Mobilny Urząd w Borówcu – 10.05.2022

Urząd Miasta i Gminy Kórnik wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przygotował akcję „Mobilny Urząd”. Od 9 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. podstawowe sprawy urzędowe załatwisz w swoim sołectwie.

Kto może skorzystać z usługi Mobilnego Urzędu?

Mobilny Urząd to akcja, w ramach której urzędnicy przyjadą, udzielą niezbędnych informacji, pomogą wypełnić dokumenty i zawiozą je do urzędu.

Osoby zainteresowane usługą Mobilnego Urzędu mogą liczyć na załatwienie części spraw realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w swojej miejscowości.

Jak skorzystać z usługi Mobilnego Urzędu?

Wystarczy zgłosić się do punktu Mobilnego Urzędu w godzinach jego funkcjonowania w danej miejscowości.

Punkt będzie funkcjonował:

Borówiec, 10.05.2022, godz. 13:00-15:00, przy świetlicy wiejskiej

Kamionki, 23.05.2022, godz. 13:00-15:00, przy budynku OSP

pełna lista terminów: https://kornik.pl/aktualnosci/mobilny-urzad-zalatw-sprawy-urzedowe-w-swoim-solectwie