Dzisiaj (03.08.2023r.) o godzinie 14:00 wiceburmistrz Sebastian Wlazły podpisał akt notarialny dotyczący zakupu na rzecz Gminy Kórnik działki nr 283 położonej w obrębie Borówiec.

Zgodnie z zapisami aktu notarialnego działka o powierzchni 0,2979 ha zostanie zagospodarowana z przeznaczeniem pod tereny zabudowy usług publicznych, sportu i rekreacji oraz tereny dróg publicznych.

Uchwałą nr LVII/876/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 czerwca 2023 roku Rada wyraziła zgodę na nabycie w drodze zakupu prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Borówiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 283.