Konsultacje statutów sołectw

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik nr 25/2023 z dnia 8 marca 2023 r. w terminie od 13 do 27 marca będą przeprowadzane konsultacje społeczne w sprawie Statutu Sołeckiego.

Borówiec Nowy – link do formularza konsultacji i projektu statutu:

https://kornik.konsultacjejst.pl/konsultacje/0186d9fc-a0fa-45ab-b8f7-91fdce07f671

Borówiec (Stary) – link do formularza konsultacji i projektu statutu:

https://kornik.konsultacjejst.pl/konsultacje/0186d9fb-7ccc-4c66-9629-186cf5313e5a

Konsultacje będą odbywały się poprzez wypełnienie formularza opinii i uwag, a następnie jego zwrot w jednej z poniższych możliwości:

  1. złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,
  2. przesłanie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1,62-035 Kórnik,
  3. wypełnienie w wersji elektronicznej poprzez platformę do konsultacji kornik.konsultacjejst.pl.

Zapraszamy do zgłaszania swoich uwag.