Aktualności Borówiec

Znaleziono klucz

i 2018-11-25 Autor: Agnieszka Plucińska

Uwaga mieszkańcy,

w dniu dzisiejszym przy bankomacie na ul. Poznańskiej w Borówcu znalazłam klucz.

Zguba do odebrania u mnie. Kontakt tel. 515 229 675

Agnieszka Plucińska

sołtys sołectwa Borówiec

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – grafiki w lepszej jakości

W związku z nieczytelnością udostępnionych grafik, w poniższym linku udostępniamy do pobrania pliki lepszej jakości.

 

https://www.dropbox.com/sh/2ycs4ezl2zotauw/AACmj5Ts_o7H1FZyS6UJRBUxa?dl=0 

 

Jednocześnie przypominamy, że w dniach od 16 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. można składać do UMiG Kórnik pozaproceduralne wnioski do projektu zmiany studium w formie pisemnej (o zachowaniu wskazanego terminu będzie decydowała data stempla pocztowego).

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy, numer ewidencyjny działki i nazwę obrębu geodezyjnego, której dotyczy wniosek oraz podanie wnioskowanego przeznaczenia terenu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik, udostępniony został projekt zmiany studium i umożliwiono mieszkańcom składanie dodatkowych wniosków do projektu przed jego przekazaniem do dalszej procedury, wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Link do tekstu STUDIUM: https://www2.kornik.pl/Image/files/2018/tekst_studium_projekt.pdf

I Sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik

Szanowni Państwo,

w dniu 21.11.2018 r. w sali OSP w Kórniku odbyła się I sesja RMiGK. Podczas sesji zarówno radni, jak i Burmistrz – p. Przemysław Pacholski, złożyli uroczyste ślubowanie.

Podczas tej sesji wybrano także przewodniczącego rady – p. Adama Lewandowskiego (Bezpartyjni), który pełnił tę funkcję także w poprzedniej kadencji. Pan Adam został wybrany jednogłośnie (20 głosów na 20 obecnych radnych), oraz Wiceprzewodniczących:

  1. Wiceprzewodnicząca – Anna Andrzejewska (Bezpartyjni)
  2. Wiceprzewodniczący – Andrzej Surdyk (Bezpartyjni)
  3. Wiceprzewodniczący – Roman Genstwa (Bezpartyjni)

p. Przemysław Pacholski przedstawił również I Wiceburmistrza Gminy, którym jest p. Sebastian Wlazły, dotychczas pełniący funkcję kierownika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Gratulujemy!

Wiem czym oddycham – głosowanie na czujnik jakości powietrza


Borówiec bierze udział w drugiej edycji konkursu „Wiem czym oddycham”, w ramach którego mamy szansę na instalację czujnika jakości powietrza przy ul. Głównej.

100 lokalizacji, które do 5 grudnia otrzymają największą ilość głosów, otrzyma taki czujnik za darmo. W ubiegłorocznej edycji zwyciężyły m.in. Kamionki. Warto jednak zauważyć, że wiarygodność pomiaru z jednego czujnika w Kamionkach powinna być weryfikowana przynajmniej jeszcze jednym pobliskim pomiarem (mogą pojawiać się lokalne zawirowania odczytu wynikające np. ze zlokalizowania komina w bezpośrednim sąsiedztwie czujnika), stąd m.in. pomysł na czujnik w naszej miejscowości.

Szczegóły konkursu oraz link do głosowania znajdą Państwo na stronie:

https://wiemczymoddycham.pl/zglos-lokalizacje/2492-borowiec-glowna-28/

Zachęcamy do głosowania, a Panu Mikołajowi dziękujemy za inicjatywę!

 

Jednocześnie w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominamy o całkowitym zakazie spalania śmieci w piecach i kominkach, jak również o zasadach prawidłowego palenia w kominku: https://www.kominki-godzic.pl/blog/palenie-kominek-ekologiczne-spalanie-bez-smogu/

NASZ LAS

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi wycinki lasu przy ul. Spółdzielczej – uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej wycinane są wyłącznie drzewa uszkodzone w wyniku działania wiatru lub uschłe podczas suszy, które stwarzają zagrożenie pożarowe lub epidemiologiczne. Zgodnie z informacjami od Pana Leśniczego Przemysława Hipś wycinki w tym roku będą miały charakter wyłącznie kosmetyczny i nie jest przewidziany wyrąb całkowity kwartałów.

Jednocześnie przypominany, iż zgodnie z ustawą o lasach art. 29 ust 1. Wjazd do lasu pojazdami silnikowymi lub zaprzęgowymi  dozwolony jest jedynie drogami publicznymi , wjazd zaś na drogi leśne jest dozwolony tylko wtedy, gdy są oznakowane drogowskazami lub innymi znakami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

Ust. 2 Postój pojazdów , o których mowa w ust 1. Na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

Informacje na temat bezprawnie parkujących czy wjeżdżających pojazdów do lasu można zgłaszać do Staży Leśnej tel . 061 8 788059 wew.  30

W celu zbliżenia lokalizacji leśnej zapraszamy do skorzystania z mapy : https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Roczny program współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi

Urząd Miasta i Gminy Kórnik zaprasza do składania uwag dotyczących „Rocznego program współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Głównym celem Programu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między Gminą a organizacjami pozarządowymi.

Uwagi można kierować do dnia 7 grudnia br. do Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 41, tel. 61 8 972 611, drogą mailową na adres ngo@kornik.pl lub drogą pocztową.

W dniach 23, 30 listopada oraz 7 grudnia br. od godziny 15:30 do 19:30 pracownik Urzędu Miasta i Gminy Kórnik będzie pełnił dyżur w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu, pl. Niepodległości 41 w Kórniku.

Link do programu: https://www2.kornik.pl/Image/files/2018/projekt%20programu%202019.pdf

Spotkanie mikołajkowe dla dzieci – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na coroczne spotkanie gwiazdkowo-mikołajkowe do Borówca! 

07.12.2018 r. g. 17:30 – 19:30

W tym roku nasze spotkanie uświetni występ teatru Fuzja, który zaprezentuje przedstawienie ineteresujące zarówno dla młodszych, jak i starszych pn. „Takich świąt jeszcze nie było”.

Zapraszamy do wspólnego spędzenia tego przedświątecznego czasu!

Jak zawsze będzie choinka, będzie wizyta Gwiazdora, będą upominki dla najmłodszych, kawa i ciacho dla starszych.

Zapraszamy – sołtyski i rady sołeckie Borówca

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik – projekt

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 16 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. na stronie internetowej UMiG Kórnik w zakładce „Konsultacje społeczne” będzie można zapoznać się z projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik – dla zachodniej części Gminy (na zachód od drogi S11 i rynny jezior kórnickich).

W terminie wskazanym powyżej można składać do UMiG Kórnik pozaproceduralne wnioski do projektu zmiany studium w formie pisemnej (o zachowaniu wskazanego terminu będzie decydowała data stempla pocztowego).

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy, numer ewidencyjny działki i nazwę obrębu geodezyjnego, której dotyczy wniosek oraz podanie wnioskowanego przeznaczenia terenu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik, udostępniony został projekt zmiany studium i umożliwiono mieszkańcom składanie dodatkowych wniosków do projektu przed jego przekazaniem do dalszej procedury, wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Link do STUDIUM: https://www2.kornik.pl/Image/files/2018/tekst_studium_projekt.pdf

Grafika – miasto Kórnik

Grafika – gmina Kórnik

III Niepodległościowy Borówiecki Marsz z kijkami

Po 123 latach niewoli, w 1918 roku, dzięki bohaterskim czynom naszych przodków, Polska wróciła na mapy świata! Polska stała się wolna! Polska odzyskała Niepodległość!
W Borówcu z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowany został marsz nordic walking. Jakże słoneczna i wesoła była to niedziela. Zarówno obchody stulecia odzyskania niepodległości, wspaniała pogoda, jak i rewelacyjni uczestnicy marszu sprawiły, że ten dzień był wyjątkowo radosny! Grupa ponad 70 osób spotkała się, by wspólnie przejść 6 km pod okiem instruktorów, którzy przez całą trasę czuwali nad prawidłową techniką chodzenia. W połowie trasy przewidziano dla nas przerwę z zabawą ruchową. Nie było łatwo ale wspólnie poradziliśmy sobie z zadaniami przygotowanymi przez instruktorów.

Na zakończenie marszu, dla wyrównania spalonych kalorii, czekał na nas rogal świętomarciński oraz konkurs wiedzy o historii Polski, oczywiście z nagrodami w postaci książek o tematyce związanej z niepodległością.

Wszystkim serdecznie dziękuję za udział i za wszelką pomoc w organizacji wydarzenia,

Sylwia Brzoskowska

Zdjęcia: Jarosław Janowski

Zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,
w sytuacji, gdy ustawą z dnia 07.11.2018r. ustanowiono 12 listopada 2018r. jako dzień wolny od pracy, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys informuje, że wszystkie odbiory odpadów zaplanowane w harmonogramach w dniach od 12.11.2018r. do 16.11.2018r. odbędą się zgodnie z przedstawionymi poniżej zmianami :
1. odpady zmieszane i odpady BIO :
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 12.11.2018r. odbędzie się w dniu 13.11.2018r.
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 13.11.2018r. odbędzie się w dniu 14.11.2018r.
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 14.11.2018r. odbędzie się w dniu 15.11.2018r.
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 15.11.2018r. odbędzie się w dniu 16.11.2018r.
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 16.11.2018r. odbędzie się w dniu 17.11.2018r.
2. odpady segregowane ( papier, szkło, tworzywa sztuczne ) :
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 12.11.2018r. odbędzie się w dniu 17.11.2018r.
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniach od 13.11.2018r. do 16.11.2018r. odbędzie się bez zmian

Praca PSZOK-u Kórnik zlokalizowanego w Czołowie będzie odbywała się bez zmian od godz. 10:00 do 18:00.

źródło: kornik.pl