Aktualności Borówiec

Utwardzanie ulic pomiędzy Pod Borem i Pod Lasem

Zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego sołectwa Borówiec Nowy oraz zapewnieniami p. Burmistrza, w najbliższym czasie gmina przystąpi do częściowej likwidacji pylistych nawierzchni w Borówcu.

Otrzymałam informację, iż w nadchodzącym tygodniu rozpocznie się utwardzanie dróg pomiędzy ul. Pod Borem a ul. Pod Lasem. W pierwszym etapie destrukt zostanie ułożony na ulicach Skwer Brzozowy, Jesionowa, Skwer Topolowy, a w kolejnych etapach na pozostałych ulicach. Niestety na razie nie zadeklarowano terminu dla pozostałych ulic, a zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego oprócz w/w ulic były to także ul. Wierzbina, Bukowa, Świerkowa, Lisa Witalisa, Kurkowa oraz fragment ul. Buczynowej.

Zarówno termin utwardzania, jak i ilość ulic wybranych do realizacji uzależniona jest od dostępności materiału, tj. tzw. pofrezu.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Wiosenne wyrównywanie dróg

Urząd Miasta i Gminy Kórnik poinformował, że zlecono prace związane z mechanicznym profilowaniem dróg gruntowych wraz z ewentualnym dosypaniem tłucznia granitowego na terenie Borówca Nowego. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy drogi, która nie została ujęta w wykazie ulic, proszę o kontakt pod nr: 735 977 217.

W przypadku ulicy Maślakowej, zgłosiłam jej naprawę w ramach gwarancji.

Wykaz ulic objętych zleconymi pracami:

Borowikowa

Borówkowa

Deszczowa

Fiołkowa

Grzybobranie

Jesionowa

Kozakowa

Kurkowa

Lisa Witalisa

Podgrzybkowa

Poziomkowa

Prawdziwkowa

Różana

Skwer Brzozowy

Skwer Topolowy

Słowikowa

Spółdzielcza

Świerkowa

T.Wolniewicza

Wierzbina

Wrzosowa

Żurawinowa

 

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Warsztaty dot. lokalizacji cmentarza

W poniedziałek 30.10.2017r. w szkole w Kamionkach odbyły się warsztaty poświęcone lokalizacji cmentarza w gminie Kórnik.

Celem warsztatów miała być prezentacja i ocena alternatyw dla cmentarza w Borówcu, omówienie plusów i minusów każdej z nich. Tymczasem pokierowano spotkaniem, tak aby osoby nie orientujące się w temacie nie znały meritum problemu i aby po całym spotkaniu wyjść z przekonaniem, że cmentarz w Borówcu jest jedyną możliwą i słuszną alternatywą.

Trzy rozpatrywane lokalizacje: Kamionki – Rogalińska, Dziećmierowo przy S11,  Czołowo -nie zostały przygotowane pod względem planistycznym oraz przedstawione zostały dość pobieżnie. Sam proces rozpatrywania przypominał zasadniczo „podrzucanie kukułczego jaja” ( cyt. Pan Tomasz Nagler). Zarówno radni jak i mieszkańcy wskazanych miejsc absolutnie wykluczyli możliwość lokalizacji cmentarza na ich terenie.

Dla wielu z nas bardzo przemawiająca pod względem ekonomicznym była lokalizacja w Dziećmirowie ze względu na bliskie połączenie z S11.

Po raz pierwszy przedstawiono tak szczegółowy plan cmentarza i okolic.  Włodarze nie umieli jednak jednoznacznie określić dla kogo będzie cmentarz, którędy poprowadzone zostaną drogi itd.

Spotkanie nie miało żadnego podsumowania. Poinformowano nas, że obecny miejscowy plan zagospodarowania obowiązuje.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu dot. asfaltowania ulic Ładnej, Klonowej i Uroczej

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam informację z otwarcia ofert w postępowaniu dot. asfaltowania ulic Ładnej, Klonowej i Uroczej w Borówcu. Niestety kwoty ofert złożonych przez Wykonawców kilkukrotnie przekraczają kwoty, jakie Zamawiający (Urząd) zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu, może jednak okazać się, ze znów zostanie unieważniony.

Informacja z otwarcia ofert

Interpelacja radnej p. Doroty Buchalskiej ws. modernizacji dróg

Szanowni Państwo,

poniżej przekazuję zarówno treść interpelacji pani Doroty Buchalskiej, jak również odpowiedź gminy dot. opóźnień w realizacji zaplanowanych inwestycji drogowych.

Dodam, że ponowny przetarg na modernizację dróg Ładna, Klonowa i Urocza został ogłoszony 02.10, a otwarcie ofert nastąpi dziś o godzinie 10:15. Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2018 r. O wynikach przetargu poinformuję Państwa osobnym wpisem.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Utrudnienia związane z remontem przejazdu kolejowego – ul. Telewizyjna, Koninko

Komunikat ze strony www.kornik.pl:

„W związku z remontem przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 272, w km 187,303, z ul. Telewizyjną w Koninku, od dnia 12.06.2017 r. od godz. 22:00 do 13.06.2017 r. do godz. 5:00 nastąpi całkowite zamknięcie przejazdu.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.”

Dodatkowe kosze na śmieci oraz tablice ostrzegawcze

W Borówcu Nowym zamontowane zostały nowe kosze na śmieci, m.in. przy Biedronce, głównych wejściach do lasów oraz skrzyżowaniach ul. Głównej z Zapomnianą, Grzybobraniem i Graniczną. Do tych koszy, podobnie jak do wszystkich innych, mogą Państwo wyrzucać również woreczki z psimi odchodami.

Mam świadomość, że dodatkowe kosze na śmieci nie rozwiążą problemu braku kultury osobistej i wyrzucania śmieci na pobocze, ale przynajmniej odbiorą jedną ze sztampowych wymówek.

 

Dodatkowo zamontowaliśmy, na prośbę mieszkańców, tablice informacyjno-ostrzegawcze dot. pylistej nawierzchni. Tablica taka w żadnych wypadku nie zastąpi asfaltu, może natomiast uświadamiać i przypominać kierowcom o istniejącym problemie i konieczności ograniczenia prędkości.

pozdrawiam

 

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

email: borowiecnowy.soltys@gmail.com

Życzenia Noworoczne

Powoli zbliżamy się do Nowego 2017 !

Koniec starego roku skłania jednak do podsumowań.

Na wstępie warto nadmienić inwestycje infrastrukturalne w naszej miejscowości. W 2016 zmodernizowano w Borówcu ulice:  Leśna Polana, Karmelowa, Jęczmienna, część ul. Spółdzielczej, Grzybobranie ( o część leśnej wspomnę w dalszej części)  oraz  Kempingową.
W styczniu w ramach z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczestniczyłam w organizacji pokazów mody w kórnickiej OAZIE. Był to mój autorski projekt, który pierwszy raz wprowadziłam w życie w XIX finale WOŚP wśród Polonii w miejscowości Galway w Irlandii. Samo wydarzenie bardzo spodobało się publiczności i w związku z powyższym będzie kontynuowane w przyszłym roku.

W związku z VI edycją konkursu Pięknieje wielkopolska wieś w samorządowym programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 wspólnie z radami sołeckimi i Stowarzyszeniem Przyjazny Borówiec zaproponowaliśmy projekt pt: Borówiec – park historii lokalnej: rewitalizacja dawnego cmentarza ewangelickiego. Projekt przygotowywany został we współpracy z Fundacją Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody w Poznaniu. Celem projektu było zagospodarowanie przestrzeni dawnego cmentarza ewangelickiego, przy jednoczesnym zachowaniu i podkreśleniu wartości historycznej tego miejsca. Planowana była rewitalizacja dawnego cmentarza, połączona z utworzeniem parku, będącego przestrzenią służącą rekreacji i wypoczynkowi dla mieszkańców wsi, a ponadto stanowiąca atrakcję turystyczną miejscowości poprzez informowanie o jej historii.

Projekt został zablokowany na poziomie gminy i nie znalazł się na liście skierowanej do Urzędu Marszałkowskiego. Ze względu na jego dużą wartość kulturalno- historyczną a także spory wkład pracy wielu osób – zamierzamy, po odpowiednich zmianach ponownie złożyć go do konkursu.

Miesiąc maj to wydarzenie sportowe – pierwsze biegi przełajowe w naszej miejscowości „Borówiecka Za-dyszka”. Realizacja zadania była dla mnie nie lada wyzwaniem, ale ostatecznie można uznać, iż bieg był sukcesem zarówno frekwencyjnym jak i organizacyjnym. Na dystansie 10 km wystartowało przeszło 130 osób, natomiast w biegu najmłodszych (dystans 300 metrów) uczestniczyło 69 zawodników. Wyniki był rejestrowane przez elektroniczny system pomiaru czasu.  Trasa została profesjonalnie przygotowana oraz w pełni zabezpieczona przez służby Straży Miejskiej i harcerzy. Posiłki regeneracyjne przygotowały Panie ze Stowarzyszenia Seniorów. Wśród sponsorów znalazły się takie firmy jak: Studio Futurum, Eatalia, Kwestia Smaku, Juniperus, Greta FLOWERS, BlueBerry, Śpiewające Włóczykije, Skaldeko i inni. W roku 2017 zamierzam zorganizować drugą edycję biegu.

W miesiącu czerwcu z okazji Dnia Dziecka po raz kolejny podjęłam się zorganizowania dmuchanego placu zabaw na dziedzińcu świetlicy szkolnej w Borówcu. Wydarzenie spotkało się z ogromną radością wielu dzieci.

W porozumieniu z Regionalną Stacją Krwiodawstwa w Poznaniu uczestniczyłam w akcji edukacyjnej: „ Twoja krew, moje życie” organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020.” Celem akcji było dotarcie do rodziców poprzez dzieci i młodzież oraz wykształcenie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów.  W ramach programu zostały opracowane materiały promocyjne tj. ulotki edukacyjne oraz listy z apelem do rodziców, które zostały rozdysponowane w dniu zakończenia roku szkolnego.

Uczestniczyłam w promowaniu bezpłatnych akcji zdrowotnych Domu Zdrowia w Borówcu np. : Białej soboty.

Budżet Obywatelski – to wrzesień i październik. I prawie o włos byśmy wygrali. Wielkie zaangażowanie członków rad i Pań Sołtysek – szczególnie Pani Sylwii Brzoskowskiej! Również Wszystkim Państwu dziękujemy za udział i zachęcamy (tych którzy jeszcze tego nie zrobili) do  „zameldowania” na terenie Gminy.

Pod koniec roku ogłosiłam konkurs na logo Borówca.

Mimo, iż nie jestem już członkiem Komisji Bezpieczeństwa podejmowałam działania związane z poprawą komunikacji i bezpieczeństwem mieszkańców. Szczególnie istotne było wprowadzenie do przyszłorocznego budżetu pozycji:  budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie kładki dla pieszych przy drodze S-11 w Gądkach (od strony Borówca). Jest ona efektem działań małej grupy mieszkańców, którzy nadzorowali etap uzyskiwania pozwoleń oraz materiałów. Parking dla samochodów przy S-11 będzie szczególnym udogodnieniem dla wszystkich mieszkańców, których członkowie rodzin korzystają z komunikacji miejskiej.

Wielokrotnie monitorowałam do Straży Miejskiej i poruszałam na forum Rady Miejskiej – problem podchodzących pod nieruchomości i wyrządzających szkody dzików.

Nadal uczestniczę w pracach nad aktualizacją strategii gminy Kórnik. Stanowi ona niezbędne narzędzie do określenia kierunków rozwoju gminy oraz sołectwa. Dzięki moim staraniom oraz zachęcaniu gmina stanęła do kilku konkursów o dotacje w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 +. Było to min. Poddziałanie: Promowanie strategii niskoemisyjnych w tym wspieranie multimodalnej mobilności miejskiej, niskoemisyjny transport i efektywne oświetlenie – realizowane w  ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). W ramach przedmiotowego poddziałania realizowane będą kompleksowe projekty polegające na: zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego, budowie infrastruktury transportu publicznego w tym np.: parkingów typu P&R, zintegrowanych centrów przesiadkowych, zapewnienie wygodnych dróg dostępu do przystanków, centrów przesiadkowych, budowie i modernizacji ścieżek rowerowych.

W ramach Priorytetu Inwestycyjnego  10a ( Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.  Cel szczegółowy 3 Poprawione warunki edukacji ogólnokształcącej) gmina wystąpiła o dotacje na rozbudowę Centrum Edukacyjnego w Kamionkach – projekt 1) budowa przedszkola, projekt 2) budowa gimnazjum.  Celem będzie budowa infrastruktury edukacyjnej o charakterze ogólnokształcącym w tym laboratoria do matematyki, nauk przyrodniczych i edukacji języków obcych. Oba projekty zostały odrzucone ze względu na niezachowanie kolejności pozyskiwania dokumentów (decyzja środowiskowa została wydana po uzyskani pozwolenia na budowę). Złożone zostały protesty do Urzędu Marszałkowskiego a następnie odwołanie do sądu administracyjnego. W chwili obecnej po przyznaniu racji Gminie – sąd w postępowaniu odwoławczym cofnął decyzję na poziom Urzędu Marszałkowskiego.

Gmina złożyła również dwa projekty komplementarne (immanentnie związane z dwoma poprzednimi) w ramach PI 10i (Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji …) Realizacja ma zmierzać do  poprawy warunków dydaktycznych w szkołach, t.j. tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty warunków do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i TIK oraz nauczania eksperymentalnego. Celem jest również wsparcie uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych) oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej). Oba projekty znalazły się na liście rankingowej do dofinansowania, jednakże ich los jest uzależniony od tego czy dwa pierwsze projekty infrastrukturalne dostaną się do dofinansowania.

Gmina wystąpiła w konkursie w ramach Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania  energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii  w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i sektorze mieszkaniowym. Celem projektu będzie głęboka modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej – szkoły podstawowej w Bninie.

Podjęłam pierwsze rozmowy z wiceburmistrzem, aby w kolejnych edycjach tego konkursu został zgłoszony przez Gminę projekt na termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkaniowego przy ul. Głównej 4 w Borówcu.

Nadal pozostają konkursy, w których Gmina mogłaby wziąć udziału np. dot. ochrony przeciwpożarowej ( zakupu sprzętu dla OSP) czy rewitalizacji.

Oprócz zachęcania do złożenia wniosków o dotacje unijne wystąpiłam również z inicjatywą aplikowania o dotacje rządowe. Na początku czerwca przedstawiłam założenia Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz warunki konkursu, jednakże Gmina nie skorzystała z tej  sposobności pozyskania środków. Pod koniec roku po raz kolejny kwestia ta została podjęta i omawiana na Komisjach Planowania i Polityki Przestrzennej.

 

W dniu 28.12.2016r. została podjęta uchwała budżetowa. W przyszłorocznym budżecie znajdzie się modernizacja ulic: Granicznej, Klonowej, Ładnej, Uroczej oraz części ul. Różanej. Ponadto budowa oświetlenia przy ul. Wrzosowej.

Przede mną spore wezwania np.: priorytetem przez cały czas pozostaje wykup terenów pod plac zabaw dla dzieci w sołectwie Borowiec Nowy. Działania podejmowane są wielokierunkowo w odniesieniu do kilku nieruchomości. Nadal kluczowa pozostaje zamiana terenów należących do Gminy a położonych na obszarach leśnych z terenami położonymi na miejscach wytyczonych pod drogi (np.: fragment ulicy Grzybobranie ) należących do Nadleśnictwa Babki.

We wrześniu bieżącego roku weszła w życie ustawa krajobrazowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 774 ). Ustawą przyznano radzie gminy kompetencje do ustalania w formie uchwały zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z których mogą być wykonywane. Od dłuższego już czasu gmina przygotowuje się do wdrożenia odpowiednich regulacji a mnie bardzo zależy aby były to regulacje, które w znacznym zakresie ograniczą ilość reklam na naszych ulicach i przyczynią się do utrzymania ładu wizualnego. Problem zbyt dużej ilości reklam na drodze powiatowej został zgłoszony przez Panią sołtys Agnieszkę Plucińską. Działania podjęto gdy podniosłam tę kwestię na gminnym spotkaniu z Wicestarostą. Miejmy nadzieję, iż problem ten będzie monitorowany przez starostwo.

Trwają prace nad przygotowaniem łącznika ekologicznego. W najbliższym czasie odbywać się będą konsultacje społeczne w kwestii zmiany studium uwarunkowań. Jestem zaangażowana w proces tych prac i bardzo zależy mi na utrzymaniem jak największej ilości terenów zielonych.

W tym roku wystąpiłam o zmianę studium uwarunkowań dla części Borówiec Nowy – zależy mi nie tylko na wytyczeniu terenów pod plac zabaw ale również o wprowadzenie ograniczeń podziału działek na małe działki deweloperskie.

Były to kluczowe kwestie podjęte w tym roku.

Miejmy nadzieję, że przyszły rok będzie tak samo owocny a działania jeszcze bardziej skuteczne.

 

Wszystkim Państwu życzę Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku 2017!

Anna Maria Andrzejewska

Ulica Leśna w Borówcu – interwencja jednego z mieszkańców

Aktualizacja: Sołtys Borówca pismo oczywiście poparła, a Gmina zadziałała błyskawicznie! Ulica Leśna już wyrównana.

koparka2

Szanowni Państwo,

Poniżej załączamy treść pisma, które wpłynęło na adres naszej redakcji z prośbą o publikację. Jest to interwencja jednego z mieszkańców ws. katastrofalnego stanu nawierzchni ulicy Leśnej w Borówcu, postawa godna pochwały.

„Do: Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej w UMiG Kórnik

W bardzo złym stanie jest również ulica Leśna w Borówcu na odcinku od Ronda (ul. Poznańska) do ostatniego budynku,

ważnego w życiu mieszkańców jakim jest Przedszkole „Śpiewające Włóczykije”.

Z ulicy tej codziennie (pn-pt) korzysta dwa razy dziennie około 100 rodziców.

Drogi w tak opłakanym stanie jeszcze nie widziałem.

Doraźnym działaniem byłoby wyrównanie drogi (CITO) a docelowo utwardzenie jej ( po przez wykorytowanie i nawiezienie „gruzu” byle nie pyliło bo chodzi o dzieci).

Jak na tej klasy drogę ma ona spory ruch. Może Gmina znajdzie fundusze i na tą operację.

Treść maila udostępniona na profilu FB: sołectw Borówiec oraz przedszkola.

Pozdrawiam i liczę na zrozumienie.

AD”

Remont nawierzchni ul. Grzybobranie

Inwestycja polegająca na ułożeniu nakładki bitumicznej na ul. Grzybobranie powoli dobiega końca. Niestety prace drogowe nie objęły swoim zakresem początkowego fragmentu ulicy, przebiegającego od ul. Głównej przez las, w kierunku ul. Maślakowej. Odcinek ten jest odcinkiem najbardziej uciążliwym, na którym prace wyrównujące przynoszą jedynie efekt krótkotrwały, do pierwszego deszczu.

Z różnych przyczyn Gminie nie udało się dopełnić formalności na czas, w związku z powyższym inwestycja zostanie dokończona po uregulowaniu statusu prawnego tego odcinka. W tej sprawie, oprócz mnie, interweniowało również wielu mieszkańców. Na prośbę jednego z nich, załączam poniżej wiadomość, która wpłynęła do Burmistrza.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

"Szanowny Panie Burmistrzu,

piszę do Pana w sprawie remontu ulicy Grzybobranie w Borowcu, na odcinku od lasu położony został asfalt, 
a odcinek leśny i wjazd z ulicy Głównej pozostał piaszczysty, dziurawy i nieprzejezdny.
Kiedyś przed układaniem kanalizacji wjazd był wyłożony płytami betonowymi (zapłacili za to mieszkańcy z własnych pieniędzy).
Płyty zniknęły, utwardzenie wykonane przez Wuprinż rozmyło się jak mgła i pozostał tor przeszkód.
Moje pierwsze pytanie brzmi: kto podjął decyzję o wylewaniu asfaltu omijając odcinek leśny?
Kto zaniedbał sprawę formalności z przejęciem przez gminę tego odcinka od Lasów Państwowych?
Jako mieszkaniec wsi Borówiec Nowy i gminy Kórnik domagam się naprawy tego odcinka (degradacja nastąpiła przez pojazdy techniczne wykonujące wylewanie asfaltu),
płacę nie małe podatki do gminy (tak przemeldowałem się, żeby podatek trafiał do kasy gminy), często korzystam z tej drogi i nie widzę powodu, żebym miał uszkadzać swoje auto a potem za własne pieniądze je naprawiać.
Podobnym kuriozum, jest moja ulica, gdzie układanie kanalizacji skończyło się na wysokości mojej działki i pozostały odcinek do ul. Maślakowej jest nie utrardzony, podczas ulew droga się rozjeżdża, robią się koleiny a błoto spływające dostaje się do kanalizacji (co jej nie służy) oraz na posesje położone poniżej.
Pisałem w tej sprawie do Działu ds. Eksploatacji kilka m-c temu.
Od Pańskich pracowników (Dział podległy Pani Krakowskiej usłyszałem że wciąż jesteśmy nie zadowoleni, bo albo nie podoba się nam że "pływamy" albo że nam się kurzy.
Na wspomniane pismo do dziś nie dostałem odpowiedzi a osobista wizyta skończyła się na odpowiedzi: "będą wolne środki to pomyślimy" i myślenie trwa do dziś a jesień jak widać jest obfita w deszcze. Ten odcinek ma ok 30-40m.
P.S. Kopia skierowana do Dz. Eksploatacji oraz Pani Sołtys Borówiec Nowy (z prośbę o publikację na stronie).
Z poważaniem i w oczekiwaniu na konkretne działania"