Aktualności Borówiec

III EDYCJA BORÓWIECKIEJ ZA-DYSZKI – SOBOTA  21 KWIETNIA 2018r.

 

STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY BORÓWIEC oraz GRUPA ZIELONY PERYSKOP ZAPRASZAJĄ NA III EDYCJĘ BORÓWIECKIEJ ZA-DYSZKI, która odbędzie się w SOBOTĘ  21 KWIETNIA 2018r.

W RAMACH IMPREZY ODBĘDĄ SIĘ BIEGI :  300 M DLA DZIECI (godz. 12:30) oraz  10 KM DLA DOROSŁYCH ( godz. 13:30 )

Kategorie wiekowe DOROSŁYCH: KOBIETY/MĘŻCZYŹNI

K/M : 16 – 21 lat (roczniki 2002 – 1997)

K/M : 22 – 29 lat (roczniki 1996 – 1989)

K/M : 30 – 40 lat (roczniki 1988 – 1978)

K/M : 41 – 55 lat (roczniki 1977 – 1963)

K/M : 56 lat i wyżej (roczniki 1962 i później)

 

Kategorie wiekowe DZIECI:

 1. 2013-2015
 2. 2011-2012
 3. 2009-2010
 4. 2006-2008
 5. 2003-2005

Kategorie zostaną utworzone tylko w przypadku sklasyfikowania w nich co najmniej 3 zawodników/zawodniczek, w przeciwnym razie zawodnicy zostają przyłączeni do innych kategorii.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za miejsca 1 – 3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz dzieci. Nagrody w każdej kategorii wiekowej uzależnione są od hojności sponsorów. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal.

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej na stronie  www.maratonczykpomiarczasu.pl  do dnia 15 KWIETNIA 2018 r. włącznie.

Bieg jest współfinansowany ze środków budżetu Gminy Kórnik.

Szczegóły biegu podane zostaną w regulaminie na stronie:www.maratonczykpomiarczasu.pl

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Anna Maria Andrzejewska Tel.  519 488 805

MPZP dla terenów łącznika ekologicznego

Uwaga!

Na stronie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pojawił się tekst mpzp dla terenów łącznika ekologicznego wraz ze szczegółową mapą.

Przypomnę, że tereny łącznika ekologicznego mają być wyłączone spod zabudowy oraz służyć ochronie terenów zielonych o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

Zachęcam do zapoznania się oraz uczestnictwa w dyskusji publicznej, która odbędzie się w dn. 19.03.2018 r. o godz. 18:00 w sali OSP w Kamionkach.

Projekt MPZP

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Ferie w Borówcu -oferta bezpłatnych warsztatów dla dzieci

AKTUALIZACJA: LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY

Przedstawiam poniżej ofertę bezpłatnych warsztatów w Borówcu podczas ferii zimowych. Zajęcia i wycieczki są organizowane przez Stowarzyszenie Zaangażowani a finansowane z dotacji uzyskanej z wygrania w głosowaniu w programie grantowym pn.  „Tesco – Decydujesz, pomagamy”. Szczegóły na plakacie.

Żeby zapisać dziecko należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfWMZGXOpRv7V-Ky…/viewform…

Warsztaty całodniowe w terminach: 12.02, 13.02., 14.02., 15.02. oraz 16.02.2018 r. w godz. od 7:30 do 16:30

Warsztaty i wycieczki są bezpłatne, przeznaczone dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Zapisanie dziecka zostanie potwierdzone mailem zwrotnym najpóźniej do dnia 21.01.2018 r.

Pierwszeństwo zapisów mają dzieci pochodzące z rodzin w trudnej sytuacji życiowej/materialnej.

Informacje i szczegóły: Sylwia Brzoskowska tel. 508 228 293

List do Polskich Sieci Energetycznych S.A.

W trzecim kwartale br. w ramach Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miasta i Gminy Kórnik odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskich Sieci Energetycznych S.A., którego celem było omówienie zagadnienia przebudowy linii najwyższych napięć w rejonie GPZ Kromolice. Ze względu na fakt, iż nie na wszystkie pytania udzielone zostały odpowiedzi Rada na ostatniej sesji  skierowała prośbę o pisemne ustosunkowanie się do poniższych niejasności.

 • Jaki jest stan prawny funkcjonującej obecnie linii relacji Plewiska – Kromolice- czy dla inwestycji uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomiono właściwy organ o zakończeniu budowy?
 • Czy istnieje możliwość bieżącego przekazywania pomiędzy PSE S.A. a UMiG Kórnik informacji o aktualnych wynikach pomiarów pola elektromagnetycznego i hałasu, wykonywanych przez PSE S.A. w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektroenergetycznej; czy aktualne wyniki pomiarów są na bieżąco przekazywane do instytucji kontrolnych; jeśli tak prosimy o udzielenie informacji o rodzaju pomiarów i instytucji do których wyniki pomiarów SA przekazywane?
 • Czy w ocenie PSE S.A. istnieje możliwość ciągłego monitorowania pola elektromagnetycznego bezpośrednio pod linią elektroenergetyczną?
 • Według jakich norm realizowano dotychczasowe inwestycje PSE S.A. na terenie Miasta i Gminy Kórnik oraz według jakich norm następuje eksploatacja tychże inwestycji? Prosimy o wskazanie i udostępnienie przedmiotowych norm lub wytycznych.
 • Według jakich zasad określana jest strefa ochronna linii elektroenergetycznych realizowanych i użytkowanych przez PSE S.A.; skąd biorą się różnice w szerokościach tychże stref, regulujących m.in. odległość nowej zabudowy od funkcjonujących linii elektroenergetycznych; czy szerokość tych stref wynika z dokumentów wewnętrznych PSE S.A.? Jeśli tak, prosimy o wskazanie i udostępnienie przedmiotowych norm lub wytycznych.
 • Czy PSE S.A. przewiduje współfinansowanie wybranych inwestycji realizowanych przez Miasto i Gminę Kórnik – co mogłoby wpłynąć pozytywnie na postrzeganie PSE S. A. przez mieszkańców Miasta i Gminy?

 

Pytania zostały skierowane do PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej.

Odpowiedzi ogłoszone zostaną na eBorówiec.pl w chwili ich otrzymania.

Projekt dla Borówca w konkursie Tesco Decydujesz, pomagamy !

Projekt – PRACOWNIA „TWÓRCZA PRZESTRZEŃ DLA KAŻDEGO

realizowany przez Stowarzyszenie „Zaangażowani” działąjące na terenie naszej Gminy oraz Pracownia Manufaktura przeszedł do etapu głosowania, które rozpoczyna się w sklepach Tesco już 8 marca!
Głosy będzie można oddawać w sklepach w Kamionkach, Mosinie, Komornikach oraz w Poznaniu przy ul. Mrągowskiej.
Liczymy na WAS!
Za każde zakupy otrzymujecie żeton do głosowania – który wrzucacie do urny w sklepie, głosując w ten sposób na dany projekt.
RAZEM możemy coś zmienić w NASZEJ okolicy.

Druga Biała Sobota Onkologiczna w Borówcu

W dniu 25.03.20117 w godz. 10:00 do 13:00 w Przychodni w Borówcu w ramach Drugiej Białej Soboty Onkologicznej odbędą się bezpłatne konsultacje onkologiczne. Szczegóły na plakacie. Serdecznie zapraszamy.

II edycja „Borówieckiej Za-dyszki” BORÓWIEC 6 MAJA 2017r.

Już 6 maja 2017r. rusza II edycja „Borówieckiej Zadyszki”.

 Dystansy:

300 m ( bieg dla dzieci ),

5 km ( dla dorosłych ) i 10 km ( dla dorosłych ).

Bieg na dystansie 300 m wystartuje o godz. 12:30. Start biegu na dystansie 5 i 10 km nastąpi o godz. 13:00.

Start i meta znajdować się będą przy Świetlicy wiejskiej ul Szkolna. Biuro zawodów mieścić się będzie w Świetlicy wielskiej ul. Szkolna, gdzie po okazaniu dowodu wpłaty oraz podpisaniu oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność, będą wydawane numery startowe.

Uczestnikiem może być każdy, kto  podpisze oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz dokona wpłaty wpisowego w wysokości 30,00 zł
( b i eg 10 km  d l a  d o ro sł ych ) /  25,00 zł ( b i eg 5 km d l a d o ro sł ych ) , 1 5  zł  ( b i e g   mł o d sz ych u cze stn i kó w )
do dnia 01.05.2017r.

