Bezpłatne sztuczne lodowisko w Kórniku od 5.12.2015 r.

Szanowni Państwo,

w okresie od 5 grudnia 2015 roku do 7 marca 2016 roku funkcjonować będzie w Kórniku na Placu Niepodległości sztuczne lodowisko.
Korzystanie z lodowiska będzie bezpłatne. Tafla lodowiska (około 250m²) będzie ułożona z paneli syntetycznego lodu (technologia Xtraice), dlatego aby skorzystać z atrakcji konieczne będzie posiadanie łyżew rekreacyjnych bez tzw. ząbków z przodu. Jeśli nie posiadamy takiego sprzętu, będzie on dostępny w wypożyczalni przy lodowisku.
Szczegółowy regulamin korzystania z lodowiska dostępny będzie niedługo na stronie www.oaza.kornik.pl i www.kornik.pl.

Wspaniała inicjatywa, szczególnie iż pomysł taki był również rozważany w Borówcu Nowym. Niestety koszt montażu syntetycznego lodowiska znacznie przekraczał możliwości finansowe sołectwa. Cieszymy się jednak, że lodowisko powstało i to całkiem niedaleko, a środki z naszego funduszu przeznaczone na zadania sportowo-rekreacyjne zostaną wykorzystane w inny sposób.

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska – sołtys Borówca Nowego