Aktualności Borówiec

Informacje z posiedzenia komisji statutowej

statut zm1W dniu 15.08.2015 r. odbyło się I posiedzenie Komisji Statutowej dot. statutów sołectw Borówiec i Borówiec Nowy. Zanim komisja przystąpiła do obrad, zapoznała się z wynikami z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Borówca. Zamieszczam poniżej linki do protokołów z przeprowadzonych konsultacji:

– sołectwo Borówiec Protokół z konsultacji – sołectwo Borówiec

– sołectwo Borówiec Nowy Protokół z konsultacji – sołectwo Borówiec Nowy

Część uwag mieszkańców została uwzględniona i wprowadzono modyfikacje do projektów statutów. Poniżej załączam statuty ze zmianami zaznaczonymi na czerwono. Statuty te są jednobrzmiące (oczywiście za wyjątkiem nazw sołectw). Czekamy na dalsze kroki finalizujące dokonany podział.

Statuty:

Statut sołectwa Borówiec (zmiany zaznaczone na czerwono)

Statut sołectwa Borówiec Nowy (zmiany zaznaczone na czerwono)