Opłatę startową należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Przyjazny Borowiec ul. Szkolna 2, 62-023 Borówiec konto 70 1240 1747 1111 0010 1646 3120 z dopiskiem „wpisowe za udział w biegu”. W tytule przelewu obowiązkowo należy podać pełne imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby startującej. Brak tych danych może uniemożliwić przyporządkowanie opłaty startowej do uczestnika.

 Szczegółowe informacje podane zostały w regulaminie biegu dostępnym na stronie http://www.panel.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-borowiec.

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej na ww. stronie do dnia 01 maja 2017 r. włącznie.

Życzenia Noworoczne

Powoli zbliżamy się do Nowego 2017 !

Koniec starego roku skłania jednak do podsumowań.

Na wstępie warto nadmienić inwestycje infrastrukturalne w naszej miejscowości. W 2016 zmodernizowano w Borówcu ulice:  Leśna Polana, Karmelowa, Jęczmienna, część ul. Spółdzielczej, Grzybobranie ( o część leśnej wspomnę w dalszej części)  oraz  Kempingową.
W styczniu w ramach z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczestniczyłam w organizacji pokazów mody w kórnickiej OAZIE. Był to mój autorski projekt, który pierwszy raz wprowadziłam w życie w XIX finale WOŚP wśród Polonii w miejscowości Galway w Irlandii. Samo wydarzenie bardzo spodobało się publiczności i w związku z powyższym będzie kontynuowane w przyszłym roku.

W związku z VI edycją konkursu Pięknieje wielkopolska wieś w samorządowym programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 wspólnie z radami sołeckimi i Stowarzyszeniem Przyjazny Borówiec zaproponowaliśmy projekt pt: Borówiec – park historii lokalnej: rewitalizacja dawnego cmentarza ewangelickiego. Projekt przygotowywany został we współpracy z Fundacją Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody w Poznaniu. Celem projektu było zagospodarowanie przestrzeni dawnego cmentarza ewangelickiego, przy jednoczesnym zachowaniu i podkreśleniu wartości historycznej tego miejsca. Planowana była rewitalizacja dawnego cmentarza, połączona z utworzeniem parku, będącego przestrzenią służącą rekreacji i wypoczynkowi dla mieszkańców wsi, a ponadto stanowiąca atrakcję turystyczną miejscowości poprzez informowanie o jej historii.

Projekt został zablokowany na poziomie gminy i nie znalazł się na liście skierowanej do Urzędu Marszałkowskiego. Ze względu na jego dużą wartość kulturalno- historyczną a także spory wkład pracy wielu osób – zamierzamy, po odpowiednich zmianach ponownie złożyć go do konkursu.

Miesiąc maj to wydarzenie sportowe – pierwsze biegi przełajowe w naszej miejscowości „Borówiecka Za-dyszka”. Realizacja zadania była dla mnie nie lada wyzwaniem, ale ostatecznie można uznać, iż bieg był sukcesem zarówno frekwencyjnym jak i organizacyjnym. Na dystansie 10 km wystartowało przeszło 130 osób, natomiast w biegu najmłodszych (dystans 300 metrów) uczestniczyło 69 zawodników. Wyniki był rejestrowane przez elektroniczny system pomiaru czasu.  Trasa została profesjonalnie przygotowana oraz w pełni zabezpieczona przez służby Straży Miejskiej i harcerzy. Posiłki regeneracyjne przygotowały Panie ze Stowarzyszenia Seniorów. Wśród sponsorów znalazły się takie firmy jak: Studio Futurum, Eatalia, Kwestia Smaku, Juniperus, Greta FLOWERS, BlueBerry, Śpiewające Włóczykije, Skaldeko i inni. W roku 2017 zamierzam zorganizować drugą edycję biegu.

W miesiącu czerwcu z okazji Dnia Dziecka po raz kolejny podjęłam się zorganizowania dmuchanego placu zabaw na dziedzińcu świetlicy szkolnej w Borówcu. Wydarzenie spotkało się z ogromną radością wielu dzieci.

W porozumieniu z Regionalną Stacją Krwiodawstwa w Poznaniu uczestniczyłam w akcji edukacyjnej: „ Twoja krew, moje życie” organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020.” Celem akcji było dotarcie do rodziców poprzez dzieci i młodzież oraz wykształcenie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów.  W ramach programu zostały opracowane materiały promocyjne tj. ulotki edukacyjne oraz listy z apelem do rodziców, które zostały rozdysponowane w dniu zakończenia roku szkolnego.

Uczestniczyłam w promowaniu bezpłatnych akcji zdrowotnych Domu Zdrowia w Borówcu np. : Białej soboty.

Budżet Obywatelski – to wrzesień i październik. I prawie o włos byśmy wygrali. Wielkie zaangażowanie członków rad i Pań Sołtysek – szczególnie Pani Sylwii Brzoskowskiej! Również Wszystkim Państwu dziękujemy za udział i zachęcamy (tych którzy jeszcze tego nie zrobili) do  „zameldowania” na terenie Gminy.

Pod koniec roku ogłosiłam konkurs na logo Borówca.

Mimo, iż nie jestem już członkiem Komisji Bezpieczeństwa podejmowałam działania związane z poprawą komunikacji i bezpieczeństwem mieszkańców. Szczególnie istotne było wprowadzenie do przyszłorocznego budżetu pozycji:  budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie kładki dla pieszych przy drodze S-11 w Gądkach (od strony Borówca). Jest ona efektem działań małej grupy mieszkańców, którzy nadzorowali etap uzyskiwania pozwoleń oraz materiałów. Parking dla samochodów przy S-11 będzie szczególnym udogodnieniem dla wszystkich mieszkańców, których członkowie rodzin korzystają z komunikacji miejskiej.

Wielokrotnie monitorowałam do Straży Miejskiej i poruszałam na forum Rady Miejskiej – problem podchodzących pod nieruchomości i wyrządzających szkody dzików.

Nadal uczestniczę w pracach nad aktualizacją strategii gminy Kórnik. Stanowi ona niezbędne narzędzie do określenia kierunków rozwoju gminy oraz sołectwa. Dzięki moim staraniom oraz zachęcaniu gmina stanęła do kilku konkursów o dotacje w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 +. Było to min. Poddziałanie: Promowanie strategii niskoemisyjnych w tym wspieranie multimodalnej mobilności miejskiej, niskoemisyjny transport i efektywne oświetlenie – realizowane w  ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). W ramach przedmiotowego poddziałania realizowane będą kompleksowe projekty polegające na: zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego, budowie infrastruktury transportu publicznego w tym np.: parkingów typu P&R, zintegrowanych centrów przesiadkowych, zapewnienie wygodnych dróg dostępu do przystanków, centrów przesiadkowych, budowie i modernizacji ścieżek rowerowych.

W ramach Priorytetu Inwestycyjnego  10a ( Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.  Cel szczegółowy 3 Poprawione warunki edukacji ogólnokształcącej) gmina wystąpiła o dotacje na rozbudowę Centrum Edukacyjnego w Kamionkach – projekt 1) budowa przedszkola, projekt 2) budowa gimnazjum.  Celem będzie budowa infrastruktury edukacyjnej o charakterze ogólnokształcącym w tym laboratoria do matematyki, nauk przyrodniczych i edukacji języków obcych. Oba projekty zostały odrzucone ze względu na niezachowanie kolejności pozyskiwania dokumentów (decyzja środowiskowa została wydana po uzyskani pozwolenia na budowę). Złożone zostały protesty do Urzędu Marszałkowskiego a następnie odwołanie do sądu administracyjnego. W chwili obecnej po przyznaniu racji Gminie – sąd w postępowaniu odwoławczym cofnął decyzję na poziom Urzędu Marszałkowskiego.

Gmina złożyła również dwa projekty komplementarne (immanentnie związane z dwoma poprzednimi) w ramach PI 10i (Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji …) Realizacja ma zmierzać do  poprawy warunków dydaktycznych w szkołach, t.j. tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty warunków do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i TIK oraz nauczania eksperymentalnego. Celem jest również wsparcie uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych) oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej). Oba projekty znalazły się na liście rankingowej do dofinansowania, jednakże ich los jest uzależniony od tego czy dwa pierwsze projekty infrastrukturalne dostaną się do dofinansowania.

Gmina wystąpiła w konkursie w ramach Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania  energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii  w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i sektorze mieszkaniowym. Celem projektu będzie głęboka modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej – szkoły podstawowej w Bninie.

Podjęłam pierwsze rozmowy z wiceburmistrzem, aby w kolejnych edycjach tego konkursu został zgłoszony przez Gminę projekt na termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkaniowego przy ul. Głównej 4 w Borówcu.

Nadal pozostają konkursy, w których Gmina mogłaby wziąć udziału np. dot. ochrony przeciwpożarowej ( zakupu sprzętu dla OSP) czy rewitalizacji.

Oprócz zachęcania do złożenia wniosków o dotacje unijne wystąpiłam również z inicjatywą aplikowania o dotacje rządowe. Na początku czerwca przedstawiłam założenia Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz warunki konkursu, jednakże Gmina nie skorzystała z tej  sposobności pozyskania środków. Pod koniec roku po raz kolejny kwestia ta została podjęta i omawiana na Komisjach Planowania i Polityki Przestrzennej.

 

W dniu 28.12.2016r. została podjęta uchwała budżetowa. W przyszłorocznym budżecie znajdzie się modernizacja ulic: Granicznej, Klonowej, Ładnej, Uroczej oraz części ul. Różanej. Ponadto budowa oświetlenia przy ul. Wrzosowej.

Przede mną spore wezwania np.: priorytetem przez cały czas pozostaje wykup terenów pod plac zabaw dla dzieci w sołectwie Borowiec Nowy. Działania podejmowane są wielokierunkowo w odniesieniu do kilku nieruchomości. Nadal kluczowa pozostaje zamiana terenów należących do Gminy a położonych na obszarach leśnych z terenami położonymi na miejscach wytyczonych pod drogi (np.: fragment ulicy Grzybobranie ) należących do Nadleśnictwa Babki.

We wrześniu bieżącego roku weszła w życie ustawa krajobrazowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 774 ). Ustawą przyznano radzie gminy kompetencje do ustalania w formie uchwały zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z których mogą być wykonywane. Od dłuższego już czasu gmina przygotowuje się do wdrożenia odpowiednich regulacji a mnie bardzo zależy aby były to regulacje, które w znacznym zakresie ograniczą ilość reklam na naszych ulicach i przyczynią się do utrzymania ładu wizualnego. Problem zbyt dużej ilości reklam na drodze powiatowej został zgłoszony przez Panią sołtys Agnieszkę Plucińską. Działania podjęto gdy podniosłam tę kwestię na gminnym spotkaniu z Wicestarostą. Miejmy nadzieję, iż problem ten będzie monitorowany przez starostwo.

Trwają prace nad przygotowaniem łącznika ekologicznego. W najbliższym czasie odbywać się będą konsultacje społeczne w kwestii zmiany studium uwarunkowań. Jestem zaangażowana w proces tych prac i bardzo zależy mi na utrzymaniem jak największej ilości terenów zielonych.

W tym roku wystąpiłam o zmianę studium uwarunkowań dla części Borówiec Nowy – zależy mi nie tylko na wytyczeniu terenów pod plac zabaw ale również o wprowadzenie ograniczeń podziału działek na małe działki deweloperskie.

Były to kluczowe kwestie podjęte w tym roku.

Miejmy nadzieję, że przyszły rok będzie tak samo owocny a działania jeszcze bardziej skuteczne.

 

Wszystkim Państwu życzę Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku 2017!

Anna Maria Andrzejewska

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym osób starszych

Serdecznie zapraszam na spotkanie wszystkich seniorów z Borówca i okolic.

W dniu 07.12.2016 r. o godz. 17:00 w małej sali przy Starej Szkole, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku poprowadzą pogadankę dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób starszych.

Ze względu na przewidziane drobne upominki dla uczestników, obowiązują wcześniejsze zapisy.

Zgłoszenia proszę kierować na mój nr: 735 977 217 (tel./sms).

Szczegóły na plakacie,

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska

sołtys Sołectwa Borówiec Nowy

szkolenie-seniorzy-page-001

Borówieckie Mikołajki dla dzieci w dn. 03.12.2016

Uchylamy rąbka tajemnicy 🙂 Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z Borówca na spotkanie z Mikołajem, połączone z kreatywną zabawą!

mikolajki