Aktualności Borówiec

Rozwój kanalizacji w Borówcu

Dobre wieści dla mieszkańców Borówca. Podczas sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w dniu 29.11.2023 r. Vice Burmistrz Sebastian Wlazły poinformował o planach rozwoju sieci kanalizacyjnej.

„14 listopada odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Aquanet S.A. Podjęto uchwałę w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – Etap VII”.

Na liście zadań przewidzianych przez Aquanet do realizacji w ramach powyższego programu znalazły się m.in.:

– Przebudowa przepompowni głównej w Kórniku wraz z kolektorem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Borówcu (19 713 709,56 zł),

– Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Skrzynki (8 831 576,12 zł),

– Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krętej i Prostej w Borówcu (1 161 715 zł),

– Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Os. Zielona Polana w Borówcu (859 560 zł),

– Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Błażejewo (1 353 741,62 zł),

– Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej i Kwiatowej w Kamionkach (1 110 816 zł),

– Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w Borówcu (911 436,99 zł).”

Jarosław Janowski

BUDOWA ULICY KURKOWEJ W BORÓWCU

W czwartek 23.11.2023 r. podjęta została budowa ul. Kurkowej w Borówcu.  Prace będą obejmować wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, dwóch progów zwalniających, obustronnego pobocza drogowego, pasa zieleni, zjazdów z nawierzchni  tłuczniowej, odwodnienia układu drogowego, oświetlenia drogi, wycinki krzewów, oczyszczenia istniejącego przepustu pod drogą; wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Jeszcze w tym roku spodziewać się można zakończenia prac.

Borówieckie objazdowe Mikołajki 02.12.2023

Ho! Ho! Ho!

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie z Mikołajem. Tradycyjnie, ze względu na ograniczoną przestrzeń w naszej świetlicy, spotkamy się w plenerze na kilku wyznaczonych stacjach. Będzie zabawa, będą upominki i będzie okazja by zrobić zdjęcia z Mikołajem. My już nie możemy się doczekać!

Do zobaczenia!

Klub Dobrego Filmu, 1 grudnia

Koło Gospodyń Wiejskich Borówiec.ONe zaprasza na kolejny film w ramach Klubu Dobrego Filmu. 1 grudnia pokażemy „Trzy bilbordy za Ebbing Missouri”….

„Jedni powiedzą, że „Billboardy” to współczesny film o ostatniej sprawiedliwej mierzącej się z „nieprawością samolubnych i tyranią złych ludzi. Inni, że to nieobliczalna czarna komedia… Ktoś jeszcze dostrzeże tu chrześcijańską z ducha opowieść o winie, karze i odkupieniu, o nieznośnym poczuciu pustki oraz żałobie po stracie ukochanej osoby” (Ł. Muszyński). Kapitalna rola Frances McDormand, 2 Oscary!
Zapraszamy na film i dyskusję w najbliższy piątek do świetlicy wiejskiej, ul Szkolna 2, godz. 19.00

Małgorzata Klary- Janowska, Jarosław Janowski

4 lata KGW Borówiec.ONe

Nasze Koło Gospodyń Wiejskich Borówiec ONe działa już cztery lata. Był to czas dobrego planowania, pozyskiwania funduszy, ciężkiej pracy, ale też ogromnej satysfakcji z naszej działalności na rzecz lokalnej społeczności. Dziś skupiamy się tylko na tym co dobre, fajne i pożyteczne.

W dni 18 listopada odbyła się uroczystość rocznicowa, która była okazją do podsumowań oraz podziękowań dla aktywnych członków koła. Dziękujemy wszystkim gościom oraz prezeskom KGW Siła Kobiet Katarzyna Walczyk oraz KGW w Skrzynkach Skrzypczak za to, że świętowaliście razem z nami.

Zapraszamy na nasze kolejne wydarzenia kierowane do mieszkańców Borówca i okolic. Najbliższe, to Klub Dobrego Filmu, piątek 1 grudnia, godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej ul. Szkolna 2

Małgorzata Klary-Janowska, Jarosław Janowski

Tworzymy Szlachetną Paczkę

Po raz kolejny zapraszamy do dzielenia się dobrem i wspólnego tworzenia Szlachetnej Paczki.

Nasza rodzina to Mama Luiza oraz czwórka jej dzieci w wieku od roku do 7 lat.

Sprawmy, by dla tej dzielnej samotnej matki te Święta były pogodniejsze i spokojniejsze.

Stworzyliśmy wydarzenie, w którym załączamy listę potrzeb naszej szlachetnej rodziny. Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14YD7nGSf-YalCbevr76MaganKAdYl24eVs0-BJls7k8/htmlview?fbclid=IwAR0LvaPdaG_tbJpf5ealiX6QHI3fR2HJ0r8C1doTIWu_Rey81U_iCB5ucdE#gid=0

https://fb.me/e/4S33Gi1KV

Jarmark Świąteczny

Zapraszamy na Jarmark Świąteczny na placu Niepodległości.

Dla odwiedzających przewidziano liczne atrakcje:

  • występy artystyczne,
  • warsztaty i atrakcje dla dzieci,
  • dania i potrawy tradycyjne i okazjonalne, 
  • produkty i wyroby regionalne, 
  • rękodzieło, 
  • upominki świąteczne,
  • karuzelę i kolejkę.

Rozpoczęcie Jarmarku odbędzie się w sobotę 9 grudnia 2023 r. o godzinie 12:00 na scenie przy Ratuszu.

Godziny otwarcia Jarmarku:

  • sobota: 12:00 – 20:00,
  • niedziela: 10:00-16:00.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Spektakl Pchła Szachrajka

Niespodzianka! Zapraszamy dzieci na spektakl Pchła Szachrajka w Trasie.

Świetlica w Borówcu ul. Szkolna 2, sobota 25.11, g. 17:00

Przygody najzabawniejszej Pchły zawitają do Borówca! Niezwykle poetycka bajka, która bawi i uczy, zabierze dzieci w magiczny świat!

E-PETYCJA

o wyznaczenie stref oddziaływania społecznego w lasach Nadleśnictwa Babki (Borówiec, Kamionki, Szczytniki, Koninko)

Jeśli chcesz, aby:

-mieszkańcy mogli zawsze widzieć las,

-na terenach Strefy wyłączone zostały rębnie zupełne,

-zachować krajobraz i rekreacyjny charakteru lasu,

-zachować  do min. 700 m od zabudowań otulinę leśną z dojrzałych drzew.

Podpisz petycję!

Dzięki sporemu zainteresowaniu kwestią lasów o zwiększonej funkcji społecznej – a konkretnie wyznaczeniem Specjalnej Strefy Intensywnego Oddziaływania Społecznego – dalej. Strefy (na której zaniechane byłby wycinki zupełne a preferowane rębnie złożone z długą przemianą pokoleń drzew- czyli bez cięcia „do gołej ziemi”)  mamy realną szansę  ustanowienia Strefy. Prosimy o Twoje poparcie, prosimy namów też sąsiadów, przyjaciół 🙂

Poniżej link do e- petycji: 

https://www.petycjeonline.com/petycja_o_wyznaczenie_stref_oddziaywania_spoecznego_w_lasach_nadlenictwa_babki

Co jest podstawą naszych żądań:

Mając na uwadze wprowadzone przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych  Zarządzenie nr 58 z 2022r.  o zagospodarowaniu lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych zwracamy uwagę, iż zasady gospodarowania w lasach o zwiększonej funkcji społecznej stawiają jako priorytet ich trwałość, bezpieczeństwo odwiedzających i utrzymanie walorów krajobrazowych. 

Wytyczne nie sprowadzą lasów do roli podmiejskich parków czy niedostępnych dla rekreacji rezerwatów. W takich lasach nadal będą realizowane prace leśne, ale w sposób jak najbardziej zindywidualizowany, z minimalnym udziałem zrębów.

Wytyczne podkreślają że prowadzenie gospodarki leśnej powinno następować tak, aby nie zakłócać funkcji społecznych ani funkcji przyrodniczej. Podkreślają potrzebę zachowania bioróżnorodności.

Następstwem prowadzonej gospodarki leśnej mają być rębnie i trzebieże, które nie powodują nagłych zmian w krajobrazie wokół wsi Borówiec, Kamionki, Szczytniki, Koninko.

Dlatego jeśli uważasz razem z Nami, że funkcja społeczna lasów powinna być wzięta pod uwagę oraz zależy Ci, aby widzieć las – podpisz PETYCJĘ.

Propozycje dot. infrastruktury w projekcie budżetu Miasta i Gminy Kórnik na rok 2024 dla miejscowości Borówiec

Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i Leśnej w Skrzynkach – 2 000 000,00 PLN

Budowa ul. Kempingowej  – 170 000,00 PLN

Budowa ul. Borowej  – 50 000,00 PLN

Budowa drogi os. Piaskowe – 50 000,00 PLN

Budowa ul. Czereśniowej –  60 000,00 PLN

Budowa ul. Grzybobranie  – 50 000,00 PLN

Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni  ścieków – 40 000,00 PLN

Przebudowa nawierzchni  boiska –  700 000,00 PLN

CBA (Centrum Borówieckiej Aktywności) –  670 000,00 PLN

Zielony i bezpieczny Borówiecki teren sołecki. AED, kamery, siłownia, nasadzenia  – 400 000,00 PLN

Budowa oświetlenia przy ul. Słowikowej – 100 000,00 PLN

Budowa oświetlenia  przy ul. Zielona Dolina i Zielona Polana  – 190 000,00 PLN

Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego –  40 000,00 PLN

Budowa oświetlenia przy ul. Różanej  – 13 000,00 PLN

Budowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej  – 15 000,00 PLN

Budowa progów zwalniających na ul. Rekreacyjnej –  50 000,00 PLN

Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 4  – 60 000,00 PLN

Przyłącze instalacji elektrycznej pod wiatą przy ul. Szkolnej  – 30 000,00 PLN

Wykonanie wiaty rowerowej przy pętli  autobusowej  – 50 000,00 PLN

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach  – 35000 (przyjmuję 12 000,00 PLN  na zadanie w Borówcu)

RAZEM: 4 750 000,00 PLN