Aktualności Borówiec

Inwestycje w Borówcu

DSC_0203

Dnia 29 lipca 2015 r. Rada Gminy Kórnik podjęła uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na rok 2015. Najważniejszą dla Borówca zmianą było umieszczenie wśród wydatków inwestycyjnych – modernizacji dróg w Borówcu: ul. Leśna Polana, Jęczmienna, Karmelowa, Spółdzielcza (200m fragment w lesie )w kwocie 425 tyś zł. Umieszczenie w tegorocznym budżecie powyższego przedsięwzięcia było związane z wniesieniem wkładu własnego przez mieszkańców wskazanych ulic. Zawiązany na początku roku komitet w uzasadnieniach inwestycji wskazywał na pilną potrzebę wykonania prac spowodowaną szkodliwością pyłów unoszących się nad powierzchnią położoną po wykonaniu kanalizacji. Starania mieszkańców doprowadziły do nawiązania dialogu z Burmistrzem. Ostatecznie po przeprowadzeniu i uzasadnieniu wagi inwestycji udało mi się przekonać władzę gminy o potrzebie wprowadzenia ww. zmiany. Realizacja nawierzchni nastąpi jeszcze w bieżącym roku.