Akcja edukacyjna „Twoja krew, moje życie”

krew

 

Ruszyła akcja edukacyjna „Twoja krew, moje życie” organizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020.”

Działając we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu udało mi się zyskać przychylność dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Kórnik i zaprosić do współuczestnictwa w akcji. Jej celem jest dotarcie do rodziców poprzez dzieci i młodzież oraz wykształcenie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów. Czas wakacji jest wyjątkowo trudny dla publicznej służby krwi stąd konieczność zwrócenia się z apelem do dorosłych przed rozpoczęciem sezonu urlopowego. W ramach programu w dniu zakończenia roku szkolnego zostaną rozdystrybuowane materiały promocyjne takie jak ulotki edukacyjne oraz listy z apelem do rodziców.

Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są na stronie internetowej www.twojakrew.pl w zakładce o kampanii – Program Polityki Zdrowotnej  „Zapewnienie Samowystarczalności”.