BUDOWA ULICY KURKOWEJ W BORÓWCU

W czwartek 23.11.2023 r. podjęta została budowa ul. Kurkowej w Borówcu.  Prace będą obejmować wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, dwóch progów zwalniających, obustronnego pobocza drogowego, pasa zieleni, zjazdów z nawierzchni  tłuczniowej, odwodnienia układu drogowego, oświetlenia drogi, wycinki krzewów, oczyszczenia istniejącego przepustu pod drogą; wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Jeszcze w tym roku spodziewać się można zakończenia prac.