Informacja po zebraniu wiejskim

i 2017-06-22 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Gorąco dziękuję Wszystkim, którzy wzięli aktywny udział we wczorajszym zebraniu wiejskim, którego tematem przewodnim było sformułowanie wniosków do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.  Dziękuję za wszystkie wskazówki i uwagi. Zgodnie z podjętą jednogłośnie uchwałą Rada Sołecka przygotuje i skieruje do Urzędu zapisane wczoraj wnioski.

Tak jak obiecałam, załączam poniżej Plan Odnowy Miejscowości oraz Harmonogram modernizacji ulic stworzony na podstawie inwentaryzacji z 2015 roku.

POM-Borowiec

Borówiec – ulice

Agnieszka Plucińska

Sołtys sołectwa Borówiec