Aktualności Borówiec

Wielka Orkiestra Świąteczniej Pomocy – 27 FINAŁ

Siema!

Jutro tj. w niedzielę 13 stycznia 2019r. odbędzie się 27.finał Wielkiej Orkiestry Świąteczniej Pomocy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału bo POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE!

Dwie sceny: OAZA KÓRNIK i Scena Plenerowa Szkoły Podstawowej w KAMIONKACH.

Każdy znajdzie coś dla siebie!

OAZA KÓRNIK – godz 16.00 Pokazy tańca i po raz pierwszy na deskach OAZY

PROJEKT X URBAN KIZ TEAM formacja, którą tworzą młodzi ludzie uwielbiający taniec nowoczesny. Sam taniec URBAN KIZ jest stosunkowo nowy a nazwa powstała we Francji w latach 2012-2014. Styl tańca ewoluował pod wpływem Ghettozouka i remiksów z R&B, rapu, tańca i hip -hopu.

Zaraz po nich wystąpi zespół dzieci z Borówca MTV – MOVES z Damonem Hodges jako tancerzem i wokalistą.

Na aukcji prowadzonej przez Panią Agnieszkę Plucińską i Artura Dierzbickiego ( kucharza Lecha Poznań i Reprezentacji Polski U-21 w piłce nożnej ) licytować będziemy min.: suknię ślubną, koszulkę DARKO JEVTICA i TOMASZA LOSKI, kalendarze Lecha, fan-karty z piłkarzami Lecha z autografami.

Będzie się działo!

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2019

W dniu 2 stycznia br. burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku. Oferty należy składać do dnia 22 stycznia 2019 roku do godziny 15.30 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Kórnik osobiście lub droga pocztową (decyduje data stempla pocztowego). Dodatkowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu ofert na realizację zadań publicznych: 4, 11 oraz 18 stycznia br. w godzinach od 15:30 do 19:30 w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu, pl. Niepodległości 41 w Kórniku.
Informacje o konkursie, wymaganych dokumentach dostępne są na str: www2.kornik.pl/pop

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów – linia 512 i 527

Informujemy iż z dniem 07.01.2019r. skorygowane zostaną godziny odjazdów kursów linii autobusowej nr 527:

  * Kamionki Pętla z godz. 17:50 na 17:55, 18:40 na 18:45 oraz 19:50 na 19:45

  * Kamionki Szkoła z godziny 14:43 na godz. 14:48

 * Starołęka z godziny 15:20 na 15:25, 15:45 na 15:50, 19:15 na 19:40 

 * dodatkowy kurs ze Starołęki w kierunku Kamionki Pętla o godz. 18:50

oraz Linii 512

– od dnia 01.01.2019r. uruchomiony zostaje dodatkowy kurs linii autobusowej nr 512 o wjazd na przystanek Żerniki/Wieś poprzez przyspieszenie odjazdu autobusu z Franowa z godz. 13:30 na 13:25

Szczegółowy rozkład jazdy linii autobusowej 527 i 512 znajduje się na stronach ZTM Poznań

Setna Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 27 grudnia 2018 r. o godz. 16:40 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) jako upamiętnienie setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Wymarzonych Świąt Bożego Narodzenia!

Wymarzonych Świąt Bożego Narodzenia

przepełnionych radością, ale i chwilami zadumy oraz wytchnienia.

Niegasnącego optymizmu, realizacji własnych marzeń w Nowym Roku!

 

życzy

Anna Maria Andrzejewska

 

Jednocześnie korzystając ze sposobności chciałabym podziękować za Państwa głosy w październikowych wyborach oraz podzielić się refleksjami związanymi z wykonywaną przeze mnie funkcją Radnej Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018.

Inwestycje przeprowadzone w br. w naszej miejscowości to:

modernizacja ul. Klonowej, ul. Ładnej, ul. Uroczej;

budowa oświetlenia na ul. Granicznej;

projekt ul. Szkolnej oraz ul. Wrzosowej.

Destrukt został położony na ul. Skwer Brzozowy, ul. Jesionowej, ul. Skwer Topolowy, wjazd na ul. Buczynową.

W przyszłym roku destrukt zostanie położony na ul. Kurkowej, ul. Wierzbowej, ul. Bukowej, ul. Świerkowej.

W budżecie Gminy na rok 2019 znalazły się następujące inwestycje:

droga gminna 235/9 (przy jeziorze równoległa do ul. Kempingowej) – 210 000,00zł;

 1. Różana -300 000,00zł;
 2. Na Skarpie -500 000,00zł;
 3. Ogrodowa (fragment)-20 000,00zł

projekt ul. Dębowa -20 000,00zł,

kanalizacja ul. Zielona Polana -20 000,00;

I etap projektu „Oświetlenie Pod Borem /Pod Lasem” -150 000,00zł

modernizacja świetlicy wiejskiej -100 000,00zł (w tym 40 000,00 budżet sołecki)

modernizacja placu zabaw przy świetlicy – 32 000,00zł (budżet sołecki)

budowa placu zabaw działka nr 300 – 32 000,00 (budżet sołecki)

Liczę, że w ramach tzw. korekt budżetowych zostaną wprowadzone ul. Maślakowa (interpelacja 07.12.2018)  i Wrzosowa, chodnik ul. Szkolna, które ku mojemu rozczarowaniu nie znalazły się w uchwale.

 

Złożone przeze mnie interpelacje dotyczyły:

– przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który stanowiłby podstawę do ubiegania się o środki unijne.

-konieczności podjęcia kroków przez Gminę zmierzających do zażegnania konfliktu między mieszkańcami a deweloperem na ul Głównej.

-wprowadzenia lokalnych standardów urbanistycznych w związku ze specustawą mieszkaniową (dnia 22 sierpnia bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. W zapisach możemy znaleźć min.

„Inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem, że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego. Wprowadzenie Lokalnych standardów Urbanistycznych a w szczególności wskaźników procentowych w drodze uchwały mogłoby w sposób znaczący ograniczyć niekontrolowany rozwój tzw. deweloperki).

-złożenia wniosku o dofinansowanie opracowania „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-2035” w ramach programu priorytetowego „GEPAED II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.  Wnioskowana wysokość dotacji wynosi 50.000,00 zł. Strategia stanie się podstawą do ubiegania się o środki min. na instalacje fotowoltaiczne na budynkach publicznych, stacje ładowania oraz autobusy niskoemisyjne.

 

Wystąpiłam z wnioskami o:

 • złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne oraz Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania.  W ramach wspomnianych wyżej konkursów zmierzających do poprawy jakości edukacji szkolnej przewiduje się realizację projektów w zakresie:

-wsparcia uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych;

-doposażenia i wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne;

-doskonalenia umiejętności nauczycieli;

– tworzenia w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego;

-wsparcia indywidualnego ucznia, w tym wsparcia rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 • podjęcie działań zmierzających do ustanowienia przystanku autobusowego Kamionki/Szkoła przystankiem stałym dla linii 511,512 i 527. W celu poprawy logistyki oraz bezpieczeństwa mieszkańców;
 • stworzenie dodatkowego przystanku na drodze powiatowej nr 2461P ul. Poznańska / Stokrotkowa w Kamionkach;
 • zmianę lokalizacji cmentarza (ze wskazaniem ul. Radiowej w Borówcu jako alternatywy dla nekropolii);
 • podjęcie działań zmierzających do wyrównania tłuczniem ul. Warzywnej i Polnej przy obiekcie usługowym w Borówcu;
 • uregulowanie spornej sytuacji związanej z brakiem miejsc parkingowych placówki oświatowej przy ul. Różanej w Borówcu;
 • podjęcie działań zmierzających do umiejscowienia przejścia dla pieszych na ul Platanowej wlot na ulicę Poznańską oraz przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej na wysokości ul. Sportowej przy orliku w Kamionkach;
 • podjęcie działań zmierzających do zamontowania wiaty rowerowej przy remizie strażackiej ul. Poznańska w Kamionkach;
 • podjecie działań zmierzających do uregulowania kwestii panującego chaosu reklamowego w ramach uchwały reklamowej. (W gminie zauważalny jest chaos reklamowy, który wpływa niekorzystnie na otoczenie- niszczy przestrzeń, wprowadza bałagan wizualny)

 

Razem z grupą Zielony Peryskop przeprowadziłam ankiety z mieszkańcami, które wpłynęły na aktualizację rozkładu jazdy nowej linii autobusowej nr.599.

Uczestniczyłam przy przygotowaniu projektu o dotację dla żłobka. Planowane przedsięwzięcie zakłada kompleksowe działania zmierzające do utworzenia  miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, wydłużenie czasu pracy żłobka oraz aktywizację zawodową osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.

W bieżącym roku podjęłam się po raz kolejny organizacji pokazów tańca w kórnickiej OAZIE w ramach z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Borówiec reprezentowała grupa dzieci przygotowywana przez Damon Hodges’a. Pokaz tańca Hip-hop. Ponadto zebrałam i dostarczyłam do Sztabu fanty, które zostały poddawane licytacji na 26 finale orkiestry.

Miesiąc maj to nasze lokalne wydarzenie sportowe –biegi przełajowe „Borówiecka Za-dyszka”.

Po raz drugi zorganizowałam konkurs plastyczny pod tytułem Logo Borówca. W konkursie uczestniczyły grupy z przedszkola Tajemnicza Wyspa oraz Śpiewające Włóczykije. 6 osobowej komisji najbardziej podobał się projekt nr 5 przygotowany przez Panie Patrycję Radziejewską i Dorotę Strojną z przedszkola Śpiewające Włóczykije.

Poniżej prezentacja nadesłanych prac:

1  2

3 4

5

 

Rok 2018 to również współpraca z Nadleśnictwem Babki (kwestie zamiany gruntów, rozszerzenia terenów leśnych, Plan Urządzania Lasu) oraz  Powiatowym Konserwatorem Zabytków w celu utrzymania terenów świetlicy wiejskiej w jednakowym stylu architektonicznym oraz modernizacji cmentarza ewangelickiego w ramach przyszłorocznych konkursów.

Wybierz hasło promujące Budżet Obywatelski Gminy Kórnik!

Przy okazji głosowania na Budżet Obywatelski Gminy Kórnik trwał konkurs na hasło promujące BOGK.

Zgłoszono 217 propozycji haseł, z których komisja konkursowa wybrała 20 finałowych propozycji.

Do 19 grudnia 2018 roku można głosować i wybrać najlepsze hasło spośród tej dwudziestki.

Autorzy wszystkich finałowych haseł otrzymają nagrody, jednak te najcenniejsze trafią do osób, których hasła otrzymają największą ilość głosów.

Na autorów najlepszych haseł czekają między innymi: rower, tablet, wyciskarka do owoców, zestaw walizek, czytnik e-booków kindle, oraz cenne upominki od KCRiS „Oaza”.

Zapraszamy do głosowania na stronie: https://www2.kornik.pl/miasto/aktualnosci/Wybierz_haslo_promujace_Budzecie_Obywatelskim_Gminy_Kornik/

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z dniem 1 stycznia 2019 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

 • 13,00 zł w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny,
 • 21,00 zł w przypadku odpadów nie zbieranych w sposób selektywny.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalana jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ww. stawki .

Wzrost wysokości stawki  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowany jest tym, iż opłat nie wystarczą na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 Na podstawie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się min.:

 • odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • obsługa administracyjna tego systemu,
 • edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

 Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25% stawki opłaty określonej w §1 ustalone zostało dla członków rodzin wielodzietnych o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.Dz.U.z 2017 r. poz. 1832 ze zm.).

Stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny będą wynosiły

dla pojemników:

a) o pojemności 110/120 litrów – w wysokości 26 zł,

b) o pojemności 240 litrów – w wysokości 50 zł,

c) o pojemności 1100 litrów – w wysokości 122 zł,

d) o pojemności 2200 litrów – w wysokości 220 zł,

e) o pojemności KP-5 – w wysokości 455 zł,

f) o pojemności KP-7 – w wysokości 650 zł,

g) o pojemności KP-10 – w wysokości 1300 zł.

Stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny będą wynosiły

dla pojemników

a) o pojemności 110/120 litrów – w wysokości 40 zł,

b) o pojemności 240 litrów – w wysokości 70 zł,

c) o pojemności 1100 litrów – w wysokości 185 zł,

d) o pojemności 2200 litrów – w wysokości 300 zł,

e) o pojemności KP-5 – w wysokości 650 zł,

f) o pojemności KP-7 – w wysokości 930 zł,

g) o pojemności KP-10 – w wysokości 1865 zł.

Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej prezentacji:

http://api.esesja.pl/zalaczniki/30084/prezentacja-komisja-30112018-biuro-rady_279828.pdf

NASZ LAS

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi wycinki lasu przy ul. Spółdzielczej – uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej wycinane są wyłącznie drzewa uszkodzone w wyniku działania wiatru lub uschłe podczas suszy, które stwarzają zagrożenie pożarowe lub epidemiologiczne. Zgodnie z informacjami od Pana Leśniczego Przemysława Hipś wycinki w tym roku będą miały charakter wyłącznie kosmetyczny i nie jest przewidziany wyrąb całkowity kwartałów.

Jednocześnie przypominany, iż zgodnie z ustawą o lasach art. 29 ust 1. Wjazd do lasu pojazdami silnikowymi lub zaprzęgowymi  dozwolony jest jedynie drogami publicznymi , wjazd zaś na drogi leśne jest dozwolony tylko wtedy, gdy są oznakowane drogowskazami lub innymi znakami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

Ust. 2 Postój pojazdów , o których mowa w ust 1. Na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

Informacje na temat bezprawnie parkujących czy wjeżdżających pojazdów do lasu można zgłaszać do Staży Leśnej tel . 061 8 788059 wew.  30

W celu zbliżenia lokalizacji leśnej zapraszamy do skorzystania z mapy : https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy