Odbiór odpadów wielkogabarytowych

i 2015-10-12 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Poniżej znajdziecie informację o terminach odbiorów odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych częściach sołectwa Borówiec.

odbiór gabarytów 20.10.2015

odbiór gabarytów 24.11.2015