Aktualności Borówiec

Kurs komputerowy dla osób 50+

Zebranie wyborcze – Borówiec Nowy 18.02.2019

Serdecznie zapraszam na zebranie wyborcze sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się 18.02.2019 r. o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Borówcu przy ul. Szkolnej 2 (Stara Szkoła). Na zebraniu wybierzemy sołtysa i radę sołecką na kolejną kadencję.

Poniżej przedstawiam agendę zebrania. Jeszcze raz serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy


Na podstawie zarządzenia nr 175/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwołuje zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy. Ustala się następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie finansowe z działalności sołectwa.
  4. Powołanie komisji wyborczej i objaśnienie zasad głosowania.
  5. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa, przeprowadzenie głosowania.
  6. Ustalenie wyników wyborów.
  7. Zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej, przeprowadzenie głosowania.
  8. Ustalenie wyników wyborów.
  9. Podanie wyników do publicznej wiadomości.
  10. Zakończenie zebrania.

Zebranie wiejskie – wyborcze

i 2019-01-27 Autor: Agnieszka Plucińska
Szanowni Mieszkańcy, Na podstawie zarządzenia nr 175/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Borówiec

w dniu 05 lutego (wtorek) 2019 o godz.19.00

w świetlicy wiejskiej w Borówcu ul. Szkolna 2

Jest to zebranie wyborcze, na którym mieszkańcy wybierają sołtysa oraz radę sołecką.

Serdecznie wszystkich mieszkańców sołectwa zapraszam Agnieszka Plucińska  

Dyskusja publiczna ws. zmiany mpzp dla rejonu ul. Szkolnej i Wiosennej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r. o godz. 18:00 w małej sali w Starej Szkole w Borówcu (Szkolna 2).

Uwagi do wprowadzonych rozwiązań można składać do 11.02.2019 r.

Materiały: Plan MPZP ul. Szkolna i Wiosenna

Książka o Borówcu – zapraszamy na spotkanie autorskie – 31.01.2019 g. 19:00

Już niebawem ukaże się drukiem cenne źródło informacji o Borówcu i jego historii. Praca zbiorowa przygotowana przez: Ilonę Potocką, Justynę Wagner, Elżbietę Bartkowiak oraz Grzegorza Kubackiego, Kazimierza Krawiarza, Jerzego Lechnerowskiego, Łukasza Grzegorowskiego, Grzegorza Maślanko z inspiracji i przy udziale Tomasza Grześkowiaka, ostatecznie zatytułowana „Borówiec – przyczynek do monografii”, trafi do rąk czytelników 31 stycznia, podczas spotkania autorskiego, które odbędzie się o godzinie 19:00 w Starej Szkole w Borówcu. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy na to spotkanie. Wydawnictwo powstało dzięki zaangażowaniu borówczan, głównie zaś stowarzyszenia „Przyjazny Borówiec”, które pozyskało na ten cel środki z budżetu Miasta i Gminy Kórnik.

Tytuł: Borówiec – przyczynek do monografii

Data spotkania autorskiego: 31.01.2019 r. g. 19:00

Miejsce: Stara Szkoła w Borówcu

ZAPRASZAMY!

Warsztaty z pomocy przedweterynaryjnej dla psów

Warsztaty odbędą się w małej sali, zapraszamy!

Wielka Orkiestra Świąteczniej Pomocy – 27 FINAŁ

Siema!

Jutro tj. w niedzielę 13 stycznia 2019r. odbędzie się 27.finał Wielkiej Orkiestry Świąteczniej Pomocy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału bo POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE!

Dwie sceny: OAZA KÓRNIK i Scena Plenerowa Szkoły Podstawowej w KAMIONKACH.

Każdy znajdzie coś dla siebie!

OAZA KÓRNIK – godz 16.00 Pokazy tańca i po raz pierwszy na deskach OAZY

PROJEKT X URBAN KIZ TEAM formacja, którą tworzą młodzi ludzie uwielbiający taniec nowoczesny. Sam taniec URBAN KIZ jest stosunkowo nowy a nazwa powstała we Francji w latach 2012-2014. Styl tańca ewoluował pod wpływem Ghettozouka i remiksów z R&B, rapu, tańca i hip -hopu.

Zaraz po nich wystąpi zespół dzieci z Borówca MTV – MOVES z Damonem Hodges jako tancerzem i wokalistą.

Na aukcji prowadzonej przez Panią Agnieszkę Plucińską i Artura Dierzbickiego ( kucharza Lecha Poznań i Reprezentacji Polski U-21 w piłce nożnej ) licytować będziemy min.: suknię ślubną, koszulkę DARKO JEVTICA i TOMASZA LOSKI, kalendarze Lecha, fan-karty z piłkarzami Lecha z autografami.

Będzie się działo!

Przedstawiamy Drugiego Wiceburmistrza!

Z dniem 1 stycznia 2019 roku powołano na stanowisko wiceburmistrza dotychczasowego kierownika Wydziału Inwestycji UMiG Kórnik – Bronisława Dominiaka. Bronisław Dominiak, urodzony 1 września 1959 roku w Śremie, jest Absolwentem Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego. Jest inżynierem budownictwa, zrzeszonym w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Z gminą Kórnik związany zawodowo od 1997 roku, kiedy to rozpoczął pracę na stanowisku inspektora ds. inwestycji. W roku 2004 objął stanowisko kierownika Wydziału Inwestycji, którą to funkcję pełnił do dnia 31 grudnia 2018 roku. Posiada duże doświadczenie oraz szeroką wiedzę dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych, a także dobrą znajomość przepisów w tym zakresie, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Na powierzonym stanowisku będzie odpowiadał przede wszystkim za pracę Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej, a także za działania Straży Miejskiej. Ponadto będzie kierował pracami Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, do której należy opiniowanie wniosków oraz proponowanie rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa na drogach.

Źródło: FB Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Borówiec Photo Day

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi pracami uczestników I Borówiec Photo Day, który odbył się z inicjatywy p. Jarosława Janowskiego.

Planowane są kolejne edycje tego wydarzenia, więcej szczegółów wkrótce!

SMOG – warsztaty informacyjne 09.01. g. 16:30

Zapraszamy na warsztaty informacyjne dot. zanieczyszczenia powietrza.

Kórnik Sala OSP – 09.01.2019 r. g. 16:30