Aktualności Borówiec

Progi na ul. Granicznej

Zgodnie z informacjami pozyskanymi od Pana wiceburmistrza Bronisława Dominiaka progi na ul. Granicznej w Borówcu zostaną zainstalowane pod koniec maja br.

Gorące podziękowania od uczestników dla Grety za wspaniałe kwiatowe warsztaty !

Wiosenne wyrównywanie dróg

Otrzymałam informację, iż niebawem ruszy wiosenne wyrównywanie dróg.

W załączeniu przekazuję listę ulic z Borówca Nowego przeznaczonych do wyrównywania, jeśli brakuje na niej jakiejś ulicy, proszę o informację.

Jednocześnie informuję, że do 30.04.2021 r. zostaną uzupełnione ubytki na drogach destruktowych tj. Borowa, Borowikowa, Buczynowa, Maślakowa.

Sylwia Brzoskowska,

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

tel. 735977217

Akcja sterylizacji i kastracji zwierząt

Uprzejmie informujemy, że ruszyła akcja sterylizacji i kastracji zwierząt. Na terenie Miasta i Gminy Kórnik trwa realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, dzięki któremu poprzez wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji ograniczana jest nadpopulacja psów i kotów na terenie naszej gminy. Zgodnie z zapisami programu, Miasto i Gmina Kórnik zapewnia dofinansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt – dotyczy zwierząt, których właściciele są mieszkańcami naszej gminy.

W poniższej tabeli przedstawiono opłatę po dofinansowaniu w wysokości 50% za poszczególne usługi:

Chirurgiczna sterylizacja jest najlepszym sposobem rozwiązania problemu nadpopulacji zwierząt, dotyczy zarówno samic jak i samców.

Zabiegi sterylizacji/kastracji są bezpieczne i przeprowadzane przez weterynarzy rutynowo. Poddawanie zwierząt zabiegom sterylizacji/kastracji, pozwoli na uniknięcie nieplanowanego rozrodu i kontrolę liczby potencjalnie bezdomnych zwierząt.

Osoby zainteresowane wykonaniem zabiegu u swojego czworonoga prosimy o bezpośredni kontakt z wymienioną poniżej przychodnią weterynaryjną w celu umówienia się na termin zabiegu oraz uzyskania wszelkich informacji.

UWAGA: Ilość zabiegów ograniczona !!!

Inicjatywa „Referendum dla Kórnika”

Dnia 24.03.2021 roku komitet inicjatywny „Referendum dla Kórnika” złożył powiadomienie o zamiarze organizacji referendum lokalnego w sprawie odwołania burmistrza i radnych Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze fakty dotyczące referendum lokalnego (w skrócie):

  • komitet zobowiązany jest do zebrania podpisów 10% mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania, w terminie 60 dni od złożenia powiadomienia, a następnie przekazania ich komisarzowi wyborczemu,
  • koszty referendum pokrywa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której organ stanowiący zarządził przeprowadzenie referendum,
  • referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu,
  • wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.

Pełnomocnikiem grupy jest p. Damian Zawieja. Na dzień publikacji niniejszej informacji nie ogłoszono listy zarzutów względem obecnie urzędujących, programu naprawczego ani danych członków komitetu. Informacje te, wg zapowiedzi na stronie Inicjatywy, będą publikowane pod adresem: Referendum dla Kórnika

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Czas na wiosenne porządki! We wtorek (23.03) wywóz odpadów wielkogabarytowych. Na poniższej grafice informacja co jest, a co nie jest taki odpadem.

Zbiórka krwi w Borówcu

W sobotę 10.04.2021 pod Starą Szkołą w Borówcu znów zaparkuje ambulans do oddawania krwi.

Poprzednia zbiórka cieszyła się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców, wielu z nas przystąpiło do akcji po raz pierwszy

Pod tym linkiem znajdują się podstawowe informacje dla osób, które planują oddać krew: https://www.rckik.poznan.pl/zostan-dawca

Serdecznie zapraszamy!

AED w Borówcu

Drodzy mieszkańcy,

w Borówcu przy ul. Głównej 28c (sklep familijny) zamontowany został defibrylator Lifepak CR2 – czyli urządzenie stosowane w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia podczas nagłego zatrzymania krążenia.

AED jest przenośny, można zabrać go w dowolne miejsce, w którym znajduje się osoba potrzebująca pomocy. Posiada funkcję komunikatów głosowych, które przeprowadzą użytkownika przez cały proces.

Wyjęcie urządzenia z kapsuły powoduje uruchomienie alarmu, a administratorzy mają możliwość zdalnego śledzenia jego lokalizacji. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z krótką instrukcją używania AED oraz podzielenia się informacją o jego lokalizacji z sąsiadami.

Wkrótce zaplanowane zostaną szkolenia z obsługi defibrylatora, w zależności od sytuacji epidemicznej.

Zakup sfinansowany został ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Borówiec Nowy. Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania tej inwestycji, w szczególności Państwu Janas oraz Arturowi i Krzysztofowi.

Marsz z kijkami w spódnicy