Nowe Zasady odbioru odpadów BIO od stycznia 2018 r.

Od stycznia 2018 r. odbiór odpadów biodegradowalnych odbywać się będzie z częstotliwością:

  • raz na 2 tygodnie w okresie marzec – listopad
  • raz w miesiącu w okresie grudzień – luty

Przypomnę, iż dotychczas odbiór odpadów bio odbywał się wyłącznie w miesiącach maj – październik.

Dodatkowo, do pojemników/worków na odpady ulegające biodegradacji można wrzucać:

  • trawę, liście, chwasty, ścięte kwiaty,
  • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki),
  • resztki jedzenia.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby uzyskać dodatkowe worki na bioodpady, zapraszam po odbiór do mnie (Graniczna 29) w godzinach popołudniowych.

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy