Aktualności Borówiec

PLANETA ODZYSKU, drzewko za elektroodpad EKO -edukacja, część trzecia

Recykling tego, co już zostało wydobyte z ziemi to ogromna ulga dla środowiska. Jednak jest jeszcze jedna dobra praktyka, która ma nawet większą moc – przedłużanie przydatności (REUSE).

Zanim oddasz do recyklingu, w pierwszej kolejności postaraj się naprawić uszkodzony sprzęt lub znaleźć dla niepotrzebnej Ci rzeczy nowego właściciela. Możesz oddać ją lub sprzedać osobom, którym jeszcze posłuży. 

STOP włamaniom – czujność sąsiedzka

Uwaga!

W ostatnim tygodniu wielu mieszkańców na zapisach z monitoringu zauważyło grupę osób, która nocą (w godz. 2-4) wchodzi na teren posesji i ogrodów, prawdopodobnie celem oględzin przed włamaniem. W związku ze zbliżającym się weekendem majowym – prosimy o wzmożoną czujność i ostrożność, jak również o informowanie dzielnicowego o podejrzanych osobach zaglądających na posesje. Przypominamy numer telefonu do dzielnicowego: 519 064 526.

źródło: https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/

PLANETA ODZYSKU, drzewko za elektroodpad EKO -edukacja część druga

Elektroodpady to wszystkie niepotrzebne Ci już przedmioty, które są zasilane na prąd lub baterie. Prostym przykładem są kable, baterie, ładowarki, telefony, a mniej intuicyjne – elektroniczne zabawki. Elektroodpadami jest więc również mówiąca lalka czy świecąca się piłka. Jeśli nadal masz wątpliwości, na każdym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym znajduje się symbol przekreślonego kontenera. Właśnie on oznacza, że taki niepotrzebny już sprzęt musi trafić do specjalnego punktu zbiórki. Nigdy do zwykłego śmietnika.

PLANETA ODZYSKU, drzewko za elektroodpad

EKO -edukacja część pierwsza

Czy wiesz, że każdego roku do produkcji urządzeń zaawansowanych technologicznie (komputerów, telefonów, itp)  na całym świecie zużywa się około 320 ton złota i 7500 ton srebra? Kolejne tony metali ziem rzadkich i innych cennych surowców wykorzystywane są do produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Te wszystkie skarby są ukryte również w Twoim domu. A przetrzymując stare, nieużywane sprzęty elektryczne i elektroniczne nie tylko zagracasz swoje mieszkanie, blokujesz też cenne surowce, które mogłyby zostać przetworzone i ponownie użyte do produkcji nowych przedmiotów. 08.05.2021 (sobota), to super okazja, aby zrobić porządek w domu, odszukać niepotrzebne już urządzenia, podarować im drugie życie i zadbać o naszą planetę. Zobacz, jak to zrobić w 6 krokach.

Z elektroodpadów można odzyskać cenne surowce, takie jak tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne, metale ziem rzadkich, metale szlachetne, szkło. Dzięki recyklingowi elektrośmieci przyczyniasz się do ponownego użycia i odzysku cennych surowców. A dzięki temu masz swój ważny wkład w zmniejszenie ogromnych zanieczyszczeń i emisji związanych z pierwotnym wydobywaniem tych surowców z ziemi. 

CDN…

22 kwietnia DZIEŃ ZIEMI

Z okazji DNIA ZIEMI wraz z firmą HiProMine S.A. i CCR Reverse przy współpracy z Miastem i Gminą Kórnik mam zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w pierwszej naszej wspólnej EKO- akcji:

„PLANETA ODZYSKU, drzewko za elektroodpad”, w ramach której zachęcamy uczestników do bezpiecznego pozbywania się elektroodpadów.

Dzięki firmom CCR RELECTRA, Elektrorecykling i Fundacji Zaraz Wracam będziemy podpowiadać na różnych stronach społecznościowych jak w łatwy sposób zadbać o środowisko a dnia 08.05.2021 r w godzinach 10-12 przy świetlicy wiejskiej w Borówcu oraz w godzinach 11-13 przy boisku w Koninku zbierzemy przyniesione elektroodpady.

Pierwsze 50 osób, które dostarczy w trakcie wydarzenia do naszego punktu odpady takie jak zepsute i zużyte telefony, drukarki, komputery itp. otrzyma:

Borówiec: krzak Borówki amerykańskiej lub nawóz organiczny firmy HiProMine S.A.,

Koninko: kasztanowiec lub nawóz organiczny firmy HiProMine S.A.

Zachęcamy również do uczestniczenia w naszym konkursie!

Każdy kto pojawi się w dniu zbiórki w stroju wykonanym z materiałów recyklingowych „Recy- ciuszek”  otrzyma upominek a najlepsze prace zostaną nagrodzone specjalnie!

Czekamy na WAS!

Osoby do kontaktu:

Radna Masta i Gminy Kórnik: Anna Maria Andrzejewska tel. 519 488 805,

sołtys Borówca: Agnieszka Plucńska tel. 515 229 675

sołtys Koninka: Monika Kijak 790 555 612

WIOSENNE SPRZĄTANIE BORÓWCA

i 2021-04-14 Autor: Agnieszka Plucińska

Serdecznie zapraszamy ! Wspólnie zadbajmy o czystość naszej wsi.

Śmieci można zbierać również do własnych worków.

Wiosenne sprzątanie Borówca

Zapraszamy do wzięcia udziału w corocznej, wiosennej akcji sprzątania Borówca. Worki wydawane będą w sobotę od 10 do 11 pod świetlicą, jednak śmieci można zbierać także do własnych worków.

Zebrane odpady najlepiej ustawić wzdłuż głównych ulic: Poznańska, Szkolna i Główna, skąd zostaną odebrane przez Urząd.

Zachęcamy do wzięcia udziału w sprzątaniu naszej miejscowości, zadbajmy wspólnie by nasz Borówiec był piękny, zielony i czysty.

Dla uczestników akcji przewidziano EKOupominki, ufundowane przez sołectwa oraz Stowarzyszenie Zaangażowani z Borówca.

Będą doświetlone przejścia w Sołectwie Borówiec

i 2021-04-08 Autor: Agnieszka Plucińska

Drodzy Mieszkańcy,

w dniu dzisiejszym otrzymałam dobre wieści z Urzędu.

Życzenia Wielkanocne

Sprawozdanie z XXX Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik

W dniu 31 marca 2021 roku, w trybie zdalnym, odbyła się XXX sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik. W czasie marcowej sesji podjęto szereg, z których najważniejsze to:

1. Pozytywnie rozpatrzono projekt autopoprawki do budżetu gminy na 2021 r., która zakłada przesunięcie środków w kwocie 500.000,00 zł z zadania: „budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego (w wyniku otrzymania dotacji z Powiatu Poznańskiego) do rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (250 000,00 zł), do rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka (230 000,00 zł) oraz na dotację celową (20 000,00 zł Stowarzyszenie Grupa Rowerowa Szczytniki- Koninko).

2. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do ronda w rejonie miejscowości Żerniki w zakresie wypłaty odszkodowań za przejęte pod inwestycje grunty (kwota 400 000,00 zł).

3. Przyjęto „Strategię rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2020-2036”, która jest kompleksowym dokumentem zawierającym analizę możliwych i planowanych działań, jakie należy podjąć, aby przyczynić się do realizacji zobowiązań i celów określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce.

4. Pozytywnie zaopiniowano „Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik. Celem programu jestmotywowanie uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji m.in. poprzez przyznawanie nagród zwieńczających kolejny etap edukacji oraz poprzez organizację konkursów grantowych pozwalających na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, uczestnictwo
rywalizacji gminnej, powiatowej, wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej zarówno naukowej, artystycznej i sportowej.

5. Uzyskaliśmy informację, że Przewodniczący Rady otrzymał powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza oraz Rady Miasta i Gminy Kórnik.

6. Wiceburmistrz Bronisław Dominiak poinformował, że progi na ul. Granicznej w Borówcu zostaną zainstalowane pod koniec maja br. Ponadto opracowywany jest projekt remontu boiska przy ul. Szkolnej 2, realizacja zadania ma być zakończona w 2021 roku.

Korzystając z okazji chciałbym życzyć mieszkańcom Borówca zdrowych i spokojnych

Świąt Wielkanocnych oraz wiele radości, nadziei i optymizmu.

Jarosław Janowski

Wszystkie materiały dostępne pod linkiem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/124102