Aktualności Borówiec

Ćwieczenia policji w borówieckim lesie

Jeśli dziś wybrali się Państwo na grzyby do lasu pomiędzy Borówcem a Gądkami, zapewne zamiast grzybów znaleźliście dziesiątki ukrytych w lesie policjantów. Właśnie w dniu dzisiejszym odbywały się coroczne ćwiczenia policji. Dementujemy wszelkie doniesienia o poszukiwaniach bądź obławie.

Poniżej kilka zdjęć zaczerpniętych z portalu epoznan.pl

Wyniki wyborów w OKW nr 12 – Borówiec

Szanowni Państwo,

wybory parlamentarne za nami. Polacy zdecydowali się zaufać członkom partii Prawo i Sprawiedliwość. Zwycięzcom gratulujemy i liczymy, że po 4 latach nie będziemy mieli powodów do narzekań.

Dla wszystkich zainteresowanych prezentujemy poniżej wyniki głosowania w Okręgowej Komisji Wyborczej w­ Borówcu, swoim zasięgiem obejmującej sołectwa Borówiec i Borówiec Nowy.

Serdecznie gratuluję mieszkańcom mobilizacji, gdyż nasza frekwencja była najwyższa w całej gminie – 71,60%. Uprawnionych do głosowania było 1669 mieszkańców, pobrano 1195 kart do głosowania. Miejmy nadzieję, że równie chętnie angażować będziemy się w głosowania na rzecz naszej małej ojczyzny np. poprzez głosowanie w ­Budżecie Obywatelskim.

Borówczanie najchętniej głosowali na następujące partie: PO (około 470 głosów), Nowoczesna (około 300 głosów), PiS (około 165 głosów), Zjednoczona Lewica (około 85 głosów), Kukiz ’15 (około 60 głosów), Korwin (około 30 głosów), Razem (około 30 głosów), PSL (około 25 głosów). Wśród kandydatów na posłów najwięcej głosów zdobyła Joanna Schmidt z Nowoczesnej – 186 głosów.

Na kandydatów do Senatu zagłosowaliśmy następująco: Piotr Florek – 530 głosów, Katarzyna Kierzek-Koperska- 430 głosów, Sławomir Hinc – 193 głosów.

Szczegółowe wyniki pod linkiem:

http://parlament2015.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/109345

Działania antyodorowe Aquanetu w Borówcu

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z napływającymi do mnie licznymi zgłoszeniami dotyczącymi brzydkich zapachów unoszących się w ciągu ulicy Głównej w Borówcu, przeprowadzona została wizja lokalna z pracownikami firmy Aquanet w w/w rejonie, która potwierdziła istnienie problemu.

Poniżej przekazuję oficjalne stanowisko Aquanetu:

„W związku z otrzymanym Pismem z dnia 07.10.2015 r. dot. „uciążliwości zapachowej” w imieniu Spółki Aquanet pragnę poinformować, że w rejonie miejscowości Borówiec i Kamionki, dokonaliśmy wizji sieci kanalizacyjnej oraz  przepompowni ścieków w rejonie Kamionek, Borówca, a także Daszewic i Głuszyny. Podczas wizji stwierdzono, iż bezpośrednią przyczyną powodującą zwiększone wydzielanie zapachów złowonnych w rejonie Borówca i Kamionek są niewielkie ilości dopływających ścieków w rurociągach tłocznych. Niewielkie przepływy powodują bowiem odkładanie się osadów w kanałach sanitarnych oraz dłuższe czasy przetrzymania ścieków w zbiornikach przepompowni. To z kolei prowadzi do zagniwania ścieków i osadów generując uciążliwości zapachowe.
W celu ograniczenia powyższego problemu wdrożono następujące działania w zakresie zarówno sieci  kanalizacyjnej  jak i  przepompowni ścieków:

  • okresowe,  sukcesywne  czyszczenie  oraz płukanie sieci kanalizacyjnej (min. raz w tygodniu)
  • doszczelnienie włazów kanałowych oraz montaż filtrów podwłazowych
  • bieżący pomiar stężenia siarkowodoru w kanalizacji sanitarnej
  • zastosowanie  filtrów  węglowych  o  zwiększonej  chłonności powietrza złowonnego w kominkach wentylacyjnych komór przepompowni ścieków.

Nawiązując do spotkania, które miało  miejsce w miejscowości Borówiec ul. Główna/Słowikowa, nadmieniamy, iż pomimo prowadzenia powyższych działań zapobiegawczych przez naszą Spółkę, sytuacja w­ rejonie Państwa  zamieszkania powinna się sukcesywnie poprawiać wraz ze wzrostem ilości przyłączy sanitarnych odbiorców.”

Ponadto w dniach, w których prowadzone jest płukanie sieci kanalizacyjnej, uciążliwości zapachowe mogą być szczególnie dotkliwe, gdyż prowadzone działania powodują unoszenie się oparów do góry.

Jeśli w/w prace nie pozwolą zniwelować problemu, uprzejmie proszę o zgłaszanie tego bezpośrednio do mnie pod nr 735­ 977­ 217.

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska – sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej w Borówcu

i 2015-10-23 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Poniżej znajdziecie Państwo Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej.

Zachęcam do zapoznania się i zgłaszania uwag.

Plan zagosp. przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej

Wyniki głosowania nad Budżetem Obywatelskim

i 2015-10-23 Autor: Agnieszka Plucińska

Drodzy Mieszkańcy,

Wczoraj wzięłam udział w uroczystym ogłoszeniu wyników głosowania nad zadaniami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego.

Na ok. 2 tys. osób uprawnionych do głosowania w Borówcu,

swój głos oddały 94 osoby !

Wyniki głosowania BO 2016 – protokół

Roczny program współpracy z NGO – konsultacje

Szanowni Państwo !

Poniżej przedstawiamy komunikat ze strony kornik.pl:

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia otwartego konkursu ofert, w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2016, pragniemy skonsultować „Roczny program współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” z przedstawicielami organizacji pożytku publicznego.

Uważamy, iż Państwa uwagi i poprawki są najlepszą formą polepszenia efektywności i skuteczności Programu, dlatego też chcielibyśmy Państwa serdecznie prosić o zaopiniowanie „Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

W dniu 23 października br. projekt Programu został umieszczony na stronie internetowej Gminy Kórnik, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku, w witrynie okiennej Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu. Wersja papierowa do wglądu będzie dostępna w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

Uwagi dotyczące Programu można kierować do dnia 9 listopada br. do Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 41, tel. 61 8 972 611, drogą mailową na adres ngo@kornik.pl lub drogą pocztową.

Program – projekt

Zmiany na węźle Krzesiny – zakończenie prac

Szanowni Państwo,

Tym razem przekazujemy dobre wiadomości. Dziś w nocy zostanie przywrócony ruch samochodowy na wszystkich łącznicach autostradowych. W niedzielę 25 października uruchomiona zostanie, na razie jednopasmowo, nitka w kierunku Kórnika. Całość prac remontowych ma zostać zakończona do końca miesiąca. Już nie możemy się doczekać!

Strategia Rozwoju Gminy Kórnik na lata 2016-2025 – ankieta

Szanowni Państwo,

Gmina Kórnik przystąpiła do prac nad sporządzeniem najważniejszego dokumentu planistycznego – Strategii Rozwoju Gminy Kórnik na lata 2016-2025.

Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu w/w opracowania jest poniższe badanie ankietowe. Dzięki niemu Gmina pragnie poznać Państwa opinie na temat warunków życia na jej terenie oraz proponowanych kierunków dalszego rozwoju naszej małej ojczyzny. Z tego powodu zachęcamy Państwa do poświęcenia kilku minut na wypełnienie anonimowego formularza, dostępnego pod linkiem:

http://strategiakornik.badanie.net/

Numer telefonu – Sołtys Borówca Nowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż istnieje już możliwość kontaktu ze mną drogą telefoniczną. Podaję numer telefonu, pod którym możecie Państwo zgłaszać swoje uwagi i sugestie: 735 977 217.

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska – sołtys sołectwa Borówiec Nowy

borowiecnowy.soltys@gmail.com

Nowe lekcje w Starej Szkole- wieczór wielkopolski

i 2015-10-12 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

w imieniu Piotra Rogalińskiego oraz Stowarzyszenia Przyjazny Borówiec gorąco zapraszam

dnia 17 października 2015 o godz. 18.00 do budynku starej szkoły

na wyjątkowy wieczór z cyklu

NOWE LEKCJE W STAREJ SZKOLE –wieczór wielkopolski

Dla ucha i do tańca zagra zespół PRZODKI – usłyszymy: oberki, mazurki, wiwaty a może i kłaniany, klepany, ceglarz, miotlarz, szewc i inne

Zobaczymy zdjęcia znakomitego fotografa Andrzeja Dobosza

A jak powstają basy dłubane z jednego kawałka drewna opowie nam lutnik Mateusz Raszewski

W programie tańce, hulanki, swawole

Wstęp Wolny

wieczór wielkopolski - 17 X 2015

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Kórnik