W związku z realizacją projektu pt. „Poznaję, eksperymentuję, weryfikuję – programy wsparcia rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych uczniów szkoły w Kamionkach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020r. szkoła rozpoczęła rekrutację uczniów na dodatkowe zajęcia z matematyki, biologii, chemii, geografii oraz języków obcych które odbywać się będą od października br. do czerwca 2020 roku.

Zajęcia skierowane są dla uczniów klas VI i VII.

 

Uprzejmie zapraszamy Państwa do zapisywania dzieci na zajęcia. Formularze dostępne w sekretariacie szkoły.

 

Szkoła w Kamionkach zostanie dodatkowo doposażona w pomoce dydaktyczne, a nauczyciele w niej pracujący zdobędą nowe kwalifikacje podczas szkoleń i kursów.

Na podstawie podpisanej umowy gmina otrzyma dotację w wysokości 196.066,35 zł, co stanowi ok. 95% wartości zadania.