Aktualności Borówiec

Aktywnie dla WOŚP! Już 29.01.2023 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach sportowych w ramach 31. Finału WOŚP, który odbędzie się 29 stycznia 2023 roku pod hasłem: „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”

Zapisz się, wspieraj aktywnie i odbierz pamiątkowy medal 🥇

Zapisy poprzez formularze:
⚽️Turniej Piłkarski https://forms.gle/aKkW4uD2kTcvEHvZA
🏃Bieg Przełajowy https://forms.gle/pXLWwhpbUo4CNv4h8
🚴‍♂️Rajd Rowerowy https://forms.gle/H9jRXPWu7ntaxxSn6
🦯Marsz z Kijkami https://forms.gle/u4wrUcLiAUYiJ9By9
🤸‍♂️Fitness https://forms.gle/7RSex4neBmYb1Ht1A

Kursy dla 8-klasistów ze zniżką

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie klas ósmych!

Zachęcam rodziców i uczniów naszego miasta do skorzystania z bardzo atrakcyjnej oferty kursów dla uczniów klas ósmych prowadzonych w formule online (1x w tygodniu), które mogą przygotować uczniów do egzaminu kończącego edukację w szkole podstawowej z zakresu matematyki, j. polskiego i j. angielskiego. Kursy startują z początkiem grudnia.

Dzięki współpracy naszego samorządu z Fundacją Miasto i Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego udało nam się wynegocjować dla mieszkańców bardzo konkurencyjny opust od ceny podstawowej kursu w wysokości 75%. Zapraszamy do skorzystania z tej propozycji!

Co zyskają uczniowie?

 • dowiedzą się, jakie są strategie rozwiązywana zadań egzaminacyjnych
 • omówią z nauczycielem kluczowe zagadnienia egzaminacyjne
 • zrozumieją, z czym mają problem na lekcjach w szkole
 • nadrobią zaległości

Co otrzymają rodzice?

 • korzystną cenę za kurs przygotowujący do egzaminów
 • 218,75 zł za kurs z jednego przedmiotu przy cenie podstawowej za kurs 875 zł
 • wsparcie i pomoc dla swoich dzieci

Kurs dla uczniów klas ósmych składa się z 25 godzin lekcyjnych (jeden przedmiot) prowadzonych w formule online (1x w tygodniu). Lekcje odbywają się na platformie e-learningowej Lecturus Junior w formie wykładów i ćwiczeń przy wsparciu nauczyciela, z wykorzystaniem różnego rodzaju aplikacji i materiałów multimedialnych dedykowanych konkretnym przedmiotom, z dostępem do VOD z minionych lekcji. Uczniowie mają do wyboru 3 przedmioty egzaminacyjne.

Zajęcia są prowadzone przez certyfikowanych trenerów oświaty, nauczycieli z całego kraju, laureatów konkursu Nauczyciel Roku z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć online. Kursy są realizowane zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji i Nauki, z wykorzystaniem systemu najwyższej jakości technologicznej i najwyższym poziomie bezpieczeństwa Cisco Webex.

Jesteś rodzicem lub uczniem? Pomożemy Ci ogarnąć lekcje!

Wejdź na https://sklep.lecturus.pl i sprawdź jaki rabat przygotował Twój Samorząd!

Zachęcam gorąco do skorzystania z tej propozycji! Kursy to szansa dla naszych dzieci na lepsze wyniki w nauce, to wyrównanie barier i poprawienie dostępności do wiedzy, jakiej do tej pory nie było w polskiej przestrzeni edukacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

LECTURUS Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego łączy doświadczenie najlepszej kadry, nowoczesne narzędzia nauki i komunikacji on-line sprawdzone podczas pandemii, powszechnie dostępne na smartfonie, laptopie czy komputerze. Partnerem Lecturus Sp. z o.o. jest fundusz inwestycyjny TISE SA Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, który tworzą instytucje zajmujące się finansowaniem projektów społecznych i etycznych. Lecturus jest twórcą i skutecznie wdraża od 2020 roku platformy nauczania on-line. Dowiedz się więcej na www.lecturus.pl

ZMP

Uwaga! Osoby uprawnione do zwiększenia limitu zużycia prądu powinny złożyć odpowiedni wniosek

Jeżeli przysługuje Tobie zwiększony limit 2600 kWh lub 3000 kWh rocznie lub iloczynu 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowymi musisz złożyć wniosek o zwiększenie limitu!

Limit zużycia do 2000 kWh – nie trzeba składać oświadczenia

Wszyscy, których limit zużycia energii wynosi do 2000 kWh rocznie.


Limit zużycia do 2600 kWh – pobierz i złóż oświadczenie

Osoby uprawnione posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, których limit zużycia energii wynosi do 2600 kWh rocznie.


Limit zużycia do 3000 kWh – pobierz i złóż oświadczenie

Osoby uprawnione posiadające Kartę Dużej Rodziny albo prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, których limit zużycia energii wynosi do 3000 kWh rocznie.


Więcej szczegółów na temat zamrożenia cen prądu w 2023 roku na stronie ENEA.
Wnioski należy składać zgodnie z informacją na stronie ENEA.

źródło: kornik.pl

Informacje w sprawie preferencyjnego zakupu drugiej transzy węgla w Gminie Kórnik

Urząd Miasta i Gminy od 29 grudnia 2022 r. rozpoczął przyjmowanie wniosków w sprawie preferencyjnego zakupu drugiej transzy węgla

W związku z podjętymi działaniami związanymi z wejściem w życie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Urząd Miasta i Gminy 29 grudnia 2022 r. rozpoczyna nabór wniosków o preferencyjny zakup drugiej transzy węgla. Wzór wniosku dostępny do pobrania znajduje się pod artykułem oraz będzie do pobrania w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Nabór wniosków trwa do 15 kwietnia 2023 r.

Węgiel w preferencyjnej cenie może kupić osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. Do dodatku węglowego jest uprawniona wyłącznie osoba prowadząca gospodarstwo domowe, która złożyła deklarację do CEEB w terminie do 11 sierpnia 2022 r.

Węgiel jest sprzedawany po preferencyjnej cenie 1.850,00 zł bruttoCena nie obejmuje kosztów dostawy.

Punkt sprzedaży węgla w Gminie Kórnik znajdować się będzie na terenie SKR Kórnik, ul. Jakuba Krauthofera 11, 62-035 Kórnik (Bnin).

W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego może dokonać zakupu węgla w drugiej transzy od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

Ilość możliwa do zakupu to 1,5 tony.

Płatności za zakup węgla można dokonywać w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik – płatność kartą, lub przelewem na konto Miasta i Gminy Kórnik wskazane w fakturze.

Do pobrania

źródło: kornik.pl

Wspólne kolędowanie 06.01.2023

Nabór wniosków na dofinansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

2 stycznia 2023 rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródła ciepła.

Dotacje celowe w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Rada Miasta i Gminy Kórnik dnia 25 listopada 2020 roku podjęła uchwałę nr XXVI/353/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Woj. Wlkp. 2020 poz. 9523).

Dotowane inwestycje:

 1. Modernizacja systemu grzewczego związanego z likwidacją, rozumianą jako trwałe odłączenie od systemu grzewczego, źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań jakościowych i jego zastąpieniu, jednym z niżej wymienionych źródeł ciepła (pobierz wniosek):
 • kocioł gazowy,
 • kocioł elektryczny lub urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej,
 • kocioł olejowy,
 • pompa ciepła,
 • kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania jakościowe szczegółowo określone w § 4 powyższej uchwały.
 1. Montaż w systemie grzewczym źródła wykorzystującego energię odnawialną np. kolektor słoneczny, pompa ciepła (pobierz wniosek);
 2. Montaż mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) (pobierz wniosek);
 3. Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków (pobierz wniosek);
 4. Wykonanie systemu podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie (pobierz wniosek).

Wysokość dotacji:

Wysokość dopłat zależy od rodzaju inwestycji i wynosi:

 1. 50% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 6 000,00 zł brutto, w przypadku inwestycji związanych ze zmianą źródła ogrzewania,
 2. 50% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł brutto w przypadku montażu w systemie grzewczym źródła wykorzystującego energię odnawialną np. pompę ciepła,
 3. 30% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł brutto, w przypadku montażu mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej,
 4. 50% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 1 000 zł brutto, w przypadku wykonania systemu podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie,
 5. 30% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł brutto, w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.

Termin składania wniosków:

Wnioski można składać od dnia 2 stycznia 2023 roku w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach pracy urzędu, korespondencyjnie na adres UMiG Kórnik ul. Plac Niepodległości 1 62-035 Kórnik lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawcza ePUAP. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii. Wnioski dostarczone do Urzędu przed lub po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożenia wniosku.

Przygotowanie wniosku:

Przed złożeniem wniosku, konieczne jest zapoznanie się z informacjami zawartymi w Uchwale nr XXVI/353/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowania kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do wniosku dołączyć należy:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością,
 • zgodę współwłaściciela/współwłaścicieli na wykonanie inwestycji,
 • kopię zgłoszenia zamiaru budowy lub kopię pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją techniczną (w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni ścieków).

Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2023 roku.

Przyznanie dotacji:

Dotacja przyznawana jest według kolejności wpływu wniosków. Po złożeniu wniosku, Urząd Miasta zawiadomi wnioskodawców, którym została przyznana dotacja, o terminie i miejscu zgłoszenia się w celu podpisania umowy. Niestawienie się wnioskodawcy w terminie wyznaczonym na podpisanie umowy, będzie uznane za rezygnację wnioskodawcy z zawarcia umowy otrzymania dotacji.

Wypłata dotacji:

Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji. Wypłata przyznanej kwoty dotacji może nastąpić dopiero po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów. Dotacja dotyczy inwestycji na terenie Miasta i Gminy Kórnik. Dotacja nie jest udzielana na koszty prac zrealizowanych przed dniem podpisania umowy o udzielenie dotacji.

Kosztami objętymi dotacją są:

 • koszty nabycia i montażu urządzeń oraz osprzętu instalacji wewnętrznej niezbędnych do realizacji inwestycji,
 • koszty nabycia i montażu wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., a w przypadku, kiedy budynek lub lokal mieszkalny ogrzewany był przy wykorzystaniu pieców kaflowych również koszty nabycia i montażu grzejników,
 • koszty nabycia i montażu wkładu kominowego, w przypadku modernizacji systemu odprowadzania spalin, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania,

Link do aktów prawnych dotyczących kórnickiego programu udzielania dotacji: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/9523/

źródło: kornik.pl