niepodległościowy marsz z kijkami

Serdecznie zapraszamy !