Szanowni Państwo,

w tym wyjątkowym czasie chciałabym zatrzymać się na chwilę i podzielić z Wami radością zbliżających się Świąt.  Niech będą one dla Was okazją do spędzenia czasu z najbliższymi, chwili refleksji, odpoczynku od codziennego zgiełku i naładowania baterii na nowe wyzwania. Życzę spokoju, szczęścia i miłości.

Niech Nowy 2024 przyniesie wiele inspiracji, motywacji i satysfakcji. Niech będzie pełen optymizmu, pozytywnej energii i zrealizowanych marzeń.  Oby każdy dzień był krokiem naprzód.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Przy tej okazji chciałabym przedstawić podjęte działania jako radnej w mijającym 2023 roku.

Na sesjach rady Miasta i Gminy Kórnik złożyłam dwie interpelacje:

 • Interpelacja dot. umiejscowienia przystanków autobusowych w lokalizacji Kórnik- Błonie.
 • Interpelacja dot. budowy rond na skrzyżowaniach ulic Magazynowej, Składowej, Telewizyjnej, Jana Gutenberga z wylotem drogi S11

Ponadto na sesjach złożyłam następujące wnioski:

 • w sprawie pozyskania dofinansowania z programów regionalnych i krajowych;
 • w sprawie realizacji nasadzeń zieleni przy wjeździe do Kórnika;
 • w sprawie równania dróg Kempingowej (Borówiec)  i Mieczewskiej (Kamionki);
 • w sprawie ograniczenia prędkości pojazdów poruszających się po ul. Głównej i Poznańskiej Borówiec/ Kamionki;
 • w sprawie przystąpienia do działań nad Planem Ogólnym zgodnie z nową ustawą o planowaniu przestrzennym;
 • w sprawie realizacji przejścia dla pieszych przy nowo-postawionym przystanku autobusowym zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Stokrotkową (Kamionki);
 • apel o poparcie starań o stworzenie strefy intensywnego oddziaływania społecznego – tzw. strefy bez wycinki zupełnej lasu.

Złożyłam również wnioski poza sesjami min.:

 • skierowane do WIOŚ oraz PINBu- w kwestii prowadzonych prac na terenie łącznika ekologicznego;
 • skierowany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o budowę rond na skrzyżowaniach ulic Magazynowej, Składowej, Telewizyjnej, Jana Gutenberga z wylotem drogi S11;
 • skierowany do Nadleśnictwa Babki o stworzenie specjalnej strefy intensywnego oddziaływania społecznego –tzw. strefy bez wycinki zupełnej lasu;
 • skierowane do urzędu M. i G. Kórnik o instalację ławeczki na przystanku autobusowym Gądki.
 • skierowane do urzędu M. i G. Kórnik o wyrównanie drogi dojazdowej do dworca PKP Gądki.

Zorganizowałam następujące wydarzenia:

 • spotkanie z mieszkańcami w kwestii dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  tzw. Arkusza nr 4 dla części sołectwa  Borówiec Nowy;
 • festyn rodzinny – Dzień Dziecka w Koninku;
 • zbiórkę do Domu Dziecka w Kórnik- Bninie;
 • zbiórkę dla podopiecznych ze schroniska w Skałowie oraz dla podopiecznych nieformalnej grupy Kocia Afera;

Brałam udział w organizacji Biesiady na Koniec Lata;

Współuczestniczyłam w organizacji finału WOŚP w Kamionkach min. prowadząc biegi przełajowe oraz koordynując zajęcia fitness;

Współuczestniczyłam przy działaniach sołeckich sołectw Borówiec Nowy i Borówiec – – Dzień Dziecka i Mikołajki;

Uczestniczyłam i reprezentowałam jako wiceprzewodnicząca rady Miasta i Gminy Kórnik:

 • w powitaniu Nowego Roku 2023 r.;
 • w uroczystości „Siewca roku 2022” w Luboniu;
 • w otwarciu festynu ekologicznego;
 • w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Kamionkach 2022/2023
 • w składaniu kwiatów i upamiętnieniu ofiar zbrodni hitlerowskich w Kórniku oraz oddaniu hołdu ofiarom II wojny światowej;
 • w otwarciu wydarzenia „Biała Dama”;
 • w otwarciu plaży w Błażejewku;
 • w Dożynkach Gminnych;
 • w Rodzinnym Pikniku zdrowotnym organizowanym przez Siłę Kobiet w Kamionkach;
 • w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu „WielkoPolka” roku 2023 organizowanym przez Fundację Zakłady Kórnickie;
 • w wyjeździe integracyjnym z radnymi z Bukowiny Tatrzańskiej- Poznań Targi Międzynarodowe;
 • w oficjalnym rozświetleniu choinki;
 • w wydarzeniu organizowanym przez KGW BalanS – wspólne ubieranie choinki- Mikołajki;
 • w czwartych urodzinach KGW Siła Kobiet Kamionki;
 • w otwarciu boiska – lodowiska Kórnik –Błonie;
 • w uroczystym otwarciu trzeciego skrzydła szkoły podstawkowej w Kamionkach;
 • w uroczystym otwarciu Jarmarku Świątecznego.
 • w wigilii Stowarzyszenia Senior;

Brałam udział w zebraniach sołeckich: sołectwa Borówiec Nowy, sołectwo Koninko oraz zebraniach rad sołeckich Borówca.

Zbierałam podpisy (online) nad Budżetem Obywatelskim na rok 2024.

W ramach Stowarzyszenia Zielony Peryskop:

 • Zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa – konsultacje dot. poszczególnych rębni przewidzianych na 2023 r.
 • Zorganizowaliśmy majowy bieg „Borówiecka Za-dyszka”;
 • Zorganizowaliśmy listopadowy bieg przełajowy „Zabiegamy o pokój”;
 • Uczestniczyliśmy w trzech spotkaniach i rozmowach w Nadleśnictwie w kwestii powołania strefy specjalnego oddziaływania społecznego –tzw. strefy bez wycinki zupełnej lasu.

W ramach Stowarzyszenia 4U zorganizowaliśmy:

 • dziecięce Świąteczne warsztaty florystyczne;
 • dziecięce warsztaty kulinarne;
 • dziecięce warsztaty plastyczne z okazji Dnia Matki;
 •  warsztaty kosmetyczne.

W przyszłym 2024 r. w Borówcu zostaną zrealizowane następujące zadania infrastrukturalne:

 • Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i Leśnej w Skrzynkach – 2 000 000,00 PLN
 • Budowa ul. Kempingowej  – 170 000,00 PLN
 • Budowa ul. Borowej  – 50 000,00 PLN
 • Budowa os. Piaskowego – 50 000,00 PLN
 • Budowa ul. Czereśniowej –  60 000,00 PLN
 • Budowa ul. Grzybobranie  – 50 000,00 PLN
 • Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni  ścieków – 40 000,00 PLN
 • Przebudowa nawierzchni  boiska –  700 000,00 PLN
 • CBA (Centrum Borówieckiej Aktywności ) –  670 000,00 PLN
 • Zielony i bezpieczny Borówiecki teren sołecki. AED, kamery, siłownia, nasadzenia  – 400 000,00 PLN
 • Budowa oświetlenia przy ul. Słowikowej – 100 000,00 PLN
 • Budowa oświetlenia  przy ul. Zielona Dolina i Zielona Polana  – 190 000,00 PLN
 • Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego –  40 000,00 PLN
 • Budowa oświetlenia przy ul. Różanej  – 13 000,00 PLN
 • Budowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej  – 15 000,00 PLN
 • Budowa progów zwalniających na ul. Rekreacyjnej –  50 000,00 PLN
 • Termomodernizacja budynku  przy ul. Głównej 4  – 60 000,00 PLN
 • Przyłącze instalacji elektrycznej pod wiatą przy ul. Szkolnej  – 30 000,00 PLN
 • Wykonanie wiaty rowerowej przy pętli  autobusowej  – 50 000,00 PLN
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu 12 000,00 PLN. 

Łączny budżet przewidziany na zadania infrastrukturalne to: 4 750 000,00 PLN

Mam nadzieję, że przyszły rok będzie przynajmniej tak samo owocny ja rok bieżący.

Jeszcze raz życzę Państwu zdrowych i spokojnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2024.

Radna Miast i Gminy Kórnik,

Anna Maria Andrzejewska