Dyskusja publiczna dot. mpzp dla ul. Malinowej

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji dot. planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Malinowej, która odbędzie się 08.04.2019 (poniedziałek) o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej (mała sala)

Projekt do pobrania: MPZP ul. Malinowa