Dyskusja dot. zmian mpzp dla Arkusza 4 w Borówcu (przy ul. Deszczowej)

Na Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dn. 20.04.2023 g. 12:00 w ratuszu w Bninie omawiany będzie temat toczącej się procedury planistycznej dla ark. 4 w Borówcu. Przewodniczący zaprasza zainteresowanych mieszkańców.