Aktualności Borówiec

Walka z koronawirusem – kolejne obostrzenia

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)

 • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

PRZYKŁAD Jeśli w bankusą 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób.

Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.

 • Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy

Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

PRZYKŁAD Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

 • Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

PRZYKŁAD Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

 • od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
 • w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.

Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)

Rozszerzamy listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.

PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu:

 • powrotu z zagranicy
 • kontaktu z zarażonym

– Ty również będziesz musiał ją odbyć.

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Zawieszamy również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeślidziałasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

Wprowadzamy także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Z tego też powodu ograniczamy możliwość korzystania z rowerów miejskich.

2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 

Urzędy na pracy zdalnej

Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.

Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.

Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

ZUS – wnioski o odroczenie terminu płatności składek

Możliwość odroczenia oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych – to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku występowaniem w Polsce koronawirusa.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie spłaty należności objętych zawartymi wcześniej umowami.

WNIOSEK: link

„Jest to jednostronicowy dokument, w którym przedsiębiorca wskazuje, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności” – wyjaśnia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska

„Każdy z przedsiębiorców powinien się zastanowić, z jakiej pomocy chce skorzystać. Możliwości jest wiele i wszystko wskazuje na to, że będzie ich jeszcze więcej. Mam tu na myśli tzw. tarczę antykryzysową. Da ona jeszcze większe możliwości, m.in. chodzi o zwolnienie mikrofirm ze składek na ubezpieczenia społeczne. Do tego przedsiębiorcy zwolnieni będą z opłaty prolongacyjnej. Poczekajmy jednak na ostateczny kształt ustawy” – wskazuje profesor.

Na tzw. tarczę antykryzysową składają się projekty kilku ustaw. Głównym celem nowych rozwiązań prawnych jest ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach.

Uproszczony wniosek m.in. o odroczenie terminu płatności może być złożony poprzez PUE ZUS, wysłany pocztą lub wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach Zakładu.

Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych może liczyć na wstrzymanie postępowania egzekucyjnego oraz stosowania sankcji.

Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

W Wielkopolsce wpłynęło prawie 2 tys. wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności składek. Najwięcej na terenie I Oddziału ZUS w Poznaniu – 1109, po 334 wnioski w II Oddziale ZUS w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim i 147 w Pile.

źródło: FB Miasto i Gmina Kórnik

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy określające zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz zasady oceniania i klasyfikowania uczniów.

Uchwalone zostało rozporządzenie, dzięki któremu możliwe będzie prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

obiad dla seniorów

i 2020-03-22 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Państwo,

Jeśli ktoś z Was zauważył, że w tym trudnym czasie są osoby starsze, niesamodzielne, dla których dostarczenie ciepłego posiłku byłoby dużą pomocą proszę o kontakt tel. 515 229 675

Przy współpracy z borówiecką restauracją jesteśmy w stanie dostarczyć dla osób potrzebujących obiad.

Wynajem świetlicy

i 2020-03-22 Autor: Agnieszka Plucińska

W związku z obecnie panującą sytuacją oraz decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik do odwołania wstrzymane są wszystkie wynajmy świetlicy wiejskiej w Borówcu.

Osoby, które miały wcześniej zarezerwowaną salę proszone są o kontakt z Urzędem w Kórniku w celu uzyskania informacji.

Jednocześnie przypominam, iż również do odwołania nie odbywają się w świetlicy żadne zajęcia.

Dla przypomnienia podaję numery telefonów Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Kórnik:

· Kancelaria Organizacyjna, tel. 61 8 170 411,

· Wydział Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej, tel. 61 8 972 603,

· Wydział Gospodarki Nieruchomościami, tel. 61 8 972 618,

· Wydział Inwestycji, tel. 61 8 972 602,

· Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 61 8 170 411 w. 616,

· Gospodarka odpadami, tel. 61 8 170 411 w. 590,

· Wydział Koordynacji Współpracy Międzywydziałowej, tel. 61 8 972 612,

· Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, tel. 61 830 10 14,

· Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 61 8 170 411 w. 592,

· Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 61 8972 614,

· Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu, tel. 61 8 170 411 w. 681,

· Wydział Spraw Obywatelskich, tel. 61 8 170 411 w. 608, w. 660, (USC) w. 609, 

· Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i działalności gospodarczej, 61 89 72 617.

Pomoc dla seniorów

Komunikat dot. zagrożeń związanych z koronawirusem w Borówcu

Ze względu na obecną sytuację i zagrożenia związane z koronawirusem:
1) apelujemy o otoczenie seniorów szczególną opieką i pomoc sąsiedzką w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych itd.
2) rekomendujemy kontakt z organizatorami wydarzeń i prowadzącymi zajęcia w naszej świetlicy – większość z nich w najbliższych 7 dniach została odwołana.

Jeżeli znajdą się chętne osoby, możemy uruchomić grupę sąsiedzką pomagającą seniorom w zakupach.

Oświadczenie Burmistrza dot. niezamykania szkół i przedszkoli

KOMUNIKAT z dnia 10 marca 2020 roku

Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, oraz stwierdzonym przypadkiem zachorowania u osoby, która pracowała na terenie Miasta i Gminy Kórnik, po odbytych konsultacjach z Wojewodą Wielkopolskim i Starostą Poznańskim oraz Gminnym zespołem ds. monitorowania zagrożeń informuję, iż od dnia 11 marca 2020 r. ograniczony zostanie dla rodziców dostęp do placówek oświatowych oraz żłobka, prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik.

Poza tym, organizacja pracy szkól, przedszkoli i żłobka nie zostaje zmieniona.

Dowóz uczniów do szkół, także uczniów niepełnosprawnych dotyczył będzie wyłącznie dzieci zdrowych. Dziecko chore nie zostanie zabrane do szkoły zorganizowanym transportem.

Ośrodek Rekreacji i Sportu i OAZA, będzie działał na dotychczasowych zasadach.

Nie rekomenduje się organizowania wszelkich imprez, spotkań kulturalnych itp.

Zaplanowany na 14-15 marca br. X Festiwal Tańca Towarzyskiego Biała Dama zostaje odwołany.

Sytuacja z rozprzestrzenianiem się wirusa jest dynamiczna, dlatego też prosimy śledzić na bieżąco informacje i komunikaty zamieszczane na stronach internetowych Urzędu.

Burmistrz
Przemysław Pacholski

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)

W dniu dzisiejszym odbyła się nadzwyczajna Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki  Przestrzennej, na której Rada zaopiniowała wariant orientacyjnego przebiegu nowych linii kolejowych dużych prędkości nr 85 relacji Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz- Kalisz- Poznań.

Po burzliwej dyskusji z udziałem mieszkańców i sołtysów przyjęliśmy, iż  najlepszym rozwiązaniem jest poprowadzenie linii według koncepcji zaznaczonej na mapie kolorem czerwonym kropkowanym a przechodzącym na wysokości Kórnika w koncepcję zaznaczoną kolorem pomarańczowym przerywanym z uwzględnieniem następujących uwag:

-aby uwzględniono przesunięcie na przebiegu linii czerwonej w kierunku istniejącej linii kolejowej w celu ochrony zabudowań w miejscowości Pierzchno i Celestynowo ,

-aby na wysokości przebiegu linii pomarańczowej na wysokości miejscowości Dziećmirowo, Runowo i Robakowo odsunięto linię maksymalnie od istniejących zabudowań.

Burmistrz oraz Radni wyrazili ogromne ubolewanie nad faktem, iż organ  wyznaczył bardzo krótki termin przeprowadzenia konsultacji społecznych. Inwestycje o tak kluczowym znaczeniu dla wielu gmin powinny zostać poddane szczegółowym konsultacjom umożliwiającym uwzględnienie wielu aspektów i wysłuchanie wielu stron. Ponadto forma zawiadomienia (w postaci maila na ogólną skrzynkę gminy) była  nieodpowiednia do wagi przeprowadzanego założenia inwestycyjnego. Rada podjęła również decyzję, iż do kolejnych wrześniowych konsultacji w ww. kwestii zostaną przeprowadzone lokalne konsultacje społeczne w tych sołectwach, których inwestycja będzie dotyczyć.

Centralny Port Komunikacyjny – planowane trasy kolejowe w okolicach Borówca

Uwaga ! Tylko do 10.03 mamy czas na wnoszenie uwag do dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), który zakłada m.in. propozycje usytuowania nowych tras kolejowych, w tym dla kolei dużych prędkości w okolicach Borówca!

Uwagi można składać poprzez stronę: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Wybieramy: Zgłoś uwagę do Załącznika nr 1, Atlasy korytarzy kolejowych, ciąg nr 9 i linię nr 85 oraz arkusz nr 8 lub 7

Projektowane trasy oznaczone są liniami: zieloną przerywaną oraz pomarańczową. Osobiście uważam, że przebieg zielonej trasy jest nie do zaakceptowania, pomarańczowa natomiast do Gądek przebiega obecną trasą kolejową, a następnie przecina Las Drapałka, by przejść na północ od Dziećmierowa, w pobliże Trzebisławek i Dębca. Zachęcam do składania uwag i protestów.

Dokumentacja do pobrania: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k09

Specjalne posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbedzie się 06.03.2020 r. o godz. 14:30 w ratuszu w Bninie.

Arkusz 8
Arkusz 7