Aktualności Borówiec

Życzenia

III edycja borówieckiej Za-dyszki

i 2018-03-19 Autor: Agnieszka Plucińska

Drodzy Mieszkańcy,

Już przyjmujemy zapisy na III edycję borówieckiej Za-Dyszki.

Gorąco zachęcamy do udziału, szczególnie dzieci. 

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej na stronie  www.maratonczykpomiarczasu.pl  do dnia 15 kwietnia 2018 r. włącznie.

Bieg jest współfinansowany ze środków budżetu Gminy Kórnik.

Wiosenny marsz z kijkami

i 2018-03-19 Autor: Agnieszka Plucińska

Drodzy Mieszkańcy,

serdecznie zapraszamy na kolejną edycję wiosennego marszu z kijkami. Startujemy w sobotę, 7 kwietnia o godz. 11.00 na boisku przy budynku starej szkoły. Marsz prowadzony będzie przez profesjonalnych instruktorów, dlatego zapraszamy również osoby początkujące. Udostępniamy również kijki. Chętne osoby prosimy o zgłoszenia.

Do zobaczenia !

INFORMACJE Z NADLEŚNICTWA

We wtorek 13 marca odbyło się zorganizowane przez Zielony Peryskop spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa. Zaproszeni goście przybliżyli najważniejsze zasady gospodarowania zasobami leśnymi a także przedstawili plany najbliższych działań.
Zgodnie z przekazanymi informacjami ilość lasu na terenie naszego nadleśnictwa zwiększa się cały czas pod względem masy i obszaru. Głównym problemem jest zapewnienie ciągłości szlaków migracji zwierzyny. Istniejący przed laty ciąg ekologiczny został poprzecinany zabudową, szlaki poprzecinały drogi i płoty. Jeszcze w 1986r. na naszym terenie żyło 12 łosi. Niedopilnowanie ciągów ekologicznych spowodowało śmierć kilku z tych zwierząt. Aktualnie w okolicy żyją 3 łosie.
Zwiększająca się gęstość zaludnienia i intensywność zabudowy stanowi wyzwanie planistyczne dla gminy w kwestii zapewnienia bezpiecznych dla zwierząt szlaków migracji. Niedopatrzenia w tym zakresie mogą spowodować zarówno szkody dla środowiska, jak i zagrożenie w ruchu drogowym. Koniecznym jest uwzględnienie tych zagadnień w tworzonych miejscowych planach zagospodarowania. Zmiany zagospodarowania spowodowały nieodwracalne zmiany w przyrodzie. Po wybudowaniu oczyszczalni w ciągu jednego sezonu zaniknęło jezioro Borówieckie.
Gospodarka leśna prowadzona jest na podstawie „Planu urządzenia lasu”, który sporządzany jest na okres 10 lat i stanowi dla Nadleśnictwa wiążącą podstawę wszelkich prowadzonych działań. Przedstawiciele Nadleśnictwa przedstawili przykładowe Plany, w tym obowiązujący Plan dotyczący naszego obszaru (Nadleśnictwo Babki). Przewidziana planem ilość wycinki nie może zostać zwiększona. Nie wolno również przekroczyć określonego wieku drzew do wycinki. Tak zwany „wiek rębny” wynosi około 100 lat, w zależności od gatunku drzew (dla sosny jest to 80 lat, ale już dla buka – 140). Wycinane są również drzewa suche i zagrażające bezpieczeństwu. Stwierdzone przypadki zagrożenia bezpieczeństwa związane ze stanem drzew należy zgłaszać do leśniczego, Przemysław Hipś tel. 784-068-372 lub mailowo przemyslaw.hips@poznan.lasy.gov.pl . Zagrożenia można zgłaszać niezależnie od tego czy jest to las państwowy czy prywatny. Po przyjęciu zgłoszenia lasy zlecą wykonawcy podjęcie odpowiednich działań.
Aktualnie na obszarze naszych miejscowości (Kamionki, Daszewice, Borówiec, Szczytniki) prowadzone są w kilku miejscach planowe wycinki, wynikające bezpośrednio z obowiązującego Planu urządzenia lasu. W kilku miejscach jest to tzw. „trzebienie”, w kilku zręb całkowity. Miejscem planowego zrębu całkowitego jest teren przy drodze Koninko-Borówiec, które wzbudziło ostatnio spore zaniepokojenie mieszkańców. Obszar wyrębu w tym i innych miejscach zostanie w całości obsadzony nowym lasem. Ważne jest, że miejsca w których jest las nadal pozostanie lasem, żadna z prowadzonych wycinek nie jest związana ze zmianą przeznaczenia terenu, byłoby to niezgodne z obowiązującymi przepisami.
Podczas wycinki, ze względu na ochronę ptaków w dziuplach, drzewa dziuplaste są pozostawiane jeśli nie zagrażają bezpieczeństwu.
Rodzaj dokonywanych nasadzeń zależy od żyzności gleby. Sosna jest sadzona w miejscach gdzie inne gatunki nie znajdą odpowiednich warunków do rozwoju. Większość lasów na naszym terenie to lasy sosnowe, jednak w okolicy obserwatorium astronomicznego w Borówcu posiadamy leśną perełkę – unikatowy las modrzewiowy. Rosnące tu na obszarze 28 hektarów modrzewie mają 179 lat wykorzystywane są do produkcji nasion, które pozyskuje się bez wyrębu cennych drzew – szyszki zbierają alpiniści.
2018 rok to ostatni rok aktualnego Planu urządzenia lasu. Trwa przygotowanie planu obejmującego kolejne dziesięciolecie. W tym roku zaczną się konsultacje społeczne dotyczące nowego Planu. Zostaniemy o tym fakcie powiadomieni.
Nadleśnictwo zainteresowane jest zalesianiem kolejnych obszarów. W przypadku przeznaczenia terenów w planie miejscowym pod las, istnieje możliwość przejęcia tych terenów przez Nadleśnictwo. W przypadku potrzeby innego zagospodarowania terenów należących do Lasów Państwowych istnieje możliwość zamiany gruntów. Przykładowo w związku z potrzebą budowy kościoła w Borówcu zamieniono 2,5 hektara gruntów w Borówcu na 0,3 hektara w Poznaniu.
W pobliżu obszarów leśnych dopuszczalna jest zabudowa w odległości 12m od granicy lasu.
Na południe od Borówca (pomiędzy Borówcem a Mościenicą) las przecina pas terenu będącego własnością Zarządu Dróg Powiatowych. Z uzyskanych na spotkaniu informacji wynika, że w najbliższym czasie nie ma planów inwestycyjnych związanych z budową drogi w tym miejscu, teren pozostaje wydzielony w związku z planowaną budową magistrali wodociągowej w tym miejscu.
Warto wiedzieć, że w przypadku dróg należących do Lasów Państwowych obowiązuje zakaz ruchu pojazdów. Taka sytuacja dotyczy przykładowo 2 fragmentów w linii ul. Spółdzielczej. Nadleśnictwo nie ustawia tam szlabanów, nie chcąc utrudniać funkcjonowania mieszkańcom.
Pytania o stan posiadania można kierować do pani Katarzyny Gomułkiewicz Nadleśnictwo Babki.
Aktualny Plan Urządzenia Lasu:
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_babki/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa
Decyzja zatwierdzająca
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_babki/plan_urzadzania_lasu/decyzja_ministra

Harmonogram oświetlania ulic w Borówcu Nowym

Szanowni Państwo,

w dniu 19.02.2018 otrzymałam pismo od Rady Miasta i Gminy Kórnik z prośbą o wskazanie trzech kluczowych inwestycji związanych z oświetleniem ulic w sołectwie. Pismo miało związek z przystąpieniem rady do prac nad harmonogramem oświetlania ulic w całej gminie.

Pragnę w tym miejscu nadmienić, iż na zebraniu wiejskim sołectwa Borówiec Nowy, które odbyło się w dniu 07.02.2018 r., wspólnie omawialiśmy ten temat, niejako wyprzedzając oficjalne pismo, ażeby wypracować propozycję, która będzie najbardziej sprawiedliwa.

Jako sołtys, po uzgodnieniach z radą sołecką Borówca Nowego, zaproponowałam rozwiązanie tożsame jak dla harmonogramu dróg tj. algorytm zawierający 3 zmienne:

1.Charakter ulicy (1-lokalna, 3- dojazdowa, 6- główna)

2.Długość ulicy

3.Ilość budynków na ulicy

Waga= (charakter ulicy*ilość domów)/(długość ulicy w m/100)

Liczba domów została zaktualizowana przeze mnie we wrześniu 2017, a wskutek zastosowania powyższego równania przedstawiłam na zebraniu tabelę z wykazem ulic wg wag. Pierwsze z nich prezentowały się następująco:

Nazwa ulicy Ch. Długość Liczba domów Waga
Nad Potokiem 3 700 21 9
Borowikowa 3 500 13 7,8
Maślakowa 3 400 10 7,5
Pod Borem 3 650 16 7,4
Spółdzielcza 3 650 16 7,4
Grzybobranie 3 800 18 6,75
Pod Lasem 3 650 14 6,5
Różana 1 300 18 6

 

Zaproponowałam, by w pierwszej kolejności oświetlić ulice, które są ulicami doprowadzającymi do pozostałych, lokalnych dróg (oznaczone kolorem czerwonym), co po owocnej dyskusji zostało oficjalnie zaakceptowane przez uczestników zebrania. Jednocześnie zapewniam, że cały ranking zostanie Państwu przedstawiony po kolejnej aktualizacji liczby budynków, którą planuję wykonać w maju. Na wniosek kilkorga z mieszkańców rozważam także wprowadzenie kolejnej zmiennej do algorytmu dla pozostałych ulic, tj. długość okresu zamieszkiwania. Myślę, że ten temat będzie przedmiotem obrad kolejnego zebrania.

Podsumowując, pismem z dnia 12.03.2018 r. przekazałam Radzie Miasta i Gminy Kórnik propozycję oświetlenia w najbliższym czasie 4 ulic z Borówca Nowego, przy czym podkreśliłam, iż w mojej opinii liczba ulic przeznaczonych do oświetlenia z danej miejscowości powinna być obliczona proporcjonalnie do wielkości sołectwa (liczby jego mieszkańców i liczby ulic w danych sołectwie). W przeciwnym wypadku, Borówiec może czekać na poprawę bezpieczeństwa na drogach nawet kilkanaście lat. Jeśli otrzymam odpowiedź, niezwłocznie ją Państwu przekażę.

 

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

 

Medale na III. edycję Borówieckiej Za-dyszki

Serdecznie zapraszamy do zapisów do NASZEGO lokalnego biegu Borówiecka Za-dyszka

www.maratonczykpomiarczasu.pl

Wiosenny marsz z kijkami w Borówcu!

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję borówieckiego marszu z kijkami!
W tym roku spotykamy się w dniu 07.04.2018 r. (sobota) o godz. 11:00 na boisku przy Starej Szkole w Borówcu.

Po krótkiej rozgrzewce, prowadzonej przez instruktorów Nordic Walking, wybierzemy się na około 6-cio kilometrowy marsz po okolicznych lasach.
Zapraszamy wszystkich, nawet te osoby, które jeszcze nigdy nie miały przyjemności maszerowania z kijkami. Nasi instruktorzy przez cały czas trwania marszu będą czuwać nad prawidłową techniką. Osoby, które nie posiadają własnych kijków i chciałyby skorzystać z bezpłatnie udostępnianych przez nas, prosimy o wcześniejszą rezerwację.

Uczestników zapraszamy do zapisywania się do wydarzenia, pozwoli nam to oszacować potencjalną liczbę uczestników.
Dla każdego przewidujemy wiosenny upominek!

Zapraszamy!

Sołtyski i Rady Sołeckie Borówca i Borówca Nowego

III EDYCJA BORÓWIECKIEJ ZA-DYSZKI – SOBOTA  21 KWIETNIA 2018r.

 

STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY BORÓWIEC oraz GRUPA ZIELONY PERYSKOP ZAPRASZAJĄ NA III EDYCJĘ BORÓWIECKIEJ ZA-DYSZKI, która odbędzie się w SOBOTĘ  21 KWIETNIA 2018r.

W RAMACH IMPREZY ODBĘDĄ SIĘ BIEGI :  300 M DLA DZIECI (godz. 12:30) oraz  10 KM DLA DOROSŁYCH ( godz. 13:30 )

Kategorie wiekowe DOROSŁYCH: KOBIETY/MĘŻCZYŹNI

K/M : 16 – 21 lat (roczniki 2002 – 1997)

K/M : 22 – 29 lat (roczniki 1996 – 1989)

K/M : 30 – 40 lat (roczniki 1988 – 1978)

K/M : 41 – 55 lat (roczniki 1977 – 1963)

K/M : 56 lat i wyżej (roczniki 1962 i później)

 

Kategorie wiekowe DZIECI:

  1. 2013-2015
  2. 2011-2012
  3. 2009-2010
  4. 2006-2008
  5. 2003-2005

Kategorie zostaną utworzone tylko w przypadku sklasyfikowania w nich co najmniej 3 zawodników/zawodniczek, w przeciwnym razie zawodnicy zostają przyłączeni do innych kategorii.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za miejsca 1 – 3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz dzieci. Nagrody w każdej kategorii wiekowej uzależnione są od hojności sponsorów. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal.

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej na stronie  www.maratonczykpomiarczasu.pl  do dnia 15 KWIETNIA 2018 r. włącznie.

Bieg jest współfinansowany ze środków budżetu Gminy Kórnik.

Szczegóły biegu podane zostaną w regulaminie na stronie:www.maratonczykpomiarczasu.pl

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Anna Maria Andrzejewska Tel.  519 488 805

Wielkanocny kiermasz charytatywny i zbiórka żywności

MPZP dla terenów łącznika ekologicznego

Uwaga!

Na stronie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pojawił się tekst mpzp dla terenów łącznika ekologicznego wraz ze szczegółową mapą.

Przypomnę, że tereny łącznika ekologicznego mają być wyłączone spod zabudowy oraz służyć ochronie terenów zielonych o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

Zachęcam do zapoznania się oraz uczestnictwa w dyskusji publicznej, która odbędzie się w dn. 19.03.2018 r. o godz. 18:00 w sali OSP w Kamionkach.

Projekt MPZP

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy