Odpowiedzi na wnioski i interpelację

Wniosek dotyczy postawienia tablic informacyjnych na ul. Głównej- termin realizacji: do końca bieżącego roku.

Spotkanie z Zarządem Transportu Miejskiego w kwestii aktualizacji harmonogramu tras autobusowych przewidziane jest na połowę listopada br.

Do końca br. zostanie podpisana umowa dzierżawy terenu przy dworcu w Gądkach. Poprowadzone zostaną prace doraźne -teren zostanie usypany tłuczniem.