Aktualności Borówiec

Wydłużenie kursów linii 599 do SP Kórnik

Szanowni Państwo,

na wniosek mieszkańców wydłużono niektóre kursy linii 599 do przystanku przy Szkole Podstawowej w Kórniku.

Konferencja na temat przywracania pamięci o dawnych nekropoliach

i 2018-09-27 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

z nieukrywaną radością przyjęłam zaproszenie

– Stowarzyszenie Lepszy Świat, Poznań
– Stowarzyszenie Łazęga poznańska
– Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Ratowania Pamięci FRYDHOF, Konin (Stowarzyszenie F R Y D H O F)

do udziału w Konferencji o społecznej amnezji i przebudzeniu, o traceniu i przywracaniu pamięci niszczejących nekropolii. W najbliższą sobotę opowiem historię Cmentarza Ewangelickiego w Borówcu. Liczę na nawiązanie współpracy z podmiotami, które pomogą nam w stworzeniu Parku Pamięci z lapidarium w tym miejscu. 

Osoby zainteresowane odsyłam do wydarzenia

Ja Dziedzic, Ja Dziedziczka

Agnieszka Plucińska

KONKURS „LOGO BORÓWCA”

Regulamin konkursu „logo Borówca”

I  Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu „logo Borówca” (dalej: „Konkurs”) jest Radna Miasta i Gminy Kórnik (dalej: „ Organizator”), działająca na zlecenie Rady Sołeckiej Borówiec (dalej: „ Sponsor”).
  2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
  3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.eBorowiec.pl (dalej: „Strona konkursowa”).
  4. Konkurs trwa od 27 września  2018 r. od momentu udostępnienia na stronie www.eBorowiec.pl do 18 października 2018 r. do godziny 12:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
  5. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, powołana zostanie Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wejdą członkowie rady sołeckiej.

(więcej…)

W związku z realizacją projektu pt. „Poznaję, eksperymentuję, weryfikuję – programy wsparcia rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych uczniów szkoły w Kamionkach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020r. szkoła rozpoczęła rekrutację uczniów na dodatkowe zajęcia z matematyki, biologii, chemii, geografii oraz języków obcych które odbywać się będą od października br. do czerwca 2020 roku.

Zajęcia skierowane są dla uczniów klas VI i VII.

 

Uprzejmie zapraszamy Państwa do zapisywania dzieci na zajęcia. Formularze dostępne w sekretariacie szkoły.

 

Szkoła w Kamionkach zostanie dodatkowo doposażona w pomoce dydaktyczne, a nauczyciele w niej pracujący zdobędą nowe kwalifikacje podczas szkoleń i kursów.

Na podstawie podpisanej umowy gmina otrzyma dotację w wysokości 196.066,35 zł, co stanowi ok. 95% wartości zadania.

Zakup nieruchomości niezabudowanej

W dniu wczorajszym Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę w sprawie zakupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Borówiec, gmina Kórnik, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 279/2 o powierzchni 0,2887 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KW  PO1D/00018972/5. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest pod teren zieleni parkowej z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń w zakresie sportu i rekreacji, placów zabaw dla dzieci, obiektów małej architektury, dojść, dojazdów oraz stanowisk postojowych w zieleni. Wykup prawa własności nieruchomości zabezpieczy na najbliższe lata możliwość rozbudowy infrastruktury dedykowanej społeczności lokalnej.

II Bieg Skauta w Borówcu – 30.09.2018

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w II Biegu Skauta, który odbędzie się w dn. 30.09.2018 r. przy przedszkolu Śpiewający Włóczykije w Borówcu.

Informacje i zapisy: http://tech-race.pl/2biegskauta/