Aktualności Borówiec

Program „Mój elektryk” – dofinansowania na zakup/ leasing pojazdów zeroemisyjnych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły zasady nowego programu pomocowego w zakresie wsparcia elektromobilności – „Mój Elektryk”. Program skierowany jest w pierwszej kolejności dla osób fizycznych, a w ciągu kilku najbliższych tygodni także dla przedsiębiorców, samorządów i innych instytucji.

Program wystartował z budżetem 100 milionów złotych do wykorzystania w obecnym roku (łącznie pół miliarda złotych do roku 2025). Wprowadzono wiele usprawnień względem poprzedniej edycji, m.in.: podnosząc poziom cenowy zakupu pojazdu do 225 000 zł, a w przypadku osób legitymujących się Kartą Dużej Rodziny znosząc ten limit całkowicie i zwiększając wysokość dopłaty.

Wnioski i dokumenty do naboru dostępne są na stronach:

  • Ministerstwa Klimatu i Środowiska
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Borówiecka Za-dyszka, V edycja

CD. Zasada nr 3 NIE HAMUJ!

Koniec z maszerowaniem. Po sporej dawce chodzenia nadszedł czas, aby odkryć uroki długiego i ciągłego biegu.
Na początku nie forsuj tempa. Jeżeli w trakcie biegu za mocno dyszysz to znaczy, że tempo jest za szybkie. Nie szkodzi, że będziesz wolniejszy od innych – dzięki biegowi budujesz wytrzymałość!

Najczęstszym błędem początkujących jest porównywanie się do bardziej doświadczonych biegaczy. Jeśli półgodzinny bieg to za dużo podziel trening na 3 sesje po 10 min. z przerwami na odpoczynek.

Pierwszy trening 20 min, docelowy – 60 min. Po każdym tygodniu ćwiczeń wydłużasz ćwiczenia o 5 min.

Trasa biegowa powinna spełniać podstawowy warunek. Powinna być bezpieczna – to znaczy z dala od samochodów. Lepiej biegać po miękkiej nawierzchni jak ziemia czy trawa niż po asfalcie. Zachęcamy, aby biegać w lesie.

Naucz się ignorować dyskomfort. Postaraj się nie skupiać na wysiłku. Zwerbuj do treningu przyjaciela z którym porozmawiasz w czasie biegu. Weź odtwarzacz na trening, słuchaj muzyki z audiobooka. Wybierz nową trasę biegową i podziwiaj krajobrazy.

Czasem trening i wystawianie się na widok publiczny może powodować u Ciebie onieśmielenie, lek przed negatywną oceną. Pamiętaj jednak, że ludzie w czasie treningu bardziej koncentrują się na sobie niż na Tobie!

Zacznij myśleć o celu długoterminowym – każdy kolejny bieg będzie coraz dłuższy lub szybszy.

Biesiada na koniec lata 2021

Po rocznej przerwie, której sprawcą oczywiście był Covid 19 wracamy z naszą tradycyjną, bo już 12-nastą imprezą organizowaną przez i dla mieszkańców Borówca i okolic.

Zapraszamy do wspólnego biesiadowania przy ognisku, pysznym jedzeniu i dobrej muzyce, już 11 września (sobota), od godziny 17.00. Zaczniemy jak zwykle blokiem dla dzieci, a około 19.30 rozpocznie się część dla dorosłych.

Szczegóły programu opublikujemy wrótce.

Powiadomcie sąsiadów i zaplanujcie wspólny wieczór!

Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec

i 2021-08-25 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec, które odbędzie się dnia 2 września 2021 (czwartek) o godz. 19.30 w świetlicy wiejskiej przy ul. Szkolnej 2.

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania. Stwierdzenie quorum i ważności zebrania.
W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, czyli o godz. 19.45
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
3. Przedstawienie porządku obrad – zatwierdzenie.
4. Fundusz sołecki 2021 – przedstawienie realizacji funduszu oraz planów jego wykorzystania do końca 2021 roku.

5. Fundusz sołecki 2022 – przedstawienie propozycji podziału środków z funduszu sołeckiego oraz podjęcie uchwały.

6. Sołecka Strategia Rozwoju- omówienie oraz podjęcie uchwały.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

Proszę o zabranie maseczek.

Serdecznie zapraszam

Agnieszka Plucińska

sołtys sołectwa Borówiec

Ze Strategią Rozwoju można się zapoznać poniżej.

Modernizacja dróg: Szkolna (I etap)

Budowa ul. Szkolnej (I etap od skrzyżowania z ul. Poznańską i ul. Główną do ul. Kempingowej). Przetarg został rozstrzygnięty i wybrana została firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Umowa została podpisana 18.08.2021 a termin realizacji zakreślono do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zebranie wiejskie – Borówiec Nowy – 06.09. g. 19:00

Szanowni Mieszkańcy,

informuję o zwołaniu Zebrania Wiejskiego sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się w dniu

6 września 2021 r. o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej

w Borówcu

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa, a proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie quorum (lub drugi termin o g. 19:15) i ważności zebrania.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
4. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
5. Fundusz sołecki 2021 – przedstawienie propozycji zmian podziału środków z funduszu sołeckiego oraz głosowanie.

6. Fundusz sołecki 2022 – przedstawienie propozycji podziału środków z funduszu sołeckiego oraz głosowanie.

7. Przedstawienie Sołeckiej Strategii Rozwoju i głosowanie nad jej przyjęciem https://drive.google.com/file/d/1MmqDik56duSQOSrewXr9Kv8UfDDTpz3P/view?usp=sharing
8. Wolne głosy i wnioski.
9.. Zamknięcie zebrania.
Przedmiot proponowanych do podjęcia uchwał:
1. Uchwała w sprawie zmiany podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2021.

2. Uchwała w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2022.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju sołectwa Borówiec Nowy.

Serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

tel. 735 977 217

Modernizacja dróg: Maślakowa

Jeszcze w tym roku zostanie zmodernizowana ul. Maślakowa w Borówcu. Przetarg został rozstrzygnięty i wybrana została firma NODO Sp. z o.o. z Leszna. Mimo, iż kwota zaoferowana za realizację zadania przekraczała zarezerwowaną w budżecie – burmistrz zarządzeniem zadecydował o przeniesieniu środków i jej realizacji. Podpisanie umowy zaplanowano na 31.08.2021 r., termin realizacji 3 m-ce od podpisania umowy. 

Fragment ul. Grzybobranie. Po licznych pertraktacjach w kwestii zamiany gruntów z Nadleśnictwem oraz późniejszych negocjacjach z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie realizacji (odcinek drogi powiatowej), przygotowywana jest dokumentacja projektowa w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Kwestia formalno-prawna fragmentu ul. Grzybobranie zostanie rozstrzygnięta w tym roku, natomiast uzyskanie pozwolenia oraz jej budowa zostaną przesunięte na rok przyszły.

Rusza projekt „Wylidż TV” czyli Borówiecka Telewizja Internetowa

KGW Borówiec.ONe zaprasza młodzież w wieku 13-19 lat do udziału w projekcie „Wylidż TV” czyli Borówiecka Telewizja Internetowa. Projekt realizowany jest w ramach programu „Równać szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i finansowany w wysokości 8 500 zł.

Osią projektu jest stworzenie „telewizji internetowej” działającej na rzecz lokalnego środowiska podmiejskiej wsi. Podczas realizacji kolejnych działań (warsztatów, plenerów, wizyt w telewizji) w zakresie poznawania techniki filmowania, obróbki materiału i publikacji ich w sieci, uczestnicy będą zdobywali i doskonalili swoje umiejętności społeczne jak np. współdziałanie, podejmowanie decyzji, nawiązywanie relacji z rówieśnikami i dorosłymi a także lepiej poznają lokalne środowisko, w którym żyją.

Ruszamy już we wrześniu, projekt trwa 6 miesięcy.

Jednym słowem to MŁODZI BEDĄ TWORZYĆ TEN PROJEKT!!

Informacje na plakacie, ZAPRASZAMY!!

Dożynki gminy Kórnik – 28.08 Konarskie

Spływ na koniec wakacji

Uprzejmie informujemy, że Koło Gospodyń Wiejskich Borówiec.ONe organizuje spływ kajakowy rzeką Wartą w dniu 28 sierpnia 2021. Szczegóły na plakacie, zapraszamy.