Aktualności Borówiec

Opowiedz nam o swojej mobilności – zachęcam do wypełnienia ankiety.

i 2016-07-29 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Stowarzyszenie Metropolia Poznań udostępniło ankiety online dla mieszkańców Metropolii oraz dla przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych działających na jej terenie.

Ankiety pomogą w przygotowaniu wspólnego dla wszystkich samorządów zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025” (PZMM). Nowy dokument będzie służył kreowaniu optymalnych zmian w transporcie i komunikacji w Metropolii Poznań, czyli na terenie Miasta Poznania, gmin Powiatu Poznańskiego oraz w gminach Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem.

Wszystkich zainteresowanych tematem mobilności miejskiej na obszarze Metropolii Poznań prosimy o wypełnienie ankiety na stronie www.mobilnosc.metropoliapoznan.pl do dnia 15 sierpnia 2016. Ankieta stwarza możliwość wyrażenia własnych preferencji i potrzeb związanych m.in. ze zbiorową komunikacją publiczną, bezpieczeństwem ruchu drogowego, a także najczęściej stosowanymi środkami transportu.

Ankiety są w pełni anonimowe, a udostępnione informacje prezentowane będą jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Komunikat Wojewody Wielkopolskiego- PRÓBA SYREN

i 2016-07-29 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

poniżej komunikat Wojewody Wielkopolskiego.

W dniu 1 sierpnia 2016 r. o godz. 17.00

zostaną uruchomione

głośne próby syren na terenie miasta i gminy Kórnik,

dźwięk ciągły, trwający jedną minutę. 

Próba SYREN w dn. 01.08.2016 r. o godz. 17:00

Komunikat Wojewody Wielkopolskiego

PRÓBA SYREN

W dniu 1 sierpnia 2016 r. o godz. 17.00

zostaną uruchomione

głośne próby syren na terenie miasta i gminy Kórnik,

dźwięk ciągły, trwający jedną minutę.

Obwieszczenie ws. ul. Grzybobranie

WB-PP.6722.9.2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XXII/279/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla połączenia ulicy Grzybobranie z ulicą Główną w Borówcu, gmina Kórnik.

(więcej…)

Konkurs Krajoznawczy o Gminie Kórnik

konkurs

Zapraszamy mieszkańców gminy Kórnik i miłośników ziemi kórnickiej do udziału w Konkursie Krajoznawczym organizowanym w ramach IV Kórnickich Dni Nauki. W konkursie mogą wziąć udział dwuosobowe zespoły bez ograniczeń wiekowych. Konkurs realizowany będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie chętni odpowiedzą na pytania (dostępne w Kórniczaninie oraz w formularzu poniżej). Do drugiego etapu, którego finał odbędzie się podczas KDN na przełomie września i października 2016 r., zakwalifikowani zostaną uczestnicy etapu pierwszego z najwyższą sumą punktów uzyskanych za poprawne odpowiedzi.

Formularz konkursowy: http://www.kornik.pl/Image/files/kk2016/Formularz%20KK%202016.pdf

Regulamin: http://www.kornik.pl/kk2016/REGULAMIN_KONKURSU_/

Przedstawiamy sylwetkę nowego Wiceburmistrza

Szanowni Mieszkańcy,

zgodnie z wcześniejszymi informacjami, z dniem 1 lipca Burmistrz powołał na stanowisko drugiego wiceburmistrza, dotychczasowego Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kórnik, Przemysława Pacholskiego. Poniżej przedstawiamy Państwu sylwetkę Wiceburmistrza.

user_1226158_d415cb_huge (więcej…)

Dożynki Gminne 2016

Już dziś serdecznie zapraszamy na Dożynki Gminne 2016, które odbędą się przy Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie. Szczegóły na plakacie:

dożynki

Zmiana trasy autobusów 501, 502, 560 i 561

Poniżej przedstawiamy komunikat ze strony KPA KOMBUS:

Uwaga !

W związku z oddaniem do eksploatacji estakady katowickiej
KPA „KOMBUS” informuje, że
z dniem 01.08.2016r
linie autobusowe nr 501 , 502 , 560 , 561 zmienią swoją trasę
w kierunku Ronda Rataje oraz w drodze powrotnej
i będą kursować w/w estakadą(ul. Bolesława Krzywoustego)

Ponadto w dalszym ciągu wyłączone
z użytkowania będą przystanki
Os. Lecha III
oraz
Os. Jagielońskie
w związku z czym przejazd autobusów w obu kierunkach
będzie odbywał się bez zatrzymywania  na w/w przystankach.

Czynne przystanki w Poznaniu to :

  • Poznań Rondo Rataje
  • Poznań Świątniczki

Przepraszamy za utrudnienia i życzymy miłej podróży.

Budżet Obywatelski 2017

Szanowni Państwo,

z radością informuję, iż ruszyły konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego gminy Kórnik na rok 2017!

Od 11 lipca 2016 do dnia 16 sierpnia 2016 mieszkańcy gminy mogą zgłaszać projekty, które chcieliby by zostały zrealizowane ze środków BO. Żywię nadzieję, iż w roku 2017 projekt z Borówca wygra i otrzyma dofinansowanie! Po konsultacjach z Radami Sołeckimi obydwu sołectw, proponujemy by wspólnie wybrać projekt, który następnie zgłosimy do BO. Zgłoszenie jednego projektu z naszej miejscowości pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której głosy mieszkańców rozłożą się pomiędzy kilka mniejszych projektów, a w konsekwencji żaden z nich nie uzyska dofinansowania. (więcej…)

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ul. Na Skarpie

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Na Skarpie w Borówcu, gmina Kórnik.

  (więcej…)