Aktualności Borówiec

Propozycje na majówkę

Jeśli postanowiliście spędzić majówkę w Borówcu, przedstawiamy kilka ciekawych wydarzeń w okolicy:

  • 1 maja start g. 15:00 – Majówka w Robakowie, plac przy świetlicy wiejskiej
  • 1, 2 i 3 maja – Majówka w Arboretum -w tych dniach o godzinie 12.00 i 14.00 będzie można wybrać się na spacer z przewodnikiem – pracownikiem ogrodu, który opowie o aktualnie kwitnących roślinach i ciekawostkach Arboretum. Ponadto obejrzeć będzie można plenerową wystawę rękodzieła (w godzinach 11.00 – 15.00 w okolicach pawilonu parkowego). Przypominamy, że dla mieszkańców gminy Kórnik istnieje możliwość wyrobienia w kasie karty wstępu. Koszt takiej karty to jedynie 5 zł, a upoważnia ona do wstępu, przez okres 5 lat od dnia wyrobienia, 2 osoby dorosłe oraz dzieci pozostające po ich opieką. Karta wydawana jest od poniedziałku do piątku, w dni robocze.
  • 3 maja start g. 10:00 – 49 wielki festyn rowerowy dla dzieci – Kórnickie Błonie
  • 3 maja start g. 14:00 – Dzień otwarty z okazji Dnia Strażaka – remiza OSP w Kamionkach
  • 3 maja start g. 16:00 – Rodzinny turniej szachowy – Kórnickie Błonie
  • 5 maja start g. 11:30 – Rodzinny spacer rowerowy – zbiórka przy Krzyżu na parkingu parafialnym w Borówcu
  • 5 maja start g. 17:00 –  KRAKOWSKI SALON POEZJI Jan Englert czyta fragmenty „Bieniowskiego” Juliusza Słowackiego. Zamek Kórnicki. Zaproszenia można uzyskać dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 do sekretariatu Biblioteki Kórnickiej. Tel. 531-998-263

Szanowni Państwo,

Poniżej przesylam link do relacji fotograficznej  z biegów przełajowych Pana Andrzeja Juszczaka. Goraco zachęcam do obejrzenia.

https://photos.app.goo.gl/T6Zycc06lnAVPLqf1

Informacje z gminy

 

Na kwietniowej sesji  przyjęto do realizacji „Budżet Obywatelski Gminy Kórnik na rok 2019”. Kwota przeznaczona na rok 2019 wynosi 700.000,00 zł (słownie złotych: siedemset tysięcy 00/100).

Budżet Obywatelski obejmować będzie zadania inwestycyjno – remontowe i zadania inne, będące zadaniami własnymi gminy. Zadania podzielone zostaną na zadania „duże” i zadania „małe”. Zadania inwestycyjno – remontowe będą realizowane tylko na terenie stanowiącym własność Miasta i Gminy Kórnik, nieobciążonym prawem osób trzecich.

 Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu nie może przekroczyć:

1)   dla zadań dużych – kwoty 250.000,00 złotych brutto (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100),

2)   dla zadań małych – kwoty 20.000,00 złotych brutto (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).

 

  • Zgodnie z informacjami przekazanymi z wydziału przetargów – termin realizacji budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Kempingowej przesunięty został na wrzesień 2018r.

 

  • Komisja Bezpieczeństwa przyjęła rozwiązanie wprowadzenia STREFY RUCHU na ul. Granicznej oraz postawienia dwóch progów zwalniających.

 

  • Termin kolejnego spotkania dotyczącego ZMIANY STUDIUM w części dotyczącej PSE wstępnie został ustalony na 25 maja 2018r. szkoła w Kamionkach. Potwierdzenie terminu i uszczegółowienie wydarzenia nastąpi w przyszłym tygodniu.

 

Na marcowej sesji podjęta została uchwała w sprawie podziału Miasta i Gminy Kórnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Miejscowość Borówiec została podzielona na dwa okręgi – okręg wyborczy nr 2 w którego skład wchodzą sołectwa: Biernatki, Błażejewo, Błażejewko, Borówiec, Czmoniec, Czmoń, Czołowo, Dębiec, Konarskie, Mościenica, Prusinowo, Radzewo, Skrzynki; oraz okręg wyborczy nr 3 w którego skład wchodzą sołectwa: Borówiec Nowy, Kamionki, Koninko, Szczytniki. ( po 5 radnych na każdy okręg)

Korzystając z uprawnienia wynikającego wprost z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze Załącznik WYTYCZNE I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PODZIAŁU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIAL NEGO NA OKRĘGI WYBORCZE pkt 13, wystąpiłam wraz z grupą mieszkańców ze skargą na uchwałę XLVI606I 2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28.03.2018r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Kórnik na okręgi wyborcze.

Naszym zdaniem dokonany podział jest niekorzystny dla  mieszkańców  sołectwa Borówiec Nowy oraz dla mieszkańców sołectw w południowej części gminy.

Uważamy, że nie ma podstaw do dzielenia 1 miejscowości na dwa okręgi wyborcze skoro mają one te same uwarunkowania historyczne i problemowe. Jest to jedna niepodzielna miejscowość, która powinna mieć wspólnego przedstawiciela reprezentującego interesy mieszkańców całej miejscowości.  Biorąc pod uwagę, iż uprawnionych do glosowania w Borówcu Nowym jest ok. 830 osób, w Szytnikach ok. 930 osób i Kamionkach ok. 2330 osób istnieje zagrożenie, że przy większej liczbie kandydatów, gdzie głosy mieszkańców zostaną rozłożone Borówiec Nowy może nie uzyskać ani jednego reprezentanta. Z tego samego względu niekorzystne jest zestawienie w jednym okręgu wyborczym małych sołectw na południu gminy, liczących po 200, 300 osób uprawnionych do głosowania z sołectwem Borówiec ( ok. 1000 osób uprawnionych do głosowania). W takiej sytuacji daleko odległe miejscowości nie będą korzystać z reprezentacji żadnego radnego.

Warto wziąć pod uwagę, iż w Borówcu osiedlona grupa mieszkańców to osoby przybyłe z miasta a mieszkańcy miejscowości takich jak Radzewo, Prusinowo, Dębiec itp. to głównie ludność rolnicza. Trudno zatem będzie o reprezentowanie wspólnych interesów.

Stoimy na stanowisku, iż duże miejscowości takie jak Kamionki i Borówiec powinny należeć do jednego okręgu wyborczego  nie tylko ze względu na wspólne problemy, ale i również ze względu na porównywalną wielkość obu miejscowości co stwarza jednakowe szanse do uzyskania podobnej liczby mandatów.

Skarga została uznana za niezasadną ze względu na fakt, iż Komisarz Wyborczy bada  naruszenie zasady terytorialności – a ta została zachowana.

Jednakże ze względu na przekonujące argumenty Komisarz Wyborczy weźmie pod uwagę roszczenia mieszkańców po 2019 roku, kiedy to nastąpi nowelizacja kodeksu wyborczego a okręgi wyborcze będą ustalane przez Komisarzy Wyborczych a nie Rady Gmin.

III edycja Borówieckiej Za-dyszki już za nami!

 

W sobotę 21 kwietnia 2018r. odbyła się III edycja biegu przełajowego Borówiecka Za-dyszka. Bieg zorganizowałam przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjazny Borówiec oraz Grupą Zielony Peryskop. Wśród sponsorów biegu znaleźli się: Miasto i Gmina Kórnik, Body Art Strefa Zmian, Futurum, Greta Flowers, Big Bud, Borbe Kosmetyki Profesjonalne, Kwestia Smaku, Bluberry – szkoła językowa. Wśród wolontariuszy nie zabrakło członków Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich. Posiłki przygotowała restauracja Ventus.

Biegi odbyły się w przepięknej scenerii Borówieckich lasów, gdzie w połączeniu z doskonałą pogodą stanowiły jedno z ciekawszych wydarzeń integracyjnych nie tylko dla mieszkańców Borówca.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem dzieci. W tym roku na starcie stanęło ok. 80 dzieci w przedziale wiekowym 2015-2003. Wśród atrakcji znalazł się również sportowy festyn przygotowany przez Przedszkole Śpiewające Włóczykije.

Dzieci zostały ukoronowane w 5 kategoriach wiekowych. Nagrodą za I miejsce był voucher do Decathlonu w wysokości 50 zł, II miejsce – 40 zł , III miejsce – 30 zł. oraz różnego rodzaju gadżety zafundowane przez Miasto i Gminę Kórnik. Dzieci otrzymały medale oraz długopisy z logo Kórnika.

W biegu dla dorosłych wzięło udział ok. 90 osób. Trasa 10 km wiodła przez lasy i pola, i z pewnością nie należała do najprostrzych. Biegacze musieli zmierzyć się z piaszczystymi fragmentami ścieżek oraz sporymi wzniesieniami. Jednak samo obcowanie z naturą w tak malowniczej aurze było nieporównywalne z biegami po asfalcie.

Nagrody były przyznawane w 5 kategoriach w podziale na mężczyzn i kobiety.  I miejsce – vouczer do Decathlonu w wysokości 100 zł i vouczer do Kwestii Smaku / Panie – voucher do Borbe Kosmetyki Profesjonalne w kwocie 150 zł. Każdy laureat I miejsca otrzymał voucher do Równoważni w kwocie 175 zł. II miejsce – voucher do Decathlonu w kwocie 75 zł, III miejsce – voucher do Decathlonu w kwocie 60 zł. Każdy ukoronowany I, II, III miejsca otrzymał również voucher w kwocie 150 zł do Body Art Strefa Zmian.

W tym roku nasze wydarzenie zostało wzbogacone o profesjonalną rozgrzewkę zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych w wykonaniu  Pani Eweliny Wysockiej – Babst wielokrotnej medalistki i reprezentantki Lubońskiego Klubu Biegacza.

Szczególne podziękowania składam :

Markowi Małkowiczowi – za wspólne wytyczenie trasy,

Jerzemu Walczyk – za dostawy wody, bananów, agregatu,

Józefowi Antczakowi – za obsługę sprzętu i rewelacyjne podkłady muzyczne,

Jolancie Kaczmarek – za niezastąpioną obsługę rejestacji w dniu zawodów,

Katarzynie Kaczmarek i  Włodzimierzowi Rocławskiemu – za pomoc przy wręczaniu medali i obsługę na linii mety,

Łukaszowi Gulińskiemu – za wsparcie logistyczne,

Robertowi Ruskowiakowi – honory przy wręczaniu nagród,

Wojciechowi Kiełbasiewiczowi – użyczenie podium,

Jarosławowi Jankowskiemu – wspaniałą dokumentację fotograficzną,

Ewelinie Wysockiej – Babst  – za poprowadzenie rozgrzewki,

Pani Emanueli Matysiewicz- Słomczyńskiej i jej wspaniałym pomocnikom – za profesjonalną obsługę medyczną w dniu zawodów,

a także niezastąpionemu Panu Januszowi Zarębie – za prowadzenie biegów dla dzieci.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich w przyszłym roku!

W naszym biegu nikt nie przegrywa- zmierzamy się wyłącznie z własnymi słabościami- każdy uczestnik otrzymuje medal!

 

W niedługim czasie zamieszczony zostanie na stronie link do całej relacji fotograficznej z biegu 😉

Sukcesy sportowe drużyn Taekwondo z Borówca

i 2018-04-22 Autor: Agnieszka Plucińska

Drodzy Mieszkańcy,

Jak zapewne wiecie od kilku już lat w Borówcu działa grupa Taekwondo. Pod fachowym okiem Trenera Pana Emila Majera sekcja systematycznie się rozwija i rozrasta.  Przyszedł czas aby pochwalić się ich wynikami.

W ostatnią sobotę (14.04.2018) w IX Międzynarodowych Zawodach Taekwondo w Grodzisku Wlkp wzięli udział nasi zawodnicy a oto klasyfikacja:

1. Nadia Brzoska – 1 miejsce (walka sportowa)
2. Marcin Szulc – 1 miejsce (walka sportowa)
3. Zuzanna Sarnowska – 1 miejsce (walka sportowa)

4. Mikołaj Kaźmierowski – 1 miejsce (układy formalne)

5. Tomasz Kapusta – 3 miejsce (układy formalne)

6. Nina Brzoska – 2 miejsce (układy formalne)

7. Michał Hołubowski – 3 miejsce (układy formalne)

8. Zuzanna Zielińska – 1 miejsce (walka sportowa)

9. Antonina Łukasik – 1 miejsce (układy formalne)

10. Alicja Łukasik – 2 miejsce (układy formalne)

11. Katarzyna Bigos – 2 miejsce (układy formalne)

Serdecznie wszystkim GRATULUJEMY i życzmy wielu sukcesów !!!

 

cof

Relacja z Rajdu Rowerowego

i 2018-04-22 Autor: Agnieszka Plucińska

Dnia 14 kwietnia o godz. 11.00 wystartowaliśmy z kolejną edycją Rajdu Rowerowego. Tradycyjnie poprzez okoliczne lasy prowadził nas Pan Jarek. Fantastyczna pogoda, cudowne nastroje, butelka wody i banan towarzyszyły nam przez ponad 15 kilometrów. Wśród uczestników znalazły się dwie dziewięciolatki, które dzielnie i wytrwale dotrzymywały nam tempa. Gościliśmy również Pana z Trzemeszna, który odwiedził swoją rodzinę w naszych stronach i postanowił również bardzo aktywnie wykorzystać ten czas.

Wszystkim gorąco dziękuję za wspólnie spędzony czas, rozmowy podczas odpoczynku i w czasie jazdy. Już dziś zapraszam na jesienną edycję !

Dzień Ziemi

Dziś, 22.04., obchodzimy Dzień Ziemi. Jest to dobra okazja do refleksji nad stanem naszego środowiska naturalnego oraz podejmowania działań proekologicznych.

W tym roku mieszkańcy Borówca wzięli udział we wspólnym nasadzeniu lasu oraz corocznej zbiórce śmieci. Niestety z roku na rok przybywa odpadów, które zamiast do kontenerów na śmieci, trafiają do lasu, na nieużytki czy też pobocza dróg. Stanowi to ogromne zagrożenie dla fauny i flory, jak również dla nas, osób korzystających z aktywności na świeżym powietrzu.

Dbajmy o to, co w Borówcu najpiękniejsze!

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcje sadzenia lasu oraz sprzątania Borówca.

Wspólne sadzenie lasu

W minioną sobotę, 14.04.2018, mieszkańcy Borówca wspólnie odnawiali las u zbiegu ulic Zapomnianej i Spółdzielczej na terenie sołectwa Borówiec Nowy. Wydarzenie odbyło się przede wszystkim dzięki przychylności Nadleśnictwa Babki oraz naszego leśniczego z leśniczówki Drapałka.

Podczas wspólnej pracy posadziliśmy ponad 600 sadzonek, między innymi brzozy, jarzębiny oraz sosny. Mieliśmy również okazję porozmawiać z leśnikami o życiu lasu oraz leśnych zwierzętach. Dowiedzieliśmy się do czego służy kosztur oraz mieliśmy okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Wśród ciekawostek usłyszeliśmy także, że okoliczne lasy zamieszkują 3 łosie oraz wilki.

Zakończenie akcji wspólnego sadzenia lasu obyło się przy ognisku z tradycyjnym pieczeniem kiełbasek. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym za udział!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Sprzątamy nasz Borówiec – 14.04.2018

i 2018-04-09 Autor: Agnieszka Plucińska

Drodzy Mieszkańcy,

Również w najbliższą sobotę, 14 kwietnia od godz. 10-12 w budynku świetlicy przy ul. Szkolnej będą wydawane worki do akcji „Sprzątamy nasz Borówiec”.

Wszystkich bardzo gorąco zachęcamy do udziału. Z roku na rok ta akcja spotyka się z większym zainteresowaniem.

Zadbajmy wszyscy o czystość wokół ! Gorąco zachęcam !

Wiosenne sprzątanie Borówca