Aktualności Borówiec

Borówiec- wyniki wyborów

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że sołtysem Borówca została Pani Agnieszka Plucińska, pełniąca tę funkcję także podczas poprzedniej kadencji. Reelekcja jest dowodem zaufania i aprobaty dla jej dotychczasowych działań. Gratulujemy i życzymy wytrwałości i sukcesów w realizacji zamierzonych celów.

Wkrótce pojawi się także obszerniejsza relacja z zebrań wiejskich.

Tymczasem czekamy na jutrzejsze wybory w Borówcu Nowym.

Dwa Sołectwa- co teraz ?

i 2015-08-25 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Wyodrębnienie dwóch sołectw w Borówcu stał się faktem. W związku z tą sytuacją przestała funkcjonować dotychczasowa Rada Sołecka.

Ze swej strony pragnę złożyć gorące podziękowania wszystkim członkom Rady Sołeckiej, z którymi współpracowałam przez te pół roku. Stworzyliśmy zgrany, konstruktywny zespół. Dziękuję za Waszą pracę, Wasze wsparcie, pomoc, pomysły i zaangażowanie. Wkrótce przedstawimy mieszkańcom efekty naszej krótkiej pracy.

Podziękowania kieruję również w stronę Pana Burmistrza, pracowników Urzędu Gminy, Radnych  za okazaną pomoc i wsparcie. Dziękuję mieszkańcom naszej wsi za wszystkie uwagi i wskazówki. Szczególne podziękowania składam na ręce tych osób, które osobiście angażowały się w różne inicjatywy.

Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, iż po rozmowie z Panem Burmistrzem, zgodziłam się pełnić funkcję „Sołtysa” do czasu wyborów, które odbędą się na początku września.

 

Informacje z posiedzenia komisji statutowej

statut zm1W dniu 15.08.2015 r. odbyło się I posiedzenie Komisji Statutowej dot. statutów sołectw Borówiec i Borówiec Nowy. Zanim komisja przystąpiła do obrad, zapoznała się z wynikami z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Borówca. Zamieszczam poniżej linki do protokołów z przeprowadzonych konsultacji:

– sołectwo Borówiec Protokół z konsultacji – sołectwo Borówiec

– sołectwo Borówiec Nowy Protokół z konsultacji – sołectwo Borówiec Nowy

Część uwag mieszkańców została uwzględniona i wprowadzono modyfikacje do projektów statutów. Poniżej załączam statuty ze zmianami zaznaczonymi na czerwono. Statuty te są jednobrzmiące (oczywiście za wyjątkiem nazw sołectw). Czekamy na dalsze kroki finalizujące dokonany podział.

Statuty:

Statut sołectwa Borówiec (zmiany zaznaczone na czerwono)

Statut sołectwa Borówiec Nowy (zmiany zaznaczone na czerwono)

Pierwszy sukces, dwa sołectwa!

W dniu 24.06.2015 Rada Gminy Kórnik podjęła uchwałę w sprawie powołania dwóch sołectw w miejscowości Borówiec. Projekt, który ma swoje początki w uchwale zebrania wiejskiego, dopiero po 5 latach znalazł swoje urzeczywistnienie. Dnia 16 listopada 2014 odbyły się konsultacje społeczne, w których mieszkańcy w większości pozytywnie zaopiniowali projekt. Na 444 głosów: za opowiedziało się 377.

Pomysłodawcą rozwiązania był sołtys uprzedniej kadencji pan Maciej Słowiński. Zaproponował on podział sołectwa na trzy części tak, aby odzwierciedlał on podział terytorialny miejscowości. Każda część miała posiadać własne place zabaw- stanowiące centra integracji mieszkańców. Projekt był szczególnie popierany przez byłego radnego i Prezesa Stowarzyszenia Przyjazny Borowiec pana Michała Steckiego. Ponadto wsparcie w promowaniu projektu miał Radny poprzedniej kadencji pan Tomasz Grześkowiak jaki i Radna Dorota Buchalska.

Idea trzech sołectw stopniowo ewaluowała a ostateczny kształt został zredukowany do dwóch sołectw i jest odzwierciedleniem podziału na okręgi wyborcze.

W bieżącym roku złożyłam na ręce Komisji Rolnictwa wniosek w sprawie podjęcia uchwały o powołaniu dwóch sołectw, udało mi się również uzyskać przychylność Burmistrza i wielu Radnych Gminy Kórnik. Nieodzowną pomocą wykazała się przewodnicząca Komisji Rolnictwa pani Julia Bartkowiak. Sukces w postaci powołania dwóch sołectw oznacza dla miejscowości podwójne wsparcie finansowe i odrębne władze sołeckie. Zachowujemy wspólną świetlicę, nazwę i tożsamość. Celem jaki przyświeca idei dwóch sołectw jest przede wszystkim integracja. W mniejszych jednostkach mieszkańcy bardziej angażują się w tworzenie sąsiedzkiej społeczności i mogą wspólnie zadecydować o lokalnych działaniach.

 

Radna GK Anna M. Andrzejewska