Aktualności Borówiec

Sprzątanie Borówca rozpoczęte!

Przypominamy, że do 09.04.2019 trwa wiosenne sprzątanie Borówca. Zachęcamy do publikowania zdjęć przed i po porządkowaniu w ramach akcji #trashChallenge. Każda osoba, która prześle je do nas (za pomocą mediów społecznościowych lub w wiadomości mailowej na adres: borowiecnowy.soltys@gmail.com) otrzyma EKOupominek!

Przykład idzie z góry, także poniżej zamieszczamy swoje zdjęcia.

Dbajmy o naszą planetę zaczynając od najbliższej okolicy! Zaproście sąsiadów do naszej akcji.

Uchwała, inwestycje, przedsięwzięcia

Na ostatniej sesji 27.03.2019r. podjęta została min. uchwała w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin, które nie korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku. Program będzie realizowany w latach 2019 – 2023 i obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik. Program osłonowy skierowany jest do dzieci i młodzieży, zagrożonych zjawiskiem niedożywienia, będących uczniami szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych oraz dzieci przedszkolnych, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Kórnik, których rodzice lub opiekunowie nie mają możliwości zapewnienia właściwego wyżywienia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których dyrektor szkoły lub przedszkola stwierdzi potrzebę udzielenia pomocy w formie posiłku i dziecko wyrazi chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa.

Zapowiedziane inwestycje:

 • Budowa oświetlenia na ulicach Pod Borem Pod Lasem w Borówcu- realizacja 25.07.2019r.
 • Modernizacja ul. Różanej w miejscowości Borówiec – realizacja 31.07.2019r.
 • Położenie warstwy asfaltu na wjeździe ul. Warzywnej i Polnej na odcinku doprowadzającym do parkingu przy kompleksie usługowym – wiosna 2019r.

Ze względu na pojawiające się w lesie dzikie wysypiska śmieci oraz ryzyko pożarowe Stowarzyszenie Zielony Peryskop w porozumieniu z Gminą oraz Nadleśnictwem podjęło się akcji w ramach której montowane zostaną szlabany na wjazdach do lasów oraz zwiększony zostanie monitoring poprzez zamontowanie kamer w wybranych miejscach.

Amatorski turniej gry w bule – 06.04.2019 g. 15:00

Zapraszamy!

Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy – 09.04.2019 r. 19:00

Serdecznie zapraszam na

zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy

w dniu

09.04.2019 (wt.) g. 19:00

w świetlicy wiejskiej (ul. Szkolna 2 w Borówcu)

Ustala się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności..
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje bieżące o działaniach w sołectwie.
 4. Przedstawienie propozycji ulicy do opracowania projektu oświetlenia i głosowanie.
 5. Informacje z Wydziału Planowania Przestrzennego.
 6. Przedstawienie zasad współpracy sołectw i głosowanie.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie zebrania.

Na zebranie zaproszony został Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik oraz p. Tomasz Wojciechowski – Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego.

w imieniu swoim oraz Rady Sołeckiej sołectwa Borówiec Nowy serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska

Wiosenne sprzątanie Borówca i wyprzedaże garażowe – 6.04.2019 r.

Robimy wiosenne porządki!
Jak co roku, sołtyski i rady sołeckie Borówca i Borówca Nowego zapraszają do wspólnego porządkowania naszej miejscowości.

W tym roku włączamy się do akcji #trashchallenge
Zachęcamy do robienia zdjęć przed i po sprzątaniu.
Każda osoba, która zamieści zdjęcia z porządkowania naszej miejscowości otrzyma ekoupominek!

Kilka informacji organizacyjnych:
– worki i rękawiczki można pobierać od dzisiaj:
z ul. Granicznej 29,
z ul. Karmelowej 23,
– worki i rękawiczki można będzie pobrać również w dn. 06.04 w godz. 10:00 – 11:00 ze świetlicy wiejskiej w Borówcu.
– śmieci można zbierać również do własnych worków!
– wypełnione worki zostawiamy wzdłuż ulic: Głównej, Poznańskiej i Szkolnej, zostaną wywiezione w dn. 09.04.

Zachęcamy do wspólnego porządkowania naszej wsi!

Uwaga uwaga: w dn. 06.04.2019 r. zaplanowane zostały również wyprzedaże garażowe przy świetlicy wiejskiej w Borówcu.

Czas wyprzedaży: 11:00 do 13:00

Wszystkich poszukiwaczy skarbów zapraszamy na zakupy – podczas wyprzedaży znudzone i niepotrzebne już ubrania, książki, zabawki, pamiątki z podróży, sprzęty i różne bibeloty zyskają drugie życie!

Zgłoszenia wystawców: borowiecnowy.soltys@gmail.com

Zapraszamy!

Wiosenny marsz z kijkami – fotorelacja

Wiosenny marsz z kijkami już za nami! Było dużo słońca ☀️, dobrej zabawy oraz wiosenne bratki dla każdego uczestnika 💐.

W marszu udział wzięło ponad 40 osób! Dziękujemy Wam za wspólne chwile i już dziś zapraszamy na nasz jesienny marsz w dn. 11.11.2019 r.
Poniżej fotorelacja z wydarzenia.

Wiosenne bratki dla każdego uczestnika

(więcej…)

Wszystko o programie „Czyste powietrze” w Kórniku

i 2019-03-20 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Jeśli chcecie skorzystać z dofinansowania na termomodernizację i ogrzewanie a nie wiecie na jaką pomoc od rządu można liczyć

zapraszamy na bezpłatne spotkanie z przedstawicielami Fundacji #CzystePowietrze podczas, którego m.in.:

👉 Dowiecie się komu należy się dotacja
👉 Co trzeba zrobić, aby otrzymać najwyższe dofinansowanie
👉 Otrzymacie pomoc przy wypełnieniu wniosku

Spotkanie odbędzie się w  Kórniku, ul. 20 Października 93

dnia 04 kwietnia 2019 o godz. 18.00

 

Wiosenny Marsz z kijkami

i 2019-03-09 Autor: Agnieszka Plucińska

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na wiosenny marsz z kijkami.

Harmonogram imprez sołeckich w 2019r- zmiana

i 2019-03-09 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

przedstawiam zmieniony harmonogram imprez planowanych w naszych sołectwach w 2019r. Zamianie uległy terminy turniejów w badmintona i bule.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Borówiecki Marsz z Kijkami – 23.03.2019 r. g. 11:00

Serdecznie zapraszamy!