Aktualności Borówiec

Pierwszy sukces, dwa sołectwa!

W dniu 24.06.2015 Rada Gminy Kórnik podjęła uchwałę w sprawie powołania dwóch sołectw w miejscowości Borówiec. Projekt, który ma swoje początki w uchwale zebrania wiejskiego, dopiero po 5 latach znalazł swoje urzeczywistnienie. Dnia 16 listopada 2014 odbyły się konsultacje społeczne, w których mieszkańcy w większości pozytywnie zaopiniowali projekt. Na 444 głosów: za opowiedziało się 377.

Pomysłodawcą rozwiązania był sołtys uprzedniej kadencji pan Maciej Słowiński. Zaproponował on podział sołectwa na trzy części tak, aby odzwierciedlał on podział terytorialny miejscowości. Każda część miała posiadać własne place zabaw- stanowiące centra integracji mieszkańców. Projekt był szczególnie popierany przez byłego radnego i Prezesa Stowarzyszenia Przyjazny Borowiec pana Michała Steckiego. Ponadto wsparcie w promowaniu projektu miał Radny poprzedniej kadencji pan Tomasz Grześkowiak jaki i Radna Dorota Buchalska.

Idea trzech sołectw stopniowo ewaluowała a ostateczny kształt został zredukowany do dwóch sołectw i jest odzwierciedleniem podziału na okręgi wyborcze.

W bieżącym roku złożyłam na ręce Komisji Rolnictwa wniosek w sprawie podjęcia uchwały o powołaniu dwóch sołectw, udało mi się również uzyskać przychylność Burmistrza i wielu Radnych Gminy Kórnik. Nieodzowną pomocą wykazała się przewodnicząca Komisji Rolnictwa pani Julia Bartkowiak. Sukces w postaci powołania dwóch sołectw oznacza dla miejscowości podwójne wsparcie finansowe i odrębne władze sołeckie. Zachowujemy wspólną świetlicę, nazwę i tożsamość. Celem jaki przyświeca idei dwóch sołectw jest przede wszystkim integracja. W mniejszych jednostkach mieszkańcy bardziej angażują się w tworzenie sąsiedzkiej społeczności i mogą wspólnie zadecydować o lokalnych działaniach.

 

Radna GK Anna M. Andrzejewska