Dobry start 300+ dla ucznia

W związku z realizacją rządowego  programu Dobry Start informuję, że zgodnie z zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 istnieje możliwość składania wniosku o przyznanie świadczenia  drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie:

www.empatia.mrpips.gov.pl, od dnia 1.07.2018 r.

Ponadto istnieje możliwość składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną – na analogicznych zasadach jak wnioski o świadczenie wychowawcze.

Zgodnie z § 28 ust.1 i 2 rozporządzenia, wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia  dobry start w formie papierowej  przyjmowane są  od dnia

1.08.2018 do dnia 30.11.2018 .

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

źródło: kornik.pl