Dodatkowe kosze na śmieci oraz tablice ostrzegawcze

W Borówcu Nowym zamontowane zostały nowe kosze na śmieci, m.in. przy Biedronce, głównych wejściach do lasów oraz skrzyżowaniach ul. Głównej z Zapomnianą, Grzybobraniem i Graniczną. Do tych koszy, podobnie jak do wszystkich innych, mogą Państwo wyrzucać również woreczki z psimi odchodami.

Mam świadomość, że dodatkowe kosze na śmieci nie rozwiążą problemu braku kultury osobistej i wyrzucania śmieci na pobocze, ale przynajmniej odbiorą jedną ze sztampowych wymówek.

 

Dodatkowo zamontowaliśmy, na prośbę mieszkańców, tablice informacyjno-ostrzegawcze dot. pylistej nawierzchni. Tablica taka w żadnych wypadku nie zastąpi asfaltu, może natomiast uświadamiać i przypominać kierowcom o istniejącym problemie i konieczności ograniczenia prędkości.

pozdrawiam

 

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

email: borowiecnowy.soltys@gmail.com