Aktualności Borówiec

Powstanie światłowód na ul. Głównej

Spieszę z dobrymi wieściami!

Właśnie otrzymałam informację, że firma Ascor-net, pochodząca z lokalnego rynku, wybuduje światłowód na ul. Głównej w Borówcu oraz ulicach bocznych. Odcinek od Biedronki do ul. Nad Potokiem (wraz z ul. Nad Potokiem), powstanie w I etapie inwestycji.

Nie będą potrzebne żadne zapisy, firma Ascor zostawi przyłącze do każdej posesji. O szczegółach będę Państwa informować na bieżąco, zainteresowanych odsyłam do strony Wykonawcy, gdzie odnajdziecie Państwo dane kontaktowe.

pozdrawiam

 
Sylwia Brzoskowska
sołtys sołectwa Borówiec Nowy
tel. 735 977 217

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych

Jak co roku Gmina Kórnik w okresie wiosennym organizuje dla swoich mieszkańców odbiór odpadów wielkogabarytowych.

W dniach:

24.04.2017 r. – rejon ul. Szkolnej

25.04.2017 r. – rejon ul. Poznańskiej i Głównej

W ramach zbiórki odebrane będą następujące odpady:

 • wielkogabarytowe – tj. tapczany, kanapy, fotele, pufy, szafy, krzesła, stoły, materace, wykładziny, dywany, rowery, drzwi, ramy okienne bez szyb, opony od samochodów osobowych, palety, skrzynki drewniane itp.
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – tj. komputery, laptopy, telewizory, telefony, faksy, drukarki, odbiorniki radiowe, kosiarki, wiertarki, odkurzacze, wentylatory, żelazka, sprzęt AGD, itp. Zużyty sprzęt powinien być kompletny.
 • odpady problemowe – tj. przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, farby i lakiery. Opakowania po substancjach puste lub z zawartością powinny być w oryginalnych opakowaniach i niecieknące.

Ze zbiórki wyłączone są :

 • odpady szkodliwe i niebezpieczne : oleje, smary, środki ochrony roślin itp. oraz opakowania po tych odpadach,
 • odpady remontowe: gruz budowlany, wata szklana, papa, styropian, panele, itp.,
 • armatura sanitarna i łazienkowa: umywalki, toalety, kabiny prysznicowe, wanny,
 • odzież i tekstylia,
 • części samochodowe: zderzaki, lusterka samochodowe, fotele itp.

Proszę o wystawienie odpadów przed posesję w wyznaczonym dniu do godz. 7.00.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Dodatkowe kosze na śmieci oraz tablice ostrzegawcze

W Borówcu Nowym zamontowane zostały nowe kosze na śmieci, m.in. przy Biedronce, głównych wejściach do lasów oraz skrzyżowaniach ul. Głównej z Zapomnianą, Grzybobraniem i Graniczną. Do tych koszy, podobnie jak do wszystkich innych, mogą Państwo wyrzucać również woreczki z psimi odchodami.

Mam świadomość, że dodatkowe kosze na śmieci nie rozwiążą problemu braku kultury osobistej i wyrzucania śmieci na pobocze, ale przynajmniej odbiorą jedną ze sztampowych wymówek.

 

Dodatkowo zamontowaliśmy, na prośbę mieszkańców, tablice informacyjno-ostrzegawcze dot. pylistej nawierzchni. Tablica taka w żadnych wypadku nie zastąpi asfaltu, może natomiast uświadamiać i przypominać kierowcom o istniejącym problemie i konieczności ograniczenia prędkości.

pozdrawiam

 

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

email: borowiecnowy.soltys@gmail.com

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego w Borówcu Nowym

Drodzy Mieszkańcy,

bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział w zebraniu! Naszym gościem był m.in. p. Wiceburmistrz Przemysław Pacholski.

Dla osób, które niestety nie mogły się pojawić, przesyłam krótkie podsumowanie zebrania.

W oczekiwaniu stwierdzenie prawomocności zebrania, przedstawiłam kilka istotnych informacji dot. życia miejscowości m.in.:

 • informację o prowadzonych kontrolach w zakresie oznakowania posesji tabliczką z numerem oraz nazwą ulicy,
 • rozpoczynającej się w dn. 21.03 rekrutacji do przedszkoli
 • rekrutacji do szkoły podstawowej i żłobka w Kamionkach,
 • terminie rozpoczęcia odbioru odpadów zielonych (w cyklu cotygodniowym rusza w maju, pierwszy odbiór odbędzie się dnia 04.04),
 • rozpoczęciu wiosennego wyrównywania dróg (po rozstrzygnięciu przetargu),
 • trwającym głosowaniu w sklepach Tesco na projekt „Twórcza pracownia dla każdego”,
 • podjętych krokach celem rewitalizacji jeziora,
 • staraniach o pozyskanie gruntu na terenie sołectwa przeznaczonego na plac zabaw i siłownię plenerową.

Głównym punktem obrad było sprawozdanie finansowe z wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2016. Wydaliśmy 99% środków, a przedstawione przeze mnie sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Następnie przedstawiłam kalendarz wydarzeń sołeckich na rok 2017. Oczywiście serdecznie zapraszam Państwa do udziału w nich, proszę śledzić bieżące informacje pojawiające się na stronie.

Na zebraniu podjęliśmy również uchwałę, w której zobowiązujemy się do przekazania środków z FS na rok 2018 na opracowanie projektu chodnika na ul. Szkolnej. Realizacja inwestycji, zgodnie z zapewnieniem p. Wiceburmistrza, nastąpi ze środków budżetu gminy. Mamy nadzieję, że budowa chodnika poprawi bezpieczeństwo pieszych na tej ulicy.

Poddaliśmy również pod głosowanie decyzję dot. wyboru ulicy, dla której opracujemy projekt oświetlenia ze środków sołeckich. Zaproponowałam mieszkańcom trzy główne, najdłuższe ulice, pozostające bez oświetlenia, były to Grzybobranie, Graniczna oraz ul. Nad Potokiem. Z tegorocznego funduszu, decyzją mieszkańców, powstanie projekt dla ul. Granicznej.

Wśród głównych tematów poruszanych przez uczestników zebrania znalazły się m.in.:

 • dokończenie ulicy Grzybobranie – co nastąpi po zakończeniu procedury przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego oraz przejęciu gruntu od Nadleśnictwa (początek 2018),
 • pyliste nawierzchnie ulic,
 • kwestia bezpieczeństwa na drogach gminnych i drodze powiatowej (nagminne przekraczanie prędkości),
 • konieczność zobowiązania kół łowieckich do odpowiedniego oznakowania lasów informacjami o odbywających się polowaniach.

W tym miejscu chciałam serdecznie podziękować także mojej Radzie Sołeckiej za ten rok współpracy.

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Wiosenny Marsz z Kijkami – 01 kwietnia 2017

i 2017-03-22 Autor: Agnieszka Plucińska

Drodzy Mieszkańcy,

Wiosna zawitała w pełni. Serdecznie zapraszam na coroczną już imprezę rozpoczynającą aktywną wiosnę. Tym razem okazja będzie wyjątkowa- otwarcie nowych tras Nordic Walking.

Szczegóły poniżej.

plakat Nordic walking kwiecień 2017

 

Wiosenny marsz z kijkami w Borówcu

Serdecznie zapraszamy entuzjastów Nordic Walking na Wiosenny marsz z kijkami w Borówcu.

Tym razem przemaszerujemy jedną z nowo otwartych tras Nordic Walking w Borówcu, przy ul. Zapomnianej.

Udział w wydarzeniu jest oczywiście bezpłatny!

Bezpłatnie udostępnimy Państwu kijki – celem rezerwacji kijków proszę o kontakt: borowiecnowy.soltys@gmail.com

Hip – hop z Damond Hodges

Zapraszam wszystkich miłośników tańca nowoczesnego w wieku od 10 – 16 lat na nowe zajęcia z hip- hop prowadzone przez doświadczonego amerykańskiego trenera  Damond Hodges z San Diego California. Zajęcia odbywać się będą w Świetlicy wiejskiej każdą środę o godz. 17.00 w języku angielskim.

Damond Hodges  to tancerz, wokalista, DJ, producent muzyczny i filmowy, autor tekstów piosenek. Współpracował z takimi gwiazdami jak Will Smith, Justin Timberlake, Schillera. Obecnie będzie pracował w Polsce nad swoim filmem tanecznym. Miał okazję reprezentować Borówiec na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Kórniku br. 

Taniec pomaga poprawić koordynację, płynność ruchu i gibkość ciała, to edukacja przez ruch. Uczy dyscypliny, ale i otwartości. Podczas zajęć prowadzona jest rozgrzewka kształtująca prawidłową  postawę ciała, młodzi ludzie uczą się układów choreograficznych, ćwiczą pamięć ruchową, rozwijają świadomość własnego ciała. Celem zajęć jest wzbudzanie w tancerzach zamiłowania do aktywności ruchowej oraz rozwijanie poprzez wymyślanie własnych figur, które będą wykorzystywać w choreografiach tanecznych.

Serdecznie zapraszamy na pierwsze zajęcia 19.04.2017r. godz 17.00 w Świetlicy wiejskiej.

Szczegółowe informacje: 519 488 805

Odbiór odpadów zielonych

i 2017-03-16 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje o dodatkowym odbiorze odpadów zielonych z terenu gminy Kórnik.

Odbiór w m-cu kwietniu 2017r. odbywać się będzie zgodnie z PIERWSZYM TERMINEM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH dla poszczególnych rejonów. 

Prosimy zatem o wystawianie odpadów zielonych w pełnych i zawiązanych workach. W przypadku braku worków brązowych możliwy jest odbiór odpadów zgromadzonych w workach własnych mieszkańców pod warunkiem wykorzystania worków o odpowiedniej wytrzymałości.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wystawienia odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem należy wywieźć je na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czołowie lub wystawić przy kolejnym odbiorze odpadów zielonych z terenu nieruchomości odbywającym się od m-ca maja br.

Odpady zielone tj. trawa i liście pochodzące z gospodarstw domowych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kórnik odbierane są corocznie w okresie od maja do końca listopada zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zmieszanych. Dopuszcza się oddanie, przy każdym terminie odbioru, do 10 sztuk worków z odpadami zielonymi.

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego 07.03.2017

i 2017-03-14 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Dnia 7 marca odbyło się zebranie Sołectwa Borówiec. W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: Wiceburmistrz Przemysław Pacholski oraz przedstawiciele Komendy Policji z Kórnika.

W imieniu Dzielnicowego p. Tomasza Dyzmańskiego Policjanci przygotowali materiały informacyjne na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać każdego z nas. Szczególną uwagę zwrócili na przestępstwa popełniane metodą tzw. „na wnuczka”. Apelowali o zwrócenie szczególnej uwagi na odpowiednie zabezpieczenie mienia oraz wzmacnianie świadomości w zakresie wzajemnej pomocy sąsiedzkiej. Pamiętajmy, że nieocenioną ochroną jest tzw. solidarność sąsiedzka ! Policjanci przynieśli również materiały informacyjne, kamizelki odblaskowe, które zostały przekazane mieszkańcom. Przedstawili również informację o interesujących aplikacjach „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ” Moja Komenda”. Poinformowali nas o prowadzonej aktualnie akcji informacyjnej związanej z oznakowaniem posesji. Zgodnie z obowiązującym prawem, każda posesja powinna mieć umieszczony widoczny numer. Od kwietnia br Policja będzie nakładać kary w wysokości 250 zł za brak numeracji. 

Zebranie było bardzo ważne, ponieważ przedstawiłam sprawozdanie z wydatkowania środków sołeckich za rok 2016.  Zebrani mieszkańcy przyjęli sprawozdanie jednogłośnie. Podjęto również uchwałę w sprawie uwzględnienia w budżecie sołeckim na rok 2018 środków na stworzenie projektu chodnika na ul. Szkolnej. Obecny Wiceburmistrz zagwarantował zrealizowanie tego projektu do końca 2019 r. 

Przedstawiłam zebranym harmonogram imprez na 2017 r oraz plany wydatkowania środków sołeckich w roku bieżącym.

Niestety ogromnym problemem z jakim się borykamy to frekwencja na zebraniach.

Pozdrawiam

 

Dzień Sołtysa – podziękowania

i 2017-03-11 Autor: Agnieszka Plucińska

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Borówca za miłe życzenia i słowa wsparcia z okazji Dnia Sołtysa. Dzięki Państwu praca społeczna nabiera nowego znaczenia.