Inwentaryzacja ulic- podsumowanie

Szanowni Mieszkańcy,

zgodnie z obietnicą oraz podjętą uchwałą na ostatnim zebraniu wiejskim przedstawiamy do publicznej wiadomości metodę tworzenia inwentaryzacji oraz spis ulic. Zgodnie z naszą i mieszkańców wolą uchwała z załączoną inwentaryzacją została złożona w Gminie.

Borówiec – ulice

Słowo o ulicach