypadku niekontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w danej placówce, rodzice (opiekunowie prawni) w tym samym terminie składają pisemną rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.

Kryteria gminne dla prowadzonej rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się w Uchwale Rady Miasta i Gminy Kórnik, oraz Zmianie do Uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji nabór na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy nr 7/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W dniach od 18.03.2024 r. – 05.04.2024 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do klas I szkół podstawowych.

Nabory do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzone będą przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.

Kryteria gminne dla prowadzonej rekrutacji dzieci do klas I szkół podstawowych znajdują się w Uchwale Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji nabór na rok szkolny 2024/2025 do klas I szkół podstawowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

Warsztaty dla Dzieci

Serdecznie zapraszamy na warsztaty dla dzieci – sobota 20.01.2024 r. godz. 16:00 – świetlica wiejska w Borówcu.

Korzystając z oryginalnej receptury razem będziemy formować, ozdabiać i pakować pachnące, ekologiczne kule do kąpieli.

Dzieci poznają ich właściwości oraz sposób działania. Kule będą świetnym pomysłem na upominek dla najbliższych z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Warsztaty są organizowane we współpracy z Domem Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku i prowadzone są nieodpłatnie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o rezerwację telefoniczną pod nr. 519 488 805.

Szanowni Państwo,

w tym wyjątkowym czasie chciałabym zatrzymać się na chwilę i podzielić z Wami radością zbliżających się Świąt.  Niech będą one dla Was okazją do spędzenia czasu z najbliższymi, chwili refleksji, odpoczynku od codziennego zgiełku i naładowania baterii na nowe wyzwania. Życzę spokoju, szczęścia i miłości.

Niech Nowy 2024 przyniesie wiele inspiracji, motywacji i satysfakcji. Niech będzie pełen optymizmu, pozytywnej energii i zrealizowanych marzeń.  Oby każdy dzień był krokiem naprzód.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Przy tej okazji chciałabym przedstawić podjęte działania jako radnej w mijającym 2023 roku.

Na sesjach rady Miasta i Gminy Kórnik złożyłam dwie interpelacje:

 • Interpelacja dot. umiejscowienia przystanków autobusowych w lokalizacji Kórnik- Błonie.
 • Interpelacja dot. budowy rond na skrzyżowaniach ulic Magazynowej, Składowej, Telewizyjnej, Jana Gutenberga z wylotem drogi S11

Ponadto na sesjach złożyłam następujące wnioski:

 • w sprawie pozyskania dofinansowania z programów regionalnych i krajowych;
 • w sprawie realizacji nasadzeń zieleni przy wjeździe do Kórnika;
 • w sprawie równania dróg Kempingowej (Borówiec)  i Mieczewskiej (Kamionki);
 • w sprawie ograniczenia prędkości pojazdów poruszających się po ul. Głównej i Poznańskiej Borówiec/ Kamionki;
 • w sprawie przystąpienia do działań nad Planem Ogólnym zgodnie z nową ustawą o planowaniu przestrzennym;
 • w sprawie realizacji przejścia dla pieszych przy nowo-postawionym przystanku autobusowym zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Stokrotkową (Kamionki);
 • apel o poparcie starań o stworzenie strefy intensywnego oddziaływania społecznego – tzw. strefy bez wycinki zupełnej lasu.

Złożyłam również wnioski poza sesjami min.:

 • skierowane do WIOŚ oraz PINBu- w kwestii prowadzonych prac na terenie łącznika ekologicznego;
 • skierowany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o budowę rond na skrzyżowaniach ulic Magazynowej, Składowej, Telewizyjnej, Jana Gutenberga z wylotem drogi S11;
 • skierowany do Nadleśnictwa Babki o stworzenie specjalnej strefy intensywnego oddziaływania społecznego –tzw. strefy bez wycinki zupełnej lasu;
 • skierowane do urzędu M. i G. Kórnik o instalację ławeczki na przystanku autobusowym Gądki.
 • skierowane do urzędu M. i G. Kórnik o wyrównanie drogi dojazdowej do dworca PKP Gądki.

Zorganizowałam następujące wydarzenia:

 • spotkanie z mieszkańcami w kwestii dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  tzw. Arkusza nr 4 dla części sołectwa  Borówiec Nowy;
 • festyn rodzinny – Dzień Dziecka w Koninku;
 • zbiórkę do Domu Dziecka w Kórnik- Bninie;
 • zbiórkę dla podopiecznych ze schroniska w Skałowie oraz dla podopiecznych nieformalnej grupy Kocia Afera;

Brałam udział w organizacji Biesiady na Koniec Lata;

Współuczestniczyłam w organizacji finału WOŚP w Kamionkach min. prowadząc biegi przełajowe oraz koordynując zajęcia fitness;

Współuczestniczyłam przy działaniach sołeckich sołectw Borówiec Nowy i Borówiec – – Dzień Dziecka i Mikołajki;

Uczestniczyłam i reprezentowałam jako wiceprzewodnicząca rady Miasta i Gminy Kórnik:

 • w powitaniu Nowego Roku 2023 r.;
 • w uroczystości „Siewca roku 2022” w Luboniu;
 • w otwarciu festynu ekologicznego;
 • w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Kamionkach 2022/2023
 • w składaniu kwiatów i upamiętnieniu ofiar zbrodni hitlerowskich w Kórniku oraz oddaniu hołdu ofiarom II wojny światowej;
 • w otwarciu wydarzenia „Biała Dama”;
 • w otwarciu plaży w Błażejewku;
 • w Dożynkach Gminnych;
 • w Rodzinnym Pikniku zdrowotnym organizowanym przez Siłę Kobiet w Kamionkach;
 • w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu „WielkoPolka” roku 2023 organizowanym przez Fundację Zakłady Kórnickie;
 • w wyjeździe integracyjnym z radnymi z Bukowiny Tatrzańskiej- Poznań Targi Międzynarodowe;
 • w oficjalnym rozświetleniu choinki;
 • w wydarzeniu organizowanym przez KGW BalanS – wspólne ubieranie choinki- Mikołajki;
 • w czwartych urodzinach KGW Siła Kobiet Kamionki;
 • w otwarciu boiska – lodowiska Kórnik –Błonie;
 • w uroczystym otwarciu trzeciego skrzydła szkoły podstawkowej w Kamionkach;
 • w uroczystym otwarciu Jarmarku Świątecznego.
 • w wigilii Stowarzyszenia Senior;

Brałam udział w zebraniach sołeckich: sołectwa Borówiec Nowy, sołectwo Koninko oraz zebraniach rad sołeckich Borówca.

Zbierałam podpisy (online) nad Budżetem Obywatelskim na rok 2024.

W ramach Stowarzyszenia Zielony Peryskop:

 • Zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa – konsultacje dot. poszczególnych rębni przewidzianych na 2023 r.
 • Zorganizowaliśmy majowy bieg „Borówiecka Za-dyszka”;
 • Zorganizowaliśmy listopadowy bieg przełajowy „Zabiegamy o pokój”;
 • Uczestniczyliśmy w trzech spotkaniach i rozmowach w Nadleśnictwie w kwestii powołania strefy specjalnego oddziaływania społecznego –tzw. strefy bez wycinki zupełnej lasu.

W ramach Stowarzyszenia 4U zorganizowaliśmy:

 • dziecięce Świąteczne warsztaty florystyczne;
 • dziecięce warsztaty kulinarne;
 • dziecięce warsztaty plastyczne z okazji Dnia Matki;
 •  warsztaty kosmetyczne.

W przyszłym 2024 r. w Borówcu zostaną zrealizowane następujące zadania infrastrukturalne:

 • Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i Leśnej w Skrzynkach – 2 000 000,00 PLN
 • Budowa ul. Kempingowej  – 170 000,00 PLN
 • Budowa ul. Borowej  – 50 000,00 PLN
 • Budowa os. Piaskowego – 50 000,00 PLN
 • Budowa ul. Czereśniowej –  60 000,00 PLN
 • Budowa ul. Grzybobranie  – 50 000,00 PLN
 • Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni  ścieków – 40 000,00 PLN
 • Przebudowa nawierzchni  boiska –  700 000,00 PLN
 • CBA (Centrum Borówieckiej Aktywności ) –  670 000,00 PLN
 • Zielony i bezpieczny Borówiecki teren sołecki. AED, kamery, siłownia, nasadzenia  – 400 000,00 PLN
 • Budowa oświetlenia przy ul. Słowikowej – 100 000,00 PLN
 • Budowa oświetlenia  przy ul. Zielona Dolina i Zielona Polana  – 190 000,00 PLN
 • Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego –  40 000,00 PLN
 • Budowa oświetlenia przy ul. Różanej  – 13 000,00 PLN
 • Budowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej  – 15 000,00 PLN
 • Budowa progów zwalniających na ul. Rekreacyjnej –  50 000,00 PLN
 • Termomodernizacja budynku  przy ul. Głównej 4  – 60 000,00 PLN
 • Przyłącze instalacji elektrycznej pod wiatą przy ul. Szkolnej  – 30 000,00 PLN
 • Wykonanie wiaty rowerowej przy pętli  autobusowej  – 50 000,00 PLN
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu 12 000,00 PLN. 

Łączny budżet przewidziany na zadania infrastrukturalne to: 4 750 000,00 PLN

Mam nadzieję, że przyszły rok będzie przynajmniej tak samo owocny ja rok bieżący.

Jeszcze raz życzę Państwu zdrowych i spokojnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2024.

Radna Miast i Gminy Kórnik,

Anna Maria Andrzejewska

Wigilia seniorów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Senior.

Wczorajsze (16.12.2023 r.) wydarzenie to nie tylko wyjątkowa atmosfera i wspaniałe potrawy- to chwila wspólnego dzielenia się dobrem, wsparcia i solidarności. Dziękujemy za możliwość bycia częścią tych pięknych świątecznych spotkań. Wszystkiego dobrego z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

W sobotę 16.12.2023 r. zakończyliśmy akcję zbierania darów dla podopiecznych ze schroniska w Skałowie oraz dla kotów będących pod opieką grupy Kocia Afera.

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz właścicielom, którzy umożliwili nam przeprowadzenie zbiórki  w ich lokalach-sklepach oraz przedszkolach. Udało nam się zebrać i przekazać spore ilości karm, kocy, pościeli, kuwet, poduszek, zabawek…. W  transporcie do Skałowa pomagała nam Straż Miejska za co serdecznie dziękujemy.

 Załączam fotograficzną relację ze zbiórki.

Zbiórka dla dzieci z Domu Dziecka Kórnik- Bnin

Już od poniedziałku rozpoczynamy zbiórkę dla dzieci z Domu Dziecka w Kórniku- Bninie.
W placówce przebywa aktualnie 28 dzieci – młodzież w wieku od 12 do 18 roku życia,
Co zbieramy:
– kosmetyki tj. żele pod prysznic, szampony, dezodoranty, płyny do twarzy, chusteczki jednorazowe, pianki do golenia, maszynki jednorazowych do golenia itp.
– nowe skarpetki, czapki, rękawiczki,
– nowe bluzy w rozmiarach M/L,
-idealne: vouchery do Decathlonu,
poza tym, zawsze mile widziane są słodycze!

Merry Christmas and happy new year banner design with fairy tale characters on winter town background with flying red birds. Lettering can be used for invitations, signs, announcements

BUDOWA ULICY KURKOWEJ W BORÓWCU

W czwartek 23.11.2023 r. podjęta została budowa ul. Kurkowej w Borówcu.  Prace będą obejmować wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, dwóch progów zwalniających, obustronnego pobocza drogowego, pasa zieleni, zjazdów z nawierzchni  tłuczniowej, odwodnienia układu drogowego, oświetlenia drogi, wycinki krzewów, oczyszczenia istniejącego przepustu pod drogą; wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Jeszcze w tym roku spodziewać się można zakończenia prac.

Jarmark Świąteczny

Zapraszamy na Jarmark Świąteczny na placu Niepodległości.

Dla odwiedzających przewidziano liczne atrakcje:

 • występy artystyczne,
 • warsztaty i atrakcje dla dzieci,
 • dania i potrawy tradycyjne i okazjonalne, 
 • produkty i wyroby regionalne, 
 • rękodzieło, 
 • upominki świąteczne,
 • karuzelę i kolejkę.

Rozpoczęcie Jarmarku odbędzie się w sobotę 9 grudnia 2023 r. o godzinie 12:00 na scenie przy Ratuszu.

Godziny otwarcia Jarmarku:

 • sobota: 12:00 – 20:00,
 • niedziela: 10:00-16:00.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

E-PETYCJA

o wyznaczenie stref oddziaływania społecznego w lasach Nadleśnictwa Babki (Borówiec, Kamionki, Szczytniki, Koninko)

Jeśli chcesz, aby:

-mieszkańcy mogli zawsze widzieć las,

-na terenach Strefy wyłączone zostały rębnie zupełne,

-zachować krajobraz i rekreacyjny charakteru lasu,

-zachować  do min. 700 m od zabudowań otulinę leśną z dojrzałych drzew.

Podpisz petycję!

Dzięki sporemu zainteresowaniu kwestią lasów o zwiększonej funkcji społecznej – a konkretnie wyznaczeniem Specjalnej Strefy Intensywnego Oddziaływania Społecznego – dalej. Strefy (na której zaniechane byłby wycinki zupełne a preferowane rębnie złożone z długą przemianą pokoleń drzew- czyli bez cięcia „do gołej ziemi”)  mamy realną szansę  ustanowienia Strefy. Prosimy o Twoje poparcie, prosimy namów też sąsiadów, przyjaciół 🙂

Poniżej link do e- petycji: 

https://www.petycjeonline.com/petycja_o_wyznaczenie_stref_oddziaywania_spoecznego_w_lasach_nadlenictwa_babki

Co jest podstawą naszych żądań:

Mając na uwadze wprowadzone przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych  Zarządzenie nr 58 z 2022r.  o zagospodarowaniu lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych zwracamy uwagę, iż zasady gospodarowania w lasach o zwiększonej funkcji społecznej stawiają jako priorytet ich trwałość, bezpieczeństwo odwiedzających i utrzymanie walorów krajobrazowych. 

Wytyczne nie sprowadzą lasów do roli podmiejskich parków czy niedostępnych dla rekreacji rezerwatów. W takich lasach nadal będą realizowane prace leśne, ale w sposób jak najbardziej zindywidualizowany, z minimalnym udziałem zrębów.

Wytyczne podkreślają że prowadzenie gospodarki leśnej powinno następować tak, aby nie zakłócać funkcji społecznych ani funkcji przyrodniczej. Podkreślają potrzebę zachowania bioróżnorodności.

Następstwem prowadzonej gospodarki leśnej mają być rębnie i trzebieże, które nie powodują nagłych zmian w krajobrazie wokół wsi Borówiec, Kamionki, Szczytniki, Koninko.

Dlatego jeśli uważasz razem z Nami, że funkcja społeczna lasów powinna być wzięta pod uwagę oraz zależy Ci, aby widzieć las – podpisz PETYCJĘ.