Aktualności Borówiec

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA

Z dniem 1 stycznia 2018r. na terenie Miasta i Gminy Kórnik uruchomiona zostanie bezpłatna komunikacja autobusowa pomiędzy poszczególnymi miejscowościami naszej gminy. Decyzja w tej sprawie zapadła na sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w ubiegłą środę 25.10.2017r. Planowane jest stopniowe obejmowanie bezpłatną komunikacją miejską następujących linii autobusowych: 570, 580, 582, 590-599. Kolejnym krokiem będzie połączenie komunikacji autobusowej z kolejową – dzięki utworzeniu węzłów przesiadkowych w Szczodrzykowie, Kórniku i Gadkach w ramach Kolei Metropolitarnej. Takie rozwiązanie zapewni mieszkańcom szybsze i sprawniejsze przemieszczanie się z miejsca zamieszkania do zakładów pracy, szkół i obiektów użyteczności publicznej. W planach jest również stworzenie aplikacji: „kiedy bus” dzięki której możliwe będzie odczytanie na smatrfonach planowanego i rzeczywistego  czasu przyjazdu autobusu.

Wyniki głosowania dot. Budżetu Obywatelskiego

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali głos na projekt Borówieckiego Parku Rekreacyjnego. Zdobyliśmy 715 głosów. Niestety to za mało, by uzyskać finansowanie na realizację inwestycji. Pozostaje jedynie nie poddawać się i w przyszłym roku znów zawalczyć.

Serdecznie gratuluję zwycięzcom tegorocznej edycji czyli projektom:

wiaty w Prusinowie,

projektu kanalizacji w Szczodrzykowie,

oświetlenia w Kamionkach oraz

projektu chodnika w Szczytnikach.

Z miękkich projektów najwięcej głosów zdobyło Kino plenerowe (1292 głosy) a wśród laureatów znalazły się także projekty Rowerowej Gminy oraz dwa dedykowane Seniorom.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu dot. asfaltowania ulic Ładnej, Klonowej i Uroczej

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam informację z otwarcia ofert w postępowaniu dot. asfaltowania ulic Ładnej, Klonowej i Uroczej w Borówcu. Niestety kwoty ofert złożonych przez Wykonawców kilkukrotnie przekraczają kwoty, jakie Zamawiający (Urząd) zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu, może jednak okazać się, ze znów zostanie unieważniony.

Informacja z otwarcia ofert

Interpelacja radnej p. Doroty Buchalskiej ws. modernizacji dróg

Szanowni Państwo,

poniżej przekazuję zarówno treść interpelacji pani Doroty Buchalskiej, jak również odpowiedź gminy dot. opóźnień w realizacji zaplanowanych inwestycji drogowych.

Dodam, że ponowny przetarg na modernizację dróg Ładna, Klonowa i Urocza został ogłoszony 02.10, a otwarcie ofert nastąpi dziś o godzinie 10:15. Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2018 r. O wynikach przetargu poinformuję Państwa osobnym wpisem.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej- czyli min. węzeł przesiadkowy dla mieszkańców Borówca !

 

Na prośbę mieszkańców – jeszcze raz słów kilka o „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”.

Jest to projekt, którego celem będzie stworzenie systemu osobowych połączeń kolejowych na obszarze Aglomeracji Poznania.

Głównym założeniem projektu jest, aby transport kolejowy docierał do miast położonych do 50 km przy dziewięciu liniach kolejowych promieniście przecinających Poznań.

Działania mają doprowadzić do usprawnienia komunikacji publicznej na terenie objętym projektem poprzez zapewnienie połączeń z częstotliwością co 30 minut w godzinach szczytu, pomiędzy gminami będącymi partnerami projektu a stacją Poznań Główny. Wraz z uruchamianiem połączeń  na poszczególnych liniach, gminy będą organizować zsynchronizowany dowóz pasażerów do węzłów przesiadkowych.

Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Podstawowym celem projektu jest zrealizowanie czterech podstawowych działań, na które składają się:

– opracowanie koncepcji zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego, z wydzieleniem kolejowego ruchu metropolitalnego,

– opracowanie koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych

– opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcjami modernizacji układów drogowych na wskazanych przez gminy

– sporządzenie inwentaryzacji istniejących obiektów stacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów objętych ochroną konserwatorską

Koszt projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej wyniósł 1 907 609,00 zł.

W drugiej połowie 2014 roku przeprowadzane zostały konsultacje społeczne w każdej gminie zmierzające do zbadania zapotrzebowania na węzły przesiadkowe w formie tzn. Park and Ride. Na kórnickim spotkaniu wniosłam propozycje utworzenia węzła przesiadkowego w miejscowości Gądki, która miałaby służyć mieszkańcom Borówca, Gadek, Robakowa oraz Dachowy. Z biegiem czasu koncepcja została odrzucona a na jej miejsce wysunięto koncepcje Koninka jako nowego punktu przesiadkowego. Prace nad nową koncepcja trwały przeszło rok – podjęto rozmowy w celu wykupu gruntów, przekształcano plany zagospodarowania  ….aż ostatecznie podjęto zwrotną decyzję o zlokalizowaniu inwestycji w Gądkach. Cieszy mnie fakt, iż wzięto pod uwagę moją propozycję, z drugiej strony żal, iż nie dojdzie do skutku kompleksowy projekt w Koninku.  Pozytywne jest również to, iż nie zaniechane zostaną inwestycje infrastrukturalne takie jak budowa wiaduktu w Koninku wzdłuż drogi powiatowej oraz rondo przy ul. Telewizyjnej.

Jak będą wyglądały węzły przesiadkowe ?

Główne założenia :

W obszarze węzła muszą występować co najmniej dwie różne linie transportu publicznego lub jedna linia transportu publicznego powiązana ze zmianą środka transportu z indywidualnego na zbiorowy.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy będzie zatem miejscem umożliwiającym  dogodną zmianę formy transportu z indywidualnego (pieszego, rowerowego, samochodowego) na zbiorowy (autobusowy, kolejowy, tramwajowy, wodny itp.) lub miejscem umożliwiającym wzajemną integrację różnych środków transportu zbiorowego.

Pod koniec 2015 roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej wspólnych elementów małej architektury oraz systemów informacji wizualnej na terenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych. W konkursie złożono 7 prac. Pierwszą nagrodę w konkursie przyznano pracowni projektowej Melon.group, która przedstawiła autorską wizję m.in. wiat rowerowych, toalet oraz elementów małej architektury takich, jak ławki, stojaki na rowery, zegary, tablice informacyjne i kierujące, pojemniki na zieleń i odpady, elementy monitoringu i oświetlenia itd.

Realizacja węzłów przesiadkowych odbywać się będzie w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ) stanowiących formę współpracy samorządów i będzie współfinansowana z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego  (Poziom dofinansowania maksymalnie do 85% ).

Kwota ogólna przewidziana  na realizacje to 108 mln euro.

Typy wsparcia w ramach projektu P1:

– dojścia i drogi dojazdowe, dojazdowe trasy rowerowe,

– inna infrastruktura drogowa służąca wyłącznie obsłudze ZWP,

– tunele i wiadukty,

-elementy infrastruktury drogowej umożliwiających wprowadzenie          zakup autobusów niskoemisyjnych,

– zaplecza techniczne do obsługi autobusów,

– towarzyszące usługi transportowe,

– działania informacyjno-promocyjnych zachęcających do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej.

Wnioski składają poszczególne gminy. Projekt  MIASTA I GMINA KÓRNIK -wartość ogółem 4 913 132 zł, wnioskowana wartość dofinansowania  4 176 162 zł.

 

W niedługiej przyszłości spodziewać się zatem możemy modernizacji istniejącego węzła w Gądkach, infrastruktury Park & Ride oraz przystanków autobusowych z niskoemisyjnymi autobusami świadczących darmowe usługi dowozowe … brzmi jak bajka!

Ze względu na fakt, iż finansowanie odbywać się będzie ze środków unijnych możemy mieć pewność, iż nie będzie to bardzo daleka przyszłość. Z pewnością szybciej doczekamy się nowej infrastruktury niż miało to miejsce z parkingiem dla samochodów przy S11 któremu patronowałam przez przeszło rok.

 

 

Jesienny rajd rowerowy już za nami

W sobotnie przedpołudnie sympatycy dwóch kółek z Borówca i okolic wzięli udział w jesiennym rajdzie rowerowym. W tym roku pogoda wyjątkowo rozpieszczała naszych rowerzystów. Tuż przed startem rajdu istniała możliwość skorzystania z bezpłatnego serwisu rowerowego, świadczonego przez Pana Roberta.  Natomiast chwilę po godzinie 11:00 grupa około 50 rowerzystów wyruszyła na trasę liczącą 20 km, wiodącą przez malownicze dukty leśne w stronę Daszewic. Rozpieszczani po drodze promieniami słońca rowerzyści mieli okazję podziwiać prawdziwą polską, złotą jesień. Co więcej, uczestnicy rajdu w dobrych humorach, po kilku krótkich postojach oraz dwóch godzinach pedałowania dotarli do amfiteatru przy kościele w Borówcu, gdzie czekał na nich zasłużony poczęstunek oraz napoje.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w przygotowaniach rajdu, szczególnie naszemu proboszczowi, Pracowni Rowerowej z ul. Wiosennej 28a oraz tradycyjnie już Jarosławowi Janowskiemu, który poprowadził rajd.

Poniżej galeria z naszego rajdu, autorem fantastycznych zdjęć jest również Pan Jarek. Więcej zdjęć na naszym FB.

Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia na trasie!

Konsultacje ws. alternatywnych lokalizacji cmentarza

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że:

konsultacje ws. alternatywnych lokalizacji dla planowanego cmentarza

odbędą się w dniu 30.10.2017 r. (poniedziałek) o godz. 18:00

w Szkole Podstawowej w Kamionkach.

Bardzo proszę o liczną obecność. Gdyby nastąpiły jakieś zmiany, niezwłocznie je Państwu przekażę.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Droga powiatowa Borówiec – Kórnik – informacja z ZDP

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami, jakoby w ostatnim czasie doszło do wyznaczenia drogi powiatowej łączącej Borówiec z Kórnikiem poprzez ulicę Grzybobranie oraz dalej poprzez las do ulicy Mościenickiej, w załączeniu przekazuję odpowiedź którą otrzymałam bezpośrednio z Zarządu Dróg Powiatowych.

Wynika z niej, iż droga ta już w roku 1998 została przekazana do ZDP, stanowi dukt leśny i nie spełnia definicji drogi powiatowej oraz obecnie nie ma żadnych planów związanych z inwestycjami na w/w drodze.

Odpowiedź ZDP

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Jesienny Rajd Rowerowy

i 2017-10-04 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

serdecznie zapraszamy na jesienną edycję Borówieckiego Rajdu Rowerowego. Tym razem przy wsparciu Proboszcza naszej parafii wystartujemy w sobotę 14.10.2017 o godz. 11.00

Przypominamy, że jesienne edycje są przeznaczone dla dorosłych i dzieci, które dobrze jeżdżą na rowerze. Młodsze dzieci zapraszamy na wiosenne edycje naszych rajdów.