Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w Borówcu

Szanowni Państwo,

na skutek licznych interwencji, zarówno sołtys Borówca, sołtys Borówca Nowego, jak i samych mieszkańców, włodarze naszej gminy dostrzegli potrzebę poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych.

W dniu 27.06.2018 r. na platformie zakupowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik ogłoszone zostały trzy postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej, która wprowadzałaby strefę zamieszkania* na wielu ulicach osiedlowych w Borówcu (i w Kamionkach na os. Długim).

Szczegóły dotyczące postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/142592 – rejon od Klonowej do Gruszkowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/142591 – rejon od Spółdzielczej w Borówcu do ul. Kamiennej w Kamionkach

https://platformazakupowa.pl/transakcja/142588 – rejon od Dębowej do Źródlanej

 

*Strefa w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku).

Ponadto:

  • Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
  • Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych (w naszym przypadku najprawdopodobniej, wzorem osiedla Północnego, dopuszczone będzie parkowanie w miejscach niewyznaczonych)
  • Progi zwalniające nie muszą być oznaczone znakami pionowymi.
  • Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. (źródło: Wikipedia)

Czy wprowadzenie strefy rzeczywiście wpłynie na ograniczenie prędkości pojazdów oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów?

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska