Aktualności Borówiec

Dwa Sołectwa- co teraz ?

i 2015-08-25 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Wyodrębnienie dwóch sołectw w Borówcu stał się faktem. W związku z tą sytuacją przestała funkcjonować dotychczasowa Rada Sołecka.

Ze swej strony pragnę złożyć gorące podziękowania wszystkim członkom Rady Sołeckiej, z którymi współpracowałam przez te pół roku. Stworzyliśmy zgrany, konstruktywny zespół. Dziękuję za Waszą pracę, Wasze wsparcie, pomoc, pomysły i zaangażowanie. Wkrótce przedstawimy mieszkańcom efekty naszej krótkiej pracy.

Podziękowania kieruję również w stronę Pana Burmistrza, pracowników Urzędu Gminy, Radnych  za okazaną pomoc i wsparcie. Dziękuję mieszkańcom naszej wsi za wszystkie uwagi i wskazówki. Szczególne podziękowania składam na ręce tych osób, które osobiście angażowały się w różne inicjatywy.

Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, iż po rozmowie z Panem Burmistrzem, zgodziłam się pełnić funkcję „Sołtysa” do czasu wyborów, które odbędą się na początku września.

 

Informacje z posiedzenia komisji statutowej

statut zm1W dniu 15.08.2015 r. odbyło się I posiedzenie Komisji Statutowej dot. statutów sołectw Borówiec i Borówiec Nowy. Zanim komisja przystąpiła do obrad, zapoznała się z wynikami z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Borówca. Zamieszczam poniżej linki do protokołów z przeprowadzonych konsultacji:

– sołectwo Borówiec Protokół z konsultacji – sołectwo Borówiec

– sołectwo Borówiec Nowy Protokół z konsultacji – sołectwo Borówiec Nowy

Część uwag mieszkańców została uwzględniona i wprowadzono modyfikacje do projektów statutów. Poniżej załączam statuty ze zmianami zaznaczonymi na czerwono. Statuty te są jednobrzmiące (oczywiście za wyjątkiem nazw sołectw). Czekamy na dalsze kroki finalizujące dokonany podział.

Statuty:

Statut sołectwa Borówiec (zmiany zaznaczone na czerwono)

Statut sołectwa Borówiec Nowy (zmiany zaznaczone na czerwono)