Aktualności Borówiec

Wyrównywanie dróg w roku 2017

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek z dn. 03.11, monitowany i powielany wielokrotnie, otrzymałam odpowiedź z urzędu, iż drogi gruntowe zostaną wyrównane do dnia 20.12.2017 r. Wpływ na termin prac będą miały warunki atmosferyczne.

Jednocześnie, zgodnie z moją prośbą, przesłano mi także wykaz ulic z terenu Borówca Nowego, które będą profilowane i/lub wyrównane poprzez wbudowanie tłucznia. Gdyby Państwo mieli jakieś uwagi lub sugestie, proszę o kierowanie ich bezpośrednio do wydziału eksploatacji.

PROFILOWANIE I WBUDOWANIE TŁUCZNIA ZGŁOSZENIA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE DRÓG GRUNTOWYCH – PROFILOWANIE I WBUDOWANIE TŁUCZNIA

Buczynowa, Deszczowa,  Fiołkowa, Grzybobranie, Kurkowa, Różana, Słowikowa, Wrzosowa, Żurawinowa

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Mikołajki w Borówcu 03.12.2017 r. g. 16:00

i 2017-11-23 Autor: Agnieszka Plucińska

Planowana linia autobusowa nr 599 do dworca PKP w Gądkach

Szanowni Państwo,

otrzymałam dziś odpowiedź z urzędu ws. uruchomienia połączenia autobusowego dla mieszkańców Borówca z dworcem PKP w Gądkach.

Z treści pisma wynika, iż gmina planuje wprowadzić takie połączenie, natomiast obecnie nie może określić dokładnego terminu jego wprowadzenia.

W załączeniu przekazuję mapę planowanego przebiegu linii, myślę, że to dobry czas by zgłaszać swoje uwagi i sugestie.

Jednocześnie informuję, iż ja będę wnosić o konieczność przeprowadzenia konsultacji/ankiety wśród mieszkańców celem dostosowania zarówno godzin, jak i ilości połączeń oraz ewentualnych konsekwencji dla kursowania linii 512, 511 i 527.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Obwieszczenie ws. mpzp dla fragmentu ulicy Grzybobranie

Szanowni Państwo,

poniżej załączam obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dot. połączenia ulicy Grzybobranie z ulicą Główną. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 11.12.2017 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Borówcu (mała sala).

Obwieszczenie wraz z mapą

Serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska

Prace związane z likwidacją napowietrznej linii energetycznej

Szanowni Państwo,

w Borówcu trwają prace związane z likwidacją napowietrznej linii energetycznej, łączącej Borówiec z Kórnikiem. Likwidacja tej linii i jej skablowanie (położenie pod ziemią, wzdłuż ulicy Głównej) z pewnością przyczyni się do zmniejszenia ilości awarii w dostawach prądu.

W związku z trwającymi pracami w dniu 21.11.2017 (wtorek) w godz. 9:00 – 14:00 nastąpi planowe wyłączenie prądu na ulicach:

ul. Borówkowa, Buczynowa, Bukowa, Fiołkowa, Główna, Jesionowa, Jeżynowa, Jęczmienna, Karmelowa, Kurkowa, Labirynt Wodny, Leśna Polana, Lisa Witalisa, Nad Potokiem, Pod Borem, Pod Lasem, Poziomkowa, Różana, Skwer Brzozowy, Skwer Topolowy, Słowikowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Strumykowa, Świerkowa, Teofila Wolniewicza, Wierzbina, Wrzosowa, Zapomniana,

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Jesienne poczytajkowo – spotkanie z książką w Borówcu

JESIENNE POCZYTAJKOWO – ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy całe rodziny do udziału w niecodziennym wydarzeniu promującym czytanie dzieciom, które odbędzie się w budynku przedszkola Śpiewający Włóczykije w Borówcu, w sobotę, 25 listopada, w godz. 10.00- 12.00.
Można będzie poznać dwie wspaniałe pisarki: panią Joannę Krzyżanek i panią Mirosławę Woźną. Pani Joanna Krzyżanek, autorka m.in. Cecylki Knedelek i Kury Adeli, opowie o swoich książkach i poprowadzi dla dzieci warsztaty plastyczne związane z postaciami ze swoich książek.
Pani Mirosława Woźna, autorka wierszy dla dzieci, pokaże jak powstaje książka od strony graficznej.
Rodzice będą mieć możliwość zakupu książek bezpośrednio od autorów oraz z wydawnictw, które odwiedzą przedszkole, a będą to najlepsze poznańskie wydawnictwa: Zakamarki i Publicat.
Dzieci będą mogły pobawić się na warsztatach plastycznych związanych z książką, które poprowadzi pani Honorata z Biblioteki Publicznej w Kórniku.
Najważniejszy punkt programu: będziemy czytać dzieciom! Po raz trzeci spróbujemy pobić rekord w rodzinnym czytaniu dzieciom! W ubiegłym roku było nas 100 osób – małych i dużych! Czy „pobijemy” tę liczbę?
„Kochani! Będzie wspaniale! Każdy, kto kocha czytać, a także ten, kto jeszcze o tym nie wie – niech przybywa! Poczytajkowo to prawdziwe święto książki!!!” tymi słowami do uczestnictwa w wydarzeniu zachęca Pani Ewa Ziętek – główna organizatorka.
Patronat nad całym wydarzeniem objęła Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom oraz dwie borówieckie panie sołtys: pani Agnieszka Plucińska i Sylwia Brzoskowska.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Borówca do wspólnego czytania.

Dyskusja publiczna ws. mpzp dla terenów na zachód od ul. Kamiennej w Kamionkach

Szanowni Państwo,

zapraszam na dyskusję publiczną ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych za zachód od ul. Kamiennej, która odbędzie się w dniu 06.11.2017 r. o godz. 17:00 w sali OSP w Kamionkach.

Projekt planu dostępny w lokalizacji: MPZP Kamionki ul. Kamienna

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Uwaga – polowanie Hubertowskie – 04.11.2017 od 8:00

Szanowni Państwo,

Zwróciłam się z prośbą do Urzędu Miasta, zarówno Mosiny jak i Kórnika ,oraz okolicznych Kół Łowieckich o informację dotyczącą terminów polowań w naszej okolicy. W związku z otrzymanymi odpowiedziami uprzejmie informuję, że na terenie borówieckich lasów w dniu 04.11.2017 r., tj. w najbliższą sobotę, od godziny 8:00 odbywać się będzie polowanie Hubertowskie. Polowanie zbiorowe odbędzie się na terenie całego obwodu nr 203 (mapa)

Uprzejmie proszę o zachowanie ostrożności podczas spacerów oraz poinformowanie sąsiadów.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Warsztaty dot. lokalizacji cmentarza

W poniedziałek 30.10.2017r. w szkole w Kamionkach odbyły się warsztaty poświęcone lokalizacji cmentarza w gminie Kórnik.

Celem warsztatów miała być prezentacja i ocena alternatyw dla cmentarza w Borówcu, omówienie plusów i minusów każdej z nich. Tymczasem pokierowano spotkaniem, tak aby osoby nie orientujące się w temacie nie znały meritum problemu i aby po całym spotkaniu wyjść z przekonaniem, że cmentarz w Borówcu jest jedyną możliwą i słuszną alternatywą.

Trzy rozpatrywane lokalizacje: Kamionki – Rogalińska, Dziećmierowo przy S11,  Czołowo -nie zostały przygotowane pod względem planistycznym oraz przedstawione zostały dość pobieżnie. Sam proces rozpatrywania przypominał zasadniczo „podrzucanie kukułczego jaja” ( cyt. Pan Tomasz Nagler). Zarówno radni jak i mieszkańcy wskazanych miejsc absolutnie wykluczyli możliwość lokalizacji cmentarza na ich terenie.

Dla wielu z nas bardzo przemawiająca pod względem ekonomicznym była lokalizacja w Dziećmirowie ze względu na bliskie połączenie z S11.

Po raz pierwszy przedstawiono tak szczegółowy plan cmentarza i okolic.  Włodarze nie umieli jednak jednoznacznie określić dla kogo będzie cmentarz, którędy poprowadzone zostaną drogi itd.

Spotkanie nie miało żadnego podsumowania. Poinformowano nas, że obecny miejscowy plan zagospodarowania obowiązuje.

List do Polskich Sieci Energetycznych S.A.

W trzecim kwartale br. w ramach Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miasta i Gminy Kórnik odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskich Sieci Energetycznych S.A., którego celem było omówienie zagadnienia przebudowy linii najwyższych napięć w rejonie GPZ Kromolice. Ze względu na fakt, iż nie na wszystkie pytania udzielone zostały odpowiedzi Rada na ostatniej sesji  skierowała prośbę o pisemne ustosunkowanie się do poniższych niejasności.

  • Jaki jest stan prawny funkcjonującej obecnie linii relacji Plewiska – Kromolice- czy dla inwestycji uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomiono właściwy organ o zakończeniu budowy?
  • Czy istnieje możliwość bieżącego przekazywania pomiędzy PSE S.A. a UMiG Kórnik informacji o aktualnych wynikach pomiarów pola elektromagnetycznego i hałasu, wykonywanych przez PSE S.A. w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektroenergetycznej; czy aktualne wyniki pomiarów są na bieżąco przekazywane do instytucji kontrolnych; jeśli tak prosimy o udzielenie informacji o rodzaju pomiarów i instytucji do których wyniki pomiarów SA przekazywane?
  • Czy w ocenie PSE S.A. istnieje możliwość ciągłego monitorowania pola elektromagnetycznego bezpośrednio pod linią elektroenergetyczną?
  • Według jakich norm realizowano dotychczasowe inwestycje PSE S.A. na terenie Miasta i Gminy Kórnik oraz według jakich norm następuje eksploatacja tychże inwestycji? Prosimy o wskazanie i udostępnienie przedmiotowych norm lub wytycznych.
  • Według jakich zasad określana jest strefa ochronna linii elektroenergetycznych realizowanych i użytkowanych przez PSE S.A.; skąd biorą się różnice w szerokościach tychże stref, regulujących m.in. odległość nowej zabudowy od funkcjonujących linii elektroenergetycznych; czy szerokość tych stref wynika z dokumentów wewnętrznych PSE S.A.? Jeśli tak, prosimy o wskazanie i udostępnienie przedmiotowych norm lub wytycznych.
  • Czy PSE S.A. przewiduje współfinansowanie wybranych inwestycji realizowanych przez Miasto i Gminę Kórnik – co mogłoby wpłynąć pozytywnie na postrzeganie PSE S. A. przez mieszkańców Miasta i Gminy?

 

Pytania zostały skierowane do PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej.

Odpowiedzi ogłoszone zostaną na eBorówiec.pl w chwili ich otrzymania.