Aktualności Borówiec

Projekt społecznik 2.0

Szanowni Państwo,

w głosowaniu w Społeczniku 2.0 udział biorą dwa projekty z Borówca, drugi zgłoszony przeze mnie. Zachęcamy do oddawania głosów na obydwa z nich, ostatni dzień głosowania jutro 🙂

http://www.spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow/1058

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Projekt „Społecznik 2.0”

i 2017-06-25 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

zachęcam do zapoznania się i oddawania głosów na zgłoszony przez naszą Radną Annę Andrzejewską projekt dot. Borówca

Projekt Społecznik 2.0

Agnieszka Plucińska

sołtys sołectwa Borówiec

Ankieta ws. łącznika ekologicznego

Szanowni Mieszkańcy,

podczas wczorajszego spotkania ws. studium próbowałam przekazać informację o możliwości wpływu na zagospodarowanie łącznika ekologicznego, którego lokalizacja znajduje się m.in. w Borówcu, w dolinie rzeki Głuszynki. W dniu dzisiejszym gmina opublikowała ankietę dotyczącą tego tematu, której wyniki zostaną wykorzystane przy zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części gminy.

Zachęcam do wypełnienia!

ANKIETA

Wnioski do zmiany studium ustalone na spotkaniu opublikuję i prześlę Państwu najpóźniej w sobotę.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Podsumowanie spotkania z Nadleśnictwem

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję za liczne przybycie na spotkanie z nadleśnictwem ws. wycinki lasów. Po długich i niekiedy burzliwych dyskusjach, udało się dojść do konsensusu. Poniżej przekazuję główne założenia wypracowanego kompromisu:

  • ze względów bezpieczeństwa usunięte zostaną drzewa, które jeszcze pozostały na zrębie przy ul. Spółdzielczej w okolicach Zapomnianej,
  • w w/w miejscu wycinki w przyszłym roku wykonane zostaną nasadzenia: od strony drogi, ze względu na szybszy okres wzrastania – brzoza, w głębi – sosny,
  • trzebież (obejmująca około 20% drzewostanu) zaplanowana na obszarze obok aktualnego zrębu na ul. Spółdzielczej została odłożona w czasie o około 5 lat, ażeby do tego czasu młodnik obok nieco urósł,
  • wycinka lasu przy ul. Spółdzielczej (od strony bloku w kierunku ul. Deszczowej) została odłożona w czasie tak długo, jak to będzie możliwe,
  • w przyszłym roku odbędą się konsultacje ws. planu urządzania lasu na kolejne 10 lat, o których powiadomię Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem celem wniesienia ewentualnych uwag
  • zostaliśmy zakwalifikowani jako obszar potencjalnie konfliktowy tzn. że wycinki w naszym obszarze będą planowane m.in. z mniejszą intensywnością.

Jeszcze raz dziękuję zarówno Państwu, jak i przedstawicielom Nadleśnictwa za udział w spotkaniu.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Informacja po zebraniu wiejskim

i 2017-06-22 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Gorąco dziękuję Wszystkim, którzy wzięli aktywny udział we wczorajszym zebraniu wiejskim, którego tematem przewodnim było sformułowanie wniosków do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.  Dziękuję za wszystkie wskazówki i uwagi. Zgodnie z podjętą jednogłośnie uchwałą Rada Sołecka przygotuje i skieruje do Urzędu zapisane wczoraj wnioski.

Tak jak obiecałam, załączam poniżej Plan Odnowy Miejscowości oraz Harmonogram modernizacji ulic stworzony na podstawie inwentaryzacji z 2015 roku.

POM-Borowiec

Borówiec – ulice

Agnieszka Plucińska

Sołtys sołectwa Borówiec

 

Geotermia Kórnik

i 2017-06-22 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Zapraszam na konferencję naukowo-techniczną

ENERGETYKA ODNAWIALNA SZANSĄ ROZWOJU MIASTA I GMINY KÓRNIK”,

która odbędzie się 24 czerwca 2017 roku o godz. 11.00 w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”.

 

Więcej informacji : geotermiakornik.pl

Agnieszka Plucińska

Sołtys sołectwa Borówiec

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonymi od przeszło dwóch lat pracami w Komisji Infrastruktury i Planowania Przestrzennego udało mi się zaszczepić w  gremium Rady Miasta i Gminy idee ograniczania gęstości zabudowy na terenach gminy Kórnik. Na początku br. wystąpiłam z wnioskiem wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZ) – arkusz nr 4 dla miejscowości Borówiec. Nie wszystkie zmiany mogły zostać uwzględnione, gdyż bazą do zmian w MPZ jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Na początku czerwca zostały wszczęte prace nad zmianą studium. W chwili obecnej – do dnia 24 lipca istnieje możliwość składania wniosków do studiu przez każdego mieszkańca gminy. Ze względu na fakt, iż nie jest to łatwy temat proponuję następującą treść wniosków:

Wniosek Nr 1

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z pózn. Zm. ) wnoszę do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik dotyczącego Północno – zachodniej części gminy a konkretnie dotyczących nieruchomości położonych w miejscowości Borówiec.

Zgodnie z obowiązującym przeznaczeniem w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego teren na obszarze sołectwa Borówiec Nowy przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zagrodową.

Zmiana za którą optujemy polega na sprecyzowaniu, iż jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

Celem takich zmian jest ograniczenie gęstości zabudowy, a co za tym idzie budowy zespołów mieszkalnych – osiedli mieszkaniowych w otoczeniu istniejących domów jednorodzinnych o charakterze wiejskim.

W ostatnich latach zauważyć można sporą interwencje deweloperów w zniekształcaniu harmonijnego, rezydencjonalnego krajobrazu. Zauważalna tendencja na terenie całej gminy to dzielenie działek do ok. 500 metrów i stawianie na nich małych obiektów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej o niskim standardzie. W konsekwencji na dużej początkowo działce stawiane są 4 lokale mieszkalne.

Chcemy przeciwdziałać chaotycznej i przypadkowej zabudowie i  wypełnianiu dużych działek drobnymi nieruchomościami. Kłóci się to z zamysłem pierwotnych planów niskiej intensywności zabudowy wskazanych terenów.

Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do wniosku. Chcemy aby rozwój naszej miejscowości odbywał się w sposób zrównoważony i nie był uzależniony wyłącznie od działań związanych z deweloperskim osiągnięciem jak największego zysku z metra kwadratowego powierzchni działki.

 

 Wniosek Nr 2

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z pózn. Zm. ) wnoszę do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik dotyczącego Północno – zachodniej części gminy dotyczących nieruchomości położonej w miejscowości Borówiec o wydzielenie ok. 500m działki na terenie lasu na wysokości ul. Spółdzielczej i ul. Zapomnianej przy działce nr 326 /312.1  oraz o zmianę jej funkcji na Usługi Sportowe.

W przyszłości działka mialaby zostać przeznaczona na tzw. siłownię pod chmurką/ plac zabaw o charakterze leśnym.  Sołectwo Borówiec Nowy jest w posiadaniu terenów położonych w lesie (5h po prawej stronie od rzeczki Głuszyny), które powinny zostać zamienione z nieruchomościami należącymi do Nadleśnictwa Babki położonymi pod drogami ( np. część ul Grzybobranie ) lub stanowiącymi działkę o przeznaczeniu wskazanym wyżej.  Sołectwo nie posiada w chwili obecnej żadnego gruntu wspólnego położonego w centrum naszej miejscowości z którego mogliby skorzystać mieszkańcy. Dlatego wydzielenie działki miałoby znaczenie rekreacyjne, ale również integracyjne.

Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do wniosku. Zależy nam, aby rozwój odbywał się w sposób harmonijny i przemyślany.

 

Wnioski zostały skonsultowane w Wydziale Planowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik.

W chwili obecnej pod wnioskami podpisało się ok. 100 rodzin. W najbliższym czasie przewiduję rozmowy indywidualne z mieszkańcami w celu szerszego określenia kontekstu i kwestii poruszanych we wnioskach.

Kolejne wnioski opublikuję w najbliższym czasie.

Jednocześnie zachęcam do formułowania lub zgłaszania własnych wniosków.

Anna Maria Andrzejewska

Spotkanie z nadleśnictwem ws. wycinki lasu

Drodzy Mieszkańcy,

w najbliższy czwartek o godz. 19:30 w świetlicy wiejskiej (mała sala), tuż przed spotkaniem ws. studium, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami nadleśnictwa Babki ws. wycinki lasów w Borówcu. Do tego czasu, na prośbę moją oraz mieszkańców, wycinka lasu przy ul. Spółdzielczej została wstrzymana. Na spotkaniu zostaną przedstawione również plany dotyczące kolejnych wycinek lasów w naszej okolicy.

Zapraszam i liczę na Państwa przybycie.

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska
sołtys sołectwa Borówiec Nowy
tel. 735 977 217
email: borowiecnowy.soltys@gmail.com

Linia 593 Szczytniki – Kórnik

Linia autobusowa nr 593 Kombus na trasie Szcztyniki – Kórnik od dnia 01.06.2017 funkcjonuje we wtorki i czwartki

Szczegółowe informacje na str. : http://www.kombus.pl/#/kierunki/KOMBUS/linia/593

Parafia Matki Bożej Królowej Rodzin w Borówcu zaprasza na Festyn Rodzinny !!!