Aquanet ogłosił przetarg obejmujący m.in. przebudowę płyt w ciągu ulicy Szkolnej!

Dzisiaj (8 sierpnia 2023 r.) spółka Aquanet S.A. ogłosiła postępowanie przetargowe na zadanie: Kórnik – kanalizacja sanitarna dla m. Skrzynki – Etap I.Zgodnie z ustaleniami porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik, a Aquanet S.A. o wspólnej realizacji zadań w ramach tej inwestycji zostaną zrealizowane zadania:

budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skrzynki,

budowa sieci wodociągowej w ulicach Wiśniowej, Leśnej w Skrzynkach i Szkolnej w Borówcu,

budowa rurociągu tłocznego z przepompowni głównej w Kórniku do oczyszczalni ścieków w Borówcu oraz modernizacji istniejącej przepompowni głównej ścieków sanitarnych w Kórniku,

budowa sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w Borówcu,

budowa ulicy Szkolnej w Borówcu oraz ulicy Leśnej w Skrzynkach – II etap.

W ramach przebudowy drogi powstanie nowa nawierzchnia bitumiczna, wybudowany zostanie chodnik oraz oświetlenie.

źródło: FB Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik – Przemysław Pacholski

Dokumentacja: https://aquanet.ezamawiajacy.pl/pn/aquanet/demand/notice/public/102417/details