Aktualności Borówiec

Borówiecka biblioteka

Borówiecka biblioteka sołecka! Oto i ona. Ponad 300 pozycji!
Efekt pomysłu, jaki się zrodził przy okazji zeszłorocznej pierwszej edycji Dnia Książki.
Wierzymy, że księgozbiór będzie się rozrastał, a idea „bookcrossingu” znajdzie wielu zwolenników.
Dziękujemy bardzo Dorocie i Remigiuszowi za podarowanie pięknych regałów oraz wszystkim, którzy postanowili oddać swoje książki do naszej sołeckiej biblioteki.
Niebawem udostępnimy katalog on-line i przedstawimy zasady wypożyczania.
Szykuje się zaczytana wiosna w Borówcu.

Spotkanie w sprawie rębów

Stowarzyszenie Zielony Peryskop serdecznie zaprasza na spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Babki

27 lutego o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej (stara szkoła) w Borówcu ul. Szkolna 2

Tematem spotkania będzie wykaz prac gospodarczych (rębów leśnych) przewidzianych do wykonania w bieżącym roku w lasach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejscowości Borówiec, Kamionki, Szczytniki – Leśnictwo Drapałka. Referenci przedstawią lokalizację zrębów oraz zakres wycinki drzew w 2024r.

Tych z Państwa, którzy zainteresowani są tematem i chcą mieć wpływ na wygląd naszych lasów zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Zebranie sołectwa Borówiec Stary

Szanowni Państwo,

zapraszam na Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Stary (ul. Poznańska i boczne oraz ul. Szkolna i boczne), które odbędzie się 8 marca 2024 roku o godz. 18:30 w świetlicy przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, powitanie gości. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. o godz. 18:45.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2023

5. Sprawozdanie finansowe z wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2023

6. Sprawy bieżące

7. Wolne wnioski

8. Zamknięcie zebrania

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa.

Zapraszam, sołtys Natalia Mucha

Dzień Kobiet w Borówcu

Zapraszamy serdecznie na pełen blasku Dzień Kobiet w Borówcu. Wspólnie stworzymy świece sojowe. Obowiązują zapisy sms: 515 229 675

Termin: 05.03. g. 19:00. Do zobaczenia

Szkolenie dla przedsiębiorców

Sołtyski Borówca Starego i Borówca Nowego wspólnie z p. Zuzanną Kulzą serdecznie zapraszają na spotkanie z radcą prawnym, dedykowane przedsiębiorcom, pn. „Prawne możliwości zabezpieczenia biznesu”.

Udział bezpłatny. Termin: 09.03.2024 r. g. 11-13. Zapraszamy.

Nabór do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych oraz klas 1 w Mieście i Gminie Kórnik

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

W dniach od 11.03.2024 r. – 29.03.2024 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Podstawą przyjęcia dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce w roku szkolnym 2024/2025, jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

Druk deklaracji należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza.

W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola (szkoły), w terminie od 19.02.2024 r. godz. 8:00 do dnia 1.03.2024 godz. 15.00.

W przypadku niekontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w danej placówce, rodzice (opiekunowie prawni) w tym samym terminie składają pisemną rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.

Kryteria gminne dla prowadzonej rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się w Uchwale Rady Miasta i Gminy Kórnik, oraz Zmianie do Uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji nabór na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy nr 7/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W dniach od 18.03.2024 r. – 05.04.2024 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do klas I szkół podstawowych.

Nabory do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzone będą przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.

Kryteria gminne dla prowadzonej rekrutacji dzieci do klas I szkół podstawowych znajdują się w Uchwale Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji nabór na rok szkolny 2024/2025 do klas I szkół podstawowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

WOŚP

Podliczenie Licytacji, Puszek stacjonarnych, Puszek Wolontariuszy, eSkarbonki…
Ogromnie Wszystkim dziękujemy!!!
…a to nie koniec, licytacje na naszym koncie Allegro wciąż trwają. Zapraszamy htpps://allegro.pl/uzytkownik/Sztab-5075