Aktualności Borówiec

Wywóz choinek+harmonogram wywozu odpadów na 2018r

i 2018-01-31 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Odbiór choinek z całego Borówca odbędzie się tylko

13 lutego 2018 r

 

Własny Plac Zabaw …

Dnia 31.01.2018r. została uchwalona korekta budżetowa, która wprowadza min. wykonanie projektu ul. Wrzosowej w sołectwie Borówiec Nowy w kwocie 30 tyś zł.

Ponadto została uchwalona kwota 7200,00 zł, która stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie w budżecie na pokrycie wartości rocznej dzierżawy gruntu wydzierżawianego na okres 10 lat od Fundacji Zakłady Kórnickie. Grunt ma zostać przeznaczony  na cele rekreacyjne, urządzenie placu zabaw i miejsce spotkań mieszkańców w Borówcu Nowym. Niebawem ziści się marzenie o własnym placu zabaw. Przypomnę, iż od kilku lat prowadzone były rozmowy i poszukiwania gruntów pod tego typu inwestycje.  Zgodnie z umową, która zostanie podpisana niebawem na terenie o powierzchni 0,7232 ha będzie możliwe instalowanie wyłącznie urządzeń pod plac zabaw oraz nasadzeń roślinności uprzednio uzgodnionych w Fundacją.

Borówiec zgłoszony do konkursu Wielkopolska Odnowa Wsi!

Szanowni Państwo,

Borówiec jako jedna z nielicznych miejscowości z naszej gminy został zgłoszony do konkursu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Projekt dotyczący budowy placu zabaw na ul. Rekreacyjnej będzie częściowo finansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Borówiec Nowy, zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego, częściowo ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Borówiec oraz, mamy nadzieję, w 50% dofinansowany ze środków WOW. Uzyskanie dofinansowania pozwoli zrealizować tę inwestycję kompleksowo w roku 2018.

Warto podkreślić, że projekt placu zabaw został opracowany pro publico bono przez członkinię Rady Sołeckiej sołectwa Borówiec – Jolantę Kaczmarek, dziękuję!

Trzymamy kciuki za nasz projekt, a wyniki powinny zostać ogłoszone w marcu.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Pozyskanie nowego gruntu na terenie Borówca Nowego!

Szanowni Państwo,

z nieskrywaną radością informuję, że w wyniku bardzo długich, ale owocnych, negocjacji Fundacja Zakłady Kórnickie podpisała z Urzędem Miasta i Gminy Kórnik umowę dot. wydzierżawienia działki w Borówcu Nowym, która zostanie przekazana na cele sołectwa. Wniosek o pozyskanie gruntu na terenie naszego sołectwa był pierwszym złożonym przeze mnie wnioskiem po objęciu funkcji sołtysa – już we wrześniu 2015 roku. Tym bardziej cieszy fakt, że sfinalizowano tę inicjatywę. Umowa dzierżawy została podpisana na okres 10 lat i dotyczy działki 300, położonej przy ul. Głównej.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wspierały sołectwo w negocjacjach w Fundacją, w szczególności Panu Ireneuszowi, a także Panom Burmistrzom – za okazaną przychylność i poparcie wniosku.

Pozyskana działka zostanie zagospodarowana według koncepcji wypracowanej wspólnie z Fundacją, Radami Sołeckimi, jak i mieszkańcami, adekwatnie do posiadanych i pozyskanych środków oraz uzgodnionych zasad współfinansowania pomiędzy sołectwami. O szczegółach będę Państwa informować.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Harmonogram wywozu odpadów II-XII

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiam harmonogram wywozu odpadów w roku 2018:

Wywóz choinek z terenu Borówca: 13.02.2018

 

źródło: Harmonogram

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Zebranie mieszkańców Sołectwa Borówiec

i 2018-01-29 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia

5 lutego 2018 (poniedziałek) o godz. 19.00  w

świetlicy wiejskiej ul. Szkolna 2

Głównym tematem zebrania będzie sprawozdanie z realizacji budżetu sołeckiego za 2017 r. Porozmawiamy również o planach na rok 2018.

Do zobaczenia

 

Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy – 06.02.2018 r. g.19:00

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się w dniu

06.02.2018 r. (wtorek) o godz. 19:00

w świetlicy wiejskiej w Borówcu (ul. Szkolna 2).

Głównym tematem obrad będzie sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego w roku 2017 oraz dyskusja nad harmonogramem oświetlenia ulic w Borówcu.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego w 2017 roku.
5. Dyskusja na temat harmonogramu oświetlania ulic w Borówcu.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

 

serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Odrobina historii – 10. rocznica poświęcenia sztandaru

Nieliczni z mieszkańców wiedzą, iż w Borówcu ma swoją siedzibę Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich, którego Prezesem jest Włodzimierz Rocławski. Celem Stowarzyszenia jest min. – pielęgnacja tradycji swojego pułku.

Pułk zaś rodowodem sięga początku 1920 r. a formowany był w Grudziądzu. Walczył bohatersko w kampanii wrześniowej 1939 roku i okrył się zasłużoną chwałą. Jego sztandar odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego  Virtuti Militari.  63 żołnierzy pułku różnych stopni odznaczono również krzyżami tego Orderu.

Dziesięć lat temu miało miejsce uroczyste poświęcenie i wręczenie sztandaru, który jest zawsze dla jednostek wojskowych symbolem wierności, honoru i godności.

W dniu dzisiejszym tj. 27.01.2018 w świetlicy wiejskiej zorganizowany został jubileusz poświecenia i nadania sztandaru. Uroczystość uświetnił pokaz slajdów prac pana Ignacego Matuszczaka, jednego z najwybitniejszych munduroznawców. Pomocy w zorganizowaniu uroczystości udzielało Stowarzyszenie Seniorów z Borówca.

Proekologiczne systemy ogrzewania / przydomowe oczyszczalnie ścieków

W uzupełnieniu do informacji dot. naboru organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą starać się o dofinansowanie na likwidację użytkowanych na terenie powiatu poznańskiego pieców opalanych węglem i innym paliwem stałym oraz zamianę ich na proekologiczne systemy ogrzewania.:

  1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  2. ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego paliwem gazowym,
  3. ogrzewanie elektryczne,
  4. pompa ciepła,
  5. ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego olejem]opałowym,
  6. ogrzewanie za pomocą nowoczesnego zasilanego automatycznie kotła na paliwo stałe,  niewyposażonego w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie, spełniającego wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 – w przypadku braku możliwości technicznych zmiany kotłów/pieców/palenisk węglowych na paliwo gazowe bądź podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej

Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, tj. wypłata przyznanej kwoty dotacji może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.

Wysokość dotacji wynieść może do 80% kosztów kwalifikowanych (netto), jednakże nie więcej niż 7.000 zł na lokal (w przypadku wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej – 14 000 zł).

Kosztami kwalifikowanymi są:

– koszty demontażu kotłów/pieców/palenisk na paliwo stałe;

-koszty zakupu i/lub montażu nowego źródła ogrzewania (wraz z niezbędnym wyposażeniem);

– koszty zakupu i montażu lub modernizacji instalacji (wraz z niezbędnym wyposażeniem) związanych z nowym źródłem ogrzewania;

– koszty modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;

– koszty prac związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej (od zaworów odcinających na końcu modułu przyłączeniowego, za układem pomiarowym na zasilaniu i powrocie), sieci gazowej (od zaworu występującego po gazomierzu w stronę budynku) lub sieci elektroenergetycznej (od zacisków za układem pomiarowym), o ile są one niezbędne;

Inna kwestia, lecz również w ramach ochrony środowiska to składanie wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Z otrzymanych informacji z urzędu wynika, iż wnioski o dofinansowanie na tego typu inwestycje składa się na samym początku stycznia każdego roku. Dofinansowanie ogranicza się do 10-ciu domostw a nabory nie są ogłaszane. Wysokość dofinansowania to ok. 3 000,00 zł.

Powstanie publikacja o historii i współczesności Borówca

Uwaga, uwaga! Powstaje publikacja o historii Borówca. Osoby, które posiadają materiały w postaci archiwalnych zdjęć, dokumentów lub unikalnych wspomnień, prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Grześkowiakiem, pomysłodawcą: podlasem29@gmail.com lub 61 8198 543.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska