Modernizacja dróg: Szkolna (I etap)

Budowa ul. Szkolnej (I etap od skrzyżowania z ul. Poznańską i ul. Główną do ul. Kempingowej). Przetarg został rozstrzygnięty i wybrana została firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Umowa została podpisana 18.08.2021 a termin realizacji zakreślono do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